گلعذان در گذر تاریخ

سه شنبه شانزدهم مهر 1398 12:05نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

گلعذان در گذر تاریخ

 

آنان که تاریخ خود را نمیدانند  و  نمیخوانند مجبورو محکوم به تکرار آن یا تبعیت از تاریخ دیگران هستند.

مقدمه:

             ما زاده و نوادگان روستای گلعذانیم.باید آنرا پاس داشته و دین خود را بر تاریخ  و ریشه آن انجام دهیم. برای بررسی تاریخ ؛ اسم  ؛ محل  روستای گلعذان به  ناچار باید به ده هزار سال پیش برگشته و تاریخ این روستای عظیم را با تاریخ  سلماس بررسی و بصورت موازی در گذر زمان به آن بپردازیم.

          حجاریهای اجواج و یک حجاری در بند آب گذر گلعذان  به اهرنجان و خسراوا با آزمایش کربن 14و قدمت یابی حجاریها( سنگی مدور در ارتفاع معین از بستر کانال منشعب گلعذان به اهرنجان به قطر تقریبی یک متر و سوراخ درونی به قطر چهل سانتی متر) که اکنون در زیر کانال شمالی انشعاب  کانال  سد زولا قرار گرفته.در مسیر و موازی با کانال امروز کانالی بسیار قدیمی و در زیر خاک مانده ای وجود دارد که اکنون ورود به ان تقریبا غیر ممکن است ولی  5. سال پیش تعدادی از ساکنان گلعذان  درون آن رفته و تعریفاتی از بودن چند اتاق سنگی تراشیده همچون دخمه قلعه قارنی یاریق و مربع شکل با سکوهای کنده شده در کناره دیواره ها به ارتفاع یک متری بوده اند ؛ نشان از تاریخ  12 الی 13 هزار ساله این منطقه دارد که متاسفانه بیشتر از ده هزار سال آنرا نمیتوانیم در تاریخ ببینیم و بخوانیم)

ابتداء :

           سومریان و بعد از آنان ایلامیان نخستین اقوام مهاجر و ساکن در این منطقه که شامل جبهه شمالی و جنوبی کوه قارنی یارخ ( اوچ قارداش) است؛ میباشند که زبان گویشی آنان در تاریخ  النصاقی و از تبار پروتورکها ( ترکهای اولیه) بوده است.کار اصلی آنها شکار بوده که بعدا گشت و زرع گندم  را در دامنه حاصلخیز قارنی یاریخ  شروع کرده اندو بعد از بین النهرین این منطقه دومین منطقه گشت گندم در طول تاریخ بوده است.این دو قوم قومی  زیاده خواه و جنگجو بودند که علاقه زیادی به کشور گشایی و تسلط بر زمینهای فراوانی را در سر میپروراندند.

دوم:

          بعد از این اقوام  قوم فوتنی و سپس قوم آراتنا به این محل مهاجرت کردند و همزمان با دو قوم پیشین در این منطقه سکنی گزیدند  ولی در طول تاریخ یا اسم دو قوم بالا را به یغمی برده و در قوم خود ادغام کردند یا اینکه به علت قانون تاریخ دو قوم ابتدائی رو به زوال گذاشته و جای خود را به این قوم نسبتا آرام و ساکن دادند. و سپس قوم ( گیلزان) قومی بسیار آرام و صلح طلب ولی در عین حال سیاستمدار به معنای واقعی کلمه در زبان امروزی بودند که با کنترل بر گلوگاه های آب زولا کل دشت سلماس را به اختیار گرفتندکه در شمال غربی دریاچه ارومیه( اطراف روستای گوئرجین قالا)ساکن بودند که به علت خوش آب و هوا بودن و داشتن آب فراوان و  محل تقسیم آب رودخانه زولا چای در آن زمان بوده؛ به این محل نقل مکان کرده  و سکنی گزیده اند. همانطور که ساکنان قلعه قارنی یاریخ مشرف و کنترل کننده کل دشت سلماس بوده اند این قوم گیلزان نیز کنترل کننده کل آب  ورودی و تقسیم شونده دشت  بودند.

          از دوازده هزار سال پیش دشت سلماس فعلی  زیر نظر و چشم انداز  شهر  اولهو( آلخو) احتمالا نام روستای اولق امروزی بر گرفته از نام آن شهر بوده است؛ درجبهه شمالی کوه قارنی یاریق و قلعه معروف به آن بوده است و اقوام  قدرتمند همیشه در قلاع و کوههای بلند سکنی میگزیدند که هم کنترل اطراف را داشته باشند و هم کنترل آب و تقسیمات آنرا بدست داشته باشند.

سوم :

          حمله سارگن دوم پادشاه آشور به اولهو (الخو)که شهر زیبا و با شکوه با کاخها و  دیوارها و حصارهای سنگی معظمی بوده این شهر را با خاک یکسان کردکه دیواره های سنگی فرسوده ان را با کمی دقت میتوان  در ان منطقه دید.شهر اولهو  که در دانمه شمالی کوه قارنی یارق امروزی قرار دارد دومین شهر بعد از شهر توشپا( وان امروزی)که پایتخت اورارتو در ترکیه بوده است ؛میباشدکه شهر الهو را با داشتنن درختان سرو و سدر که مورد نیاز قوم آشور بود  و در جنگلهای  کوهستانی غرب اولهو  وجود داشت معروف کرده بود که آشوریان آنها را بریده توسط جریان آب به سوی شرق رودخانه زولا به دشت  سلماس انتقال بعد  بوسیله شتر و  وسایل آنروزی به عراق و مناطق قوم آشور در استان نینوای امروزی عراق انتقال میدادند.

              برای شناخت تاریخ گلعذان باید تاریخ و منشا رودخانه زولا چای را نیز بدانیم که تقریبا از قدیم الایام با نام روستای گلعذان اجین بوده و خواهد بود .حتی سدی که بر روی رودخانه زولا ایجاد شده بنام سد گلعذان معروف میباشدکه در5 کیلومتری جنوب غربی روستا مابین دیمات گلعذان و دامنه قارنی یاریخ درست بر روی آبراه های انتقال آب در زمان ایلامیان به طرف جبهه جنوبی قارنی یارق ایجاد شده است؛  واقع میباشدکه در سال 1389هجری شمسی با مدل خاکی با هسته رسی به طول 287متر و ارتفاع از سطح بستر 53 متر با حجم پشت سدی 132میلیون متر مکعب و نیرگاه برقی ( فعلا ایجاد نشده )3.6مگاوات ایجاد شده و طبیعت زیبای گلعذان را صد افزون کرده است .این رود از قله های قره داش و ساری داش که در ارتفاع 2430 الی3096 متری از سطه دریاهای آزاد قرار دارند ؛در مرز بین ایران و ترکیه سرچشمه گرفته و در اواسط مسیر با هم مسیر شدن با آب  دیر علی سو ؛ دریک سو و سرخلان بر حجم و دبی آن افزوده شده . در پشت سد زولا جمع و بصورت فصلی رها سازی گشته و در نهایت به دریاچه ارومیه میریزد

                 حال که کمی با تاریخ منطقه و مختصات جفرافیایی و فیزیکی  آشنا شدیم بر میگردیم به اسم و  ریشه گلعذان که مد نظر اصلی ما میباشد.

                 در تاریخ برای اسم گلعذان دو نوع تفسیر وجود دارد که یکی  ادبی و نوشتاری  و دیگری تاریخی بوده که هر دو را بررسی میکنیم تا جوانان و عزیزان گلعذانی ما با ریشه آبا و اجدادمان خوب آشنا شده و بدانند کی هستند و  ریشه در کجا دارند


آخرین ویرایش: - -

 

گلعذان در گذر تاریخ

سه شنبه شانزدهم مهر 1398 12:04نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

 معنای گلعذان از نظر ادبی و لغتی :

               همانطور که در تاریخ خواندیم  این منطقه خیلی خوش آب و هوا بوده و طبیعت زیبایی داشته است.روستای گلعذان در شمال رودخانه زولا چای درست در محل انشعاب آب این رود به چند روستا و  شهر فعلی سلماس بوده و کنترل این منطقه را تقریبا در دست داشته است.در این منطقه گلهای زنبق آبی شکل قشنگ و کلزا که  محصولی روغنی است کشت میشده و در تاریخ ثبت است که کلزا اولین بار  در کوهپایه های الهو کشت شده ولی روغن کشی از این کلزا  در خلا تاریخی گم شده و متاسفانه سندی بر بودن مراکز روغن کشی کلزا وجود نداردو احتمالا فقط مصرف دامی  و تبی داشته است.اسم گلعذان  در تاریخ بعد از آمدن قوم آراتنا بوجود امده است و چون زبان غالب منطقه در آن زمان پروتورک ( ترکهای اولیه) بوده به یقین اسم گلعذان  بصورت ادبی و لختی هم بر گرفته و تلفظ شده در این زبان است.

گلعذان از دو کلمه  ودر بیان محاوره ای به اینصورت بیان شده است.

"گل" " و" " ذان "که از یک کلمه " گل" و کلمه  " ذان "و حرف ربط  "و "تشکیل شده است.( گلوذان)

"گل" که  در طول تاریخ مشخص و به رویدنیهای زیبا و چشم نواز که بوی خوب و خوشی داشته باشند گفته میشود و جای بحثی در آن نیست.

" و" که حرف ربط میباشد و در ادبیات بعوان رابط بین دو کلمه استفاده میشود.

" ذان" پسوندی برا اماکن و بیان مزید موخر و اسم اشاره قریب بوده و در زبان ترک حرف" ذ"  و در دیگر زبانها  " س" برای بیان مالکیت یک محل استفاده میشود مانند افغانستان ترکمنستان و....

پس با ادغام این دو کلمه و دریافت مفهوم مالکیت کلمه " ذان" به اسم گلوذان" یعنی مالک گل زنبق و کلزا میرسیم.یعنی گلوذان فعلی ما در بیان ادبی و لغت نامه ای بنام گلوذان یعنی مالک کلزا و زنبق میباشد و تقریبا در بیان ادبی معمولا در گذشته اسم اماکن را بر حسب رویدنیها و چشم اندازهای قابل دید برای همه اسم گذاری میکردند.بنابراین در زبان ادبی گلعذان ما محلی حاصلخیر و آبرفتی در دامنه شمالی رودخانه زولا که در اثر ته نشین شدن ابرفتهای  رودخانه تشکیل شده است  بوجود امده و دارای اب و هوای بهشتی  بوده و هنوز هم تقریبا در دشت سلماس خوش اب و هواتر از روستای گلعذان وجود ندارد.در زبان محلی و بین الخلقی  دشت سلماس یک اصطلاح است که میگویند: " سلماس نگین آذربایجان و گلوذان بهشت سلماس" و اگر این بیان معروف را نیز برا آن بیفزایم که تبریز شهر اولین های ایران و گلوذان روستای اولین های سلماس است  اغراق نکرده ایم که در بخش کشاورزی بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.


آخرین ویرایش: - -

 

گلعذان در گذر تاریخ

سه شنبه شانزدهم مهر 1398 12:03نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

معنای گلعذان از نظر تاریخی

                همانطور که گفتیم قوم گیلزانیان  که در شمال غرب دریاچه ارومیه سکنی داشتن و  رفت و امد زیادی در مسیر رودخانه زولا به طرف منشا این رودخانه داشتن و به علت نزدیکی به محل فعلی گلعذان  به علت  بستن اب رودخانه و کنترل ان از طرف قوم آراتنا در آن زمانها که منشا  تشکیل روستاها و قصبه ها بوده است قوم ما به طرف غرب  و مسیر منشا رودخانه حرکت میکنند  که بتوانند   با قوم آراتنا مقابله  و  مانع کنترل آن قوم بر قوم ما بشوند ؛ در محلی تقریبا  یک کیلومتری جنوب روستای فعلی گلعذان و  شمال رودخانه  زولا بعد ار جنگ با قوم آراتنا و غالب شدن بر آنها سکنی میگزینند..جون شهر الهو در دامنه شمالی  کوه قارنی یارق بوده و مشرف بر روستای ما بوده است  معمولا کنترل اب  و روستا در دست شهر الهو بوده ولی(قوم ما قومی  بسیار مقاوم و در عین حال بسیار سیاست مداری بوده است) و تقریبا هیچ وقت زیر پرچم هیچ قومی زندگی نکرده است.بنابراین با گذر زمان و حمله سارگن دوم پادشاه آشور به اولهو) الخو)این شهر با خاک یکسان  و روستاهای اطراف ان از جمله  روستای گلیزان  نیز دچار آسیبهای  فراوانی شدند ولی چون روستا کوچیک بوده و چشم آشوریان زیاد روی این روستا نبوده است  به زودی این روستا بازسازی  شده است.

به علت خوش اب و هوا بودن و داشتن خاک حاصلخیز این منطقه در طول تاریخ خواستگاه اقوام و مذاهب فراونی بوده است.

             پس  معنای  روستای گلعذان  در تعبیر تاریخی میشود گیلزان که به علت تلفظ سخت این کلمه اوراتوری  و تفاوت تلفظ  حرف " ای" در این زبان و زبان تورکان  اولیه و متاسفانه  با نیتهای بد تاریخی که در صدد گمنام کردن قوم گلیزان بوده است  کلمه گلعذان به جای گیلزان  استفاده شده است.وجه تمایز لفظی یک گلعذانی بکار نبردن و یا بکار بردن حداقل حرف ( ای) در کلمات استو همانطور که هر قومی در ژنتیک خود  بعضی ذاتی داشتنها را دارن که به مرور زمان تغییر نمیکن و اکتسابی نیست گلعذانی اصیل و ریشه دار هم این خصیصه را داردودر هر کجای دنیا کسی را دیدید که کلمه (جیب را جب با یه کسره زیر ج )بیان کرد یقین کنید ریشه  گیلزانی دارد

           1500 سال پیش از میلاد مسیح که قوم اورارتور در دامنه شمالی قارنی یارق  تشکیل مدنیت داده بودن که اورارتور یه کلمه ارمنی اشوری بوده  و در اسم روستاهای مانند وردان ؛ اوربان و غیره این منطقه نیز به این ریشه بر میخوریم که  نیاکان گرجی و ارمنی داشتن.

قارنی یاریق یک کوه با سه شیار طبیعی  میباشد که در طول تاریخ و در اثر فرسایش و روان ابها تشکیل شده است و دقیقا مانند این شیارها نیر در مسیر خوی به ماکو در پنج کیلومتری اواوغلی در کوه روبروی جاده مشرف به اواوغلی وجود دارد و افسانه  اوچ قارداش  نیر در تاریخ بیان شده است  مبنی بر  ایجاد این شیارها که افسانه بوده و  ریشه علمی و زمین شناختی و تاریخی ندارد.خالی از لطف نیست افسانه اوچ قارداش را نیز مروری بکنیم.

                افسانه اوچ قارداش به اینصورت است که در زمانهای نامعلوم در تاریخ  که نه اسم شاه مشخص و نه تاریخ ان مشخص و نه اسم دختر شاه ونه اسم سه برادری که موضوع افسانه است مشخص میباشد که نشان از افسانه بودن و قصه هزارو یک شبهای روستاهای ان زمان بوده است.دختر پادشاهی که وقت ازدواجش میرسد تصمیم به ازدواج میگیرد و اتفاقا" سه برادر خواستگار ایشان میشوند و نظر دختر پادشاه به برادر کوچیک سوق پیدا میکند ولی چون نمیتواند بدون دلیل و منطق دو برادر دیگر را رد کند  شر ط میبندد که از پایین کوه تا بالای کوه هر کسی زودتر  کوه را کنده و به بالای کوه برسد با ایشان ازدواج خواهد کرد.در روز معین سه برادر شروع به کندن کوه از پایین میکنن ولی چون دختر به برادر کوچیک نظر داشت با سربازان و  حشمه خود از بالا نیز در مسیر شیار برادر کوچیک شروع به کندن میکنند که  زودتر به   کنده برادر کوچیک رسیده و با ایشون ازدواج میکند که صد البته از اسمش هم مشخص است افسانه ای  بیش نیست  و قلعه قارنی یاریق در بین قلاع  منطقه اعم از  قلعه هدر قعله اهرنجان و قلعه " دیمات  گیلزان"  که امروزه هم بعنوان دمات معروف است و بعنوان مزارع دیم روستای گلعذان  برای کشت گندم بکار میرود ؛ برتری داشته و مسلط بر این قلاع بوده است.

               پس روستای گیلزان در بستر تاریخ در دو کیلومتری شمال رود خانه زولا و یک کیلومتری روستای فعلی گلعذان امروزی قرار داشته  است.و از اقوام  مختلفی  مانند گرجی ارمنی  یهودی (در گیلزان بنام جوود شناخته میشدند)  و بعد از حمله اعراب به ایران مسلمان را در خود جای داده است که کلیسای خرابه موجود در شمال روستای قدیمی گیلزان و جنوبی روستای گلعذان فعلی  نشانه وجود ارامنه و اشوریان مهاجر از نینوای عراق به این منطقه بوده است.

تاریخ را ورق زدیم و  تقریبا" به دوره ساسانیان رسیدیم که متاسفانه تاثیرات بسیار منفی و زیانباری در آذربایجان بخصوص منطقه ما داشته و  علت اینکه روستا و منطقه ما با این غنای تاریخی   کمتر آثار باستانی و تاریخی را دارد بر میگردد به   ویرانگریهای این دوره که  که گذیده و گذرا بر ان نگاهی میندازیم تا این شبحه از بین برود که چرا روستای ما با ده هزار سال قدمت  کمتر آثار تاریخی دارد ؟این در حالیست که متاسفانه   منطقه سلماس  هم دچار این کمبود شدید میباشد.

جنگهای ایران باستان و روم  به تناوب تاریخی حدود 700سال طول کشیده است که این جنگهای طولانی و فرسایشی هر دو امپراطوری را به ضعف کشاند.منطقه آذربایجان در اواخر دوره اشکانی  یک امپراطوری بزرگ  و مستقلی  و قدرتمندی بود  که متاسفانه پس از سقوط دولت ساسانی به تصرف رومیان در آمد.چون آذربایجان به  مرزهای  روم  نزدیک بود  خسارات شدید را نیز آذربایجان بخصوص منطقه ما  دیده است.روم به مرزهای اذربایجان میاد ولی آذربایجان تسلیم نمیشود  ولی بلاخرا با خیانت  سردارنی  به اسم آذربایجان و خادم برای دولت روم آذربایجان در برابر امپراطوری طویل و عریض روم شکست میخورد که نشان پیروزی  امپراطوری روم بر آذربایجان در کتیبه میرچاوش  در کیلومتر 16 سلماس ارومیه بر روی همین کوه حک شده است.رومیان پس از غلبه  بر آذربایجان  در سال 230میلادی کتیبه دیگری نیز حکاکی کردند که درست است در ظاهر غلبه روم بر آذربایجان را نشان میدهد ولی در واقع نماد دلاوری و عدم تمکین آذربایجان به  امپراطوری نیرومند روم بوده است. که مجسمه مفرغی از این دوران  بدست روم افتاد که اکنون در موزه لندن نگهداری میگردد..

حمله اعراب در سال 21هجری قمری به متصرفات ساسانی  بخصوص آذربایجان     و کشته شدن  پادشاه آذربایجان بدست عند ابن فرد  یکی از سرداران  حضرت عمر این منطقه را بدست اعراب و  نقطه عطفی در تاریخ این منطقه گردید.

              چون کشتار جیلولوق و جنگ جهانی اول و دوم نیز در تاریخ معاصر این منطقه تاثیری داشته گذرا و بدون  تعصب از هیچگونه برداشت تاریخی بر ان میگذریم.

              جیلولوق دو برداشت در تاریخ دارد.یکی اینکه ارامنه و آشوریان قفقاز و شمال غرب اسیای میانه قصد تشکیل دولتی مستقل برا ی جمع کردن کل ارامنه و آشوریان جهان را در سر داشتند و اعتقاد از دریا تا دریا( خزر تا مدیترانه) را در سر میپروراندند که در کوچ این قوم به سلماس نزدیک به صد هزار نفر بر جمعیت سلماس و اطراف اضافه و کلا نسبت جمعیتی و قومی به نسبت  ارمنی اشوری تغییر یافت و غالب جمعیت را این قوم تشکیل دادند. مانند کشور جعلی اسرائیل  در تاریخ معاصر که هدف از تشکیل آن جمع کردن کل یهودیان جهان و تشکیل کشوری یهودی  بوده و  با اعتقاد  ( نیل تا فرات) و با حمایت انگلیس  استعمارگر تشکیل شد؛ که خوشبختانه این امر انجام نشد و آرامنه و اشوریان برای رسیدن به این مقصد در این مناطق اسیای میانه و شمال غربی ایران به کشتار عظیم و فجیعی دست زدند که اعتبار این تاریخ  به یقین نزدیکتر است و بعد از کشتار در ارومیه کشتار سلماس و اطراف ان نیز کلا رویه جمعیتی این شهر و روستاها را به طرف ارمنی اشوری تغییر دادو همیشه بعنوان یه ضرب المثل  منطقه ای در امد که وقتی دعوایی و بگو مگویی بین دو سه نفر ایجاد میشود میگویند ( گویا جیلیوقودو) یعنی گویا زمان جیلیولوق است که هرج و مرج  شده است

              برداشت دوم در تاریخ از جیلولوق کشتار ترکان عثمانی بود که آرامنه و اشوریان شمال غرب ایران تا اسیای مرکزی را کشتار کردند و به بهانه حمایت از ترکان ایرانی این تقصیر را به گردن ارامنه و اشوریان انداخته و تا کنون نیز علارغم  بیانهای تاریخی هیچ وقت کشتار ارامنه و آشوریان را بر گردن نگرفته و اینرا تاریخ سازی آرامنه میدانند.

                جنگ جهانی اول و دوم نیز با اینکه دامنه ان تا آذربایجان و گیلزان کشیده شده و نیروهای روس در روستای گیلزان رفت و امد داشتند ولی هیچوقت در تاریخ  از زیانها و یا کشتاری در اینمورد ذکری نشده است . خدا را شکر روستای گیلزان از این دو موضوع به سلامت گذر کرده است.

                حال که تاریخ 12 هزار ساله  گیلزان  را تا تاریخ معاصر هر چند گذرا و با  بیان نکردن خیلی از جرئیات  بیان کردیم  قصد دارم تاریخ ایجاد  روستای گلعذان جدید و طایفه و عشیره و خانواده های اصیل گلعذانی  را  به بررسی گذاشته و شناختی جامع از انها داشته باشیم.

زلزله 1309و نقطه عطف گیلزان به گلوزان

                بعد از گذر از تاریخ 9 هزار ساله این منطقه  به بامداد روزچهارشنبه هفدهم اردیبهشت سال 1309 هجری شمسی میرسیم.در بامداد روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت سال 1309 متاسفانه زلزله بسیار شدیدی  در مقیاس 7.2ریشتری فلات قارنی یارق را لرزاند که در این زلزله شهر دیلمقان کهنه شهر گلیزان وتقریبا همه روستاهای  منطقه با خاک یکسان و حدود چهار هزار نفر در این زلزله  ازبین رفتند که محل ان در ده کیلومتری کسل سلماس  بوده و در روستای گیلزان هم  شکستگی سنگ بستر به ارتفاع سه متر در زمینی که امروز به زمین " بوین ایری" متعلق به دایی علیخان من است   به وضوح دیده میشود .ریزش تپه های  هفتوان  دیریش تپسی و دمات تپه گلیزان  به وضوع قابل دیدن هستند. در اثر این زلزله سطح ایستایی اب در این منطقه بالا امد  و چشمه های جوشانی بوجود امدن که در زبان محلی در  مسیر سلماس به ارومیه در نزدیکی دریش تپسی چشمه " زلزله بولاغی" مشهور بوده و اب خوشگواری داشته است که مسافران از ان استفاده میکردن.

             در روستای گیلزان هم در اثر این زلزله  سطح زمین نشست کرد  و چند چشمه اب بیرون امد  که چشمه "آجی سو" که در محل شکستگی سنگ بستر  این روستااست شروع به جوشیدن کرد و الان دقیقا در زمین "بویون ایری" قرار دارد که انزمان جنوب روستا حساب میشده که الان هم  استخوانهای اجداد ما هر از چند گاهی از این تپه بدست میاد.این چشمه بخاطر نزدیکی به بستر رودخانه زولا در زیر زمین مسیر خود را به طرف مرکز تقل زمین تغییر داد و کم کم از بین رفت و اکنون فقط نشانه ای از یه خاک  زرد رنگ که نشانه وجود گوگرد در ان بوده است در این محل دیده میشود.ودر احداث محل چاه عمیق در این نزدیکی هم که چند سال پیش انجام شد اب ابن چاه عمیق نسبت به چاههای دیگر روستا ابی  تلخ مزهگی که وجود گوگرد را نشان میدهد؛  دارد و هم اکنون توسط لوله به باغات آبرسانی شده ولی ابی در حد اشامیدن مناسب نیست ولی خواص درمانی بخصوص برای قازچهای پوستی میباشد..

در روستای گلیزان ادیان  زیادی بودن از جمله ارامنه که مراسمات " شنادر" انها معروف  بوده و به نقل از کربلایی ابراهیم" جد سوم پدر بزرگم حاج حسین که در ادامه در  نحوه ایجاد روستای گلعذان جدید به ان بیشتر خواهم پرداخت به این مراسمات اشارات فراوانی داشتن و از  نحوه حسن زندگی بین قوم ما و  ارامنه ذکر کرده اند.که انها در مراسمات سیزده بدر چارشنبا سوری ما و ما هم در مراسمات شنادر انها شرکت میکردیم

                    در زمان روستای گیلزان قبرستانی در شمال غرب این روستا مابین روستاهای خنیه ( خانقاه فعلی) پته ویر( پتاویر فعلی در زمانهای گذشته دروازه عبور و مرور از  سرزمین ایران به سرزمین ترک بوده و مسافران برای رفت و امد در این مسیر باید برگه ای بنام " پته"  در زبان امروزی روادید  میگرفتند که پته ویر یعنی پته گرفتن بر گرفته از این  بیان تاریخیست) متعلق به این روستا بود که روستاهای همجوار هم  عزیزان خود را در ان دفن میکردن و الان  با دیوار کشی  در ان محل  وجود دارد و بنام قبرستان پیامیار( پیران پیران) که دفینه  های زیادی در ان وجود داشته که در گذشته نه چندان دور  متاسفانه از یک مقبره  مسقف ان مقدا زیادی طلا کشف و توسط  اجانب به یغما رفت که  در گذشته برای منحرف کردن افکار اهالی منطقه و بخصوص مسلمانها از موقعیت این دفینه ؛ مقبره ای  مستطیل شکل یا سقفی گنبدی شکل دو متری ساخته بودن و بر دیوار ان سنگی مغناطیسی بود که در اثر  گذر زمان و سایش ایجاد مغناطیس میکرده و  وقتی سنگی را بر روی ان میکشیدن بر ان میچسبید و در گذشته متاسفانه با سو استفاده ار اعتقادات مردم  جوانها به این سنگ اعتقاد پیدا کرده و به نیت باز شدن بخت بر روی این سنگ ؛ سنکی صیقلی میکشیدن که اگر میچسبید میگفتن بختت باز میشه و اگر نمیچسبید نگون بخت معرفی میشد که  شبیه این  درست در امام زاده اسحاق کهنه شهر هم بود که متاسفانه از انجا هم  زنجیر سر در ان که از طلای سفید( پلاتین) بوده را به سرقت بردن و در اروپا به قیمت  زیادی به فروش رساندند.همچنین از خرابه های کلیسای قدیمی روستای گیلزان ( اکنون در خروجی جنوبی روستا به طرف روستای ملحم و زولا چای قرار دارد) نیز در چندین سال پیش دفینه بزرگی کشف و  و آنرا نیز به یغما بردند که اینم مانند دیگر دفینه های دوران قدیم توسط  یک سنگ یک تیکه بزرگ محصور  و مخفی شده بود است)

                در طول تاریخ در گیلزان  کلزا؛ گندم؛ جو؛ توتون؛ خربزه( خربزه گیلزان  درهفتاد الی  شصت سال پیش زبان زد عام خاص بود همانطور که سیب الان گیلزان معروف است و در طول تاریخ بخاطر خاک مناسب و اب فراوان همیشه یک محصول این روستا در بین روستاها  مشخص و خاص بوده و هست) یونجه ؛ کدو ؛ زردآلو ؛ گردو و سیب کاشته میشده است که از زمان دولت اورارتوس که از اتحاد اقوام بخصوص قوم ما بر علیه آشوریان تشکیل شده بوده کانال کشیها و زه کشیها و ایجاد قنوات (که  آثار این قنات در ضلع شمالی کانال اب سد به  اهرنجان هم اکنون نیز قایبل مشاده است)؛ و استفاده از آبهای زیر زمینی و دست یافته های بشری در امر کشاورزی  در 5000سال  پیش مرهون این ایده شگفت انگیز  استفاده از اب در کشاورزی است که هم اکنون نیز رویه تقسیم آب بر ان پایه استوار و اجرا میشود

بعد از زلزله که تقریبا کل مناطق دشت   سلماس را ویران و با خاک یکسان کرد مانند دیلمقان که جایگاه خود را به طرف شمال تغییر مکان داد و الان قربستان سلماس بر روی ویرانه های  زلزله ان زمان تشکیل شده در روستای گیلزان نیز بزرگان  روستا تصمیم به انتقال روستا نمودند
آخرین ویرایش: - -

 

گلعذان در گذر تاریخ

سه شنبه شانزدهم مهر 1398 12:03نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

زلزله 1309و نقطه عطف گیلزان به گلوزان

                بعد از گذر از تاریخ 9 هزار ساله این منطقه  به بامداد روزچهارشنبه هفدهم اردیبهشت سال 1309 هجری شمسی میرسیم.در بامداد روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت سال 1309 متاسفانه زلزله بسیار شدیدی  در مقیاس 7.2ریشتری فلات قارنی یارق را لرزاند که در این زلزله شهر دیلمقان کهنه شهر گلیزان وتقریبا همه روستاهای  منطقه با خاک یکسان و حدود چهار هزار نفر در این زلزله  ازبین رفتند که محل ان در ده کیلومتری کسل سلماس  بوده و در روستای گیلزان هم  شکستگی سنگ بستر به ارتفاع سه متر در زمینی که امروز به زمین " بوین ایری" متعلق به دایی علیخان من است   به وضوح دیده میشود .ریزش تپه های  هفتوان  دیریش تپسی و دمات تپه گلیزان  به وضوع قابل دیدن هستند. در اثر این زلزله سطح ایستایی اب در این منطقه بالا امد  و چشمه های جوشانی بوجود امدن که در زبان محلی در  مسیر سلماس به ارومیه در نزدیکی دریش تپسی چشمه " زلزله بولاغی" مشهور بوده و اب خوشگواری داشته است که مسافران از ان استفاده میکردن.

             در روستای گیلزان هم در اثر این زلزله  سطح زمین نشست کرد  و چند چشمه اب بیرون امد  که چشمه "آجی سو" که در محل شکستگی سنگ بستر  این روستااست شروع به جوشیدن کرد و الان دقیقا در زمین "بویون ایری" قرار دارد که انزمان جنوب روستا حساب میشده که الان هم  استخوانهای اجداد ما هر از چند گاهی از این تپه بدست میاد.این چشمه بخاطر نزدیکی به بستر رودخانه زولا در زیر زمین مسیر خود را به طرف مرکز تقل زمین تغییر داد و کم کم از بین رفت و اکنون فقط نشانه ای از یه خاک  زرد رنگ که نشانه وجود گوگرد در ان بوده است در این محل دیده میشود.ودر احداث محل چاه عمیق در این نزدیکی هم که چند سال پیش انجام شد اب ابن چاه عمیق نسبت به چاههای دیگر روستا ابی  تلخ مزهگی که وجود گوگرد را نشان میدهد؛  دارد و هم اکنون توسط لوله به باغات آبرسانی شده ولی ابی در حد اشامیدن مناسب نیست ولی خواص درمانی بخصوص برای قازچهای پوستی میباشد..

در روستای گلیزان ادیان  زیادی بودن از جمله ارامنه که مراسمات " شنادر" انها معروف  بوده و به نقل از کربلایی ابراهیم" جد سوم پدر بزرگم حاج حسین که در ادامه در  نحوه ایجاد روستای گلعذان جدید به ان بیشتر خواهم پرداخت به این مراسمات اشارات فراوانی داشتن و از  نحوه حسن زندگی بین قوم ما و  ارامنه ذکر کرده اند.که انها در مراسمات سیزده بدر چارشنبا سوری ما و ما هم در مراسمات شنادر انها شرکت میکردیم

                    در زمان روستای گیلزان قبرستانی در شمال غرب این روستا مابین روستاهای خنیه ( خانقاه فعلی) پته ویر( پتاویر فعلی در زمانهای گذشته دروازه عبور و مرور از  سرزمین ایران به سرزمین ترک بوده و مسافران برای رفت و امد در این مسیر باید برگه ای بنام " پته"  در زبان امروزی روادید  میگرفتند که پته ویر یعنی پته گرفتن بر گرفته از این  بیان تاریخیست) متعلق به این روستا بود که روستاهای همجوار هم  عزیزان خود را در ان دفن میکردن و الان  با دیوار کشی  در ان محل  وجود دارد و بنام قبرستان پیامیار( پیران پیران) که دفینه  های زیادی در ان وجود داشته که در گذشته نه چندان دور  متاسفانه از یک مقبره  مسقف ان مقدا زیادی طلا کشف و توسط  اجانب به یغما رفت که  در گذشته برای منحرف کردن افکار اهالی منطقه و بخصوص مسلمانها از موقعیت این دفینه ؛ مقبره ای  مستطیل شکل یا سقفی گنبدی شکل دو متری ساخته بودن و بر دیوار ان سنگی مغناطیسی بود که در اثر  گذر زمان و سایش ایجاد مغناطیس میکرده و  وقتی سنگی را بر روی ان میکشیدن بر ان میچسبید و در گذشته متاسفانه با سو استفاده ار اعتقادات مردم  جوانها به این سنگ اعتقاد پیدا کرده و به نیت باز شدن بخت بر روی این سنگ ؛ سنکی صیقلی میکشیدن که اگر میچسبید میگفتن بختت باز میشه و اگر نمیچسبید نگون بخت معرفی میشد که  شبیه این  درست در امام زاده اسحاق کهنه شهر هم بود که متاسفانه از انجا هم  زنجیر سر در ان که از طلای سفید( پلاتین) بوده را به سرقت بردن و در اروپا به قیمت  زیادی به فروش رساندند.همچنین از خرابه های کلیسای قدیمی روستای گیلزان ( اکنون در خروجی جنوبی روستا به طرف روستای ملحم و زولا چای قرار دارد) نیز در چندین سال پیش دفینه بزرگی کشف و  و آنرا نیز به یغما بردند که اینم مانند دیگر دفینه های دوران قدیم توسط  یک سنگ یک تیکه بزرگ محصور  و مخفی شده بود است)

                در طول تاریخ در گیلزان  کلزا؛ گندم؛ جو؛ توتون؛ خربزه( خربزه گیلزان  درهفتاد الی  شصت سال پیش زبان زد عام خاص بود همانطور که سیب الان گیلزان معروف است و در طول تاریخ بخاطر خاک مناسب و اب فراوان همیشه یک محصول این روستا در بین روستاها  مشخص و خاص بوده و هست) یونجه ؛ کدو ؛ زردآلو ؛ گردو و سیب کاشته میشده است که از زمان دولت اورارتوس که از اتحاد اقوام بخصوص قوم ما بر علیه آشوریان تشکیل شده بوده کانال کشیها و زه کشیها و ایجاد قنوات (که  آثار این قنات در ضلع شمالی کانال اب سد به  اهرنجان هم اکنون نیز قایبل مشاده است)؛ و استفاده از آبهای زیر زمینی و دست یافته های بشری در امر کشاورزی  در 5000سال  پیش مرهون این ایده شگفت انگیز  استفاده از اب در کشاورزی است که هم اکنون نیز رویه تقسیم آب بر ان پایه استوار و اجرا میشود

بعد از زلزله که تقریبا کل مناطق دشت   سلماس را ویران و با خاک یکسان کرد مانند دیلمقان که جایگاه خود را به طرف شمال تغییر مکان داد و الان قربستان سلماس بر روی ویرانه های  زلزله ان زمان تشکیل شده در روستای گیلزان نیز بزرگان  روستا تصمیم به انتقال روستا نمودند
آخرین ویرایش: - -

 

گلعذان در گذر تاریخ

سه شنبه شانزدهم مهر 1398 12:02نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

انتقال گیلزان:

              به نقل ازمرحوم پدر بزرگم ( حاج حسین)در آن زمان دو نظریه در انتقال محل روستا وجود داشت.یک نظر به طرف رودخانه بروند و یکی به طرف شمال.طرفداران انتقال به طرف رودخانه ابراز میکردند با  نزدیک شدن به رودخانه قدرت قوم ماندگار و دسترسی به آب راحتر میشود( طرفداران این نظریه بیشتر از طایفه میراوها بودند) و  طرفداران انتقال به شمال ( اغلب طایفه ما) بر این عقیده بودن با  ایجاد زلزله سطح اب بالا میایید و ایجاد روستا در کناره نزدیک آب خطرناک است و دوری  از رودخانه در دراز مدت   مفیدتر است که از نظر ژئو پلیتیکی  با پیشرفته ترین نظریات این زمانه سازگاری کامل دارد.در آن دوره در گیلزان  هم از  قوم اشوری بود هم مسلمان.آشوریان اغلب به محل پتاویر فعلی نقل مکان کردن و تعداد کمی از انها به اسم گیلزان وفادار مونده و همراه پدران ما به روستای جدید گلعذان انتقال یافتن از جمله این وفادار ماندگان)اسماعیل پدر جبرائیل) پدر بزرگ طایفه اسمعیلی که اصالت آشوری داشته و در آسیاب قدیم روستا که مال طایفه آقا اوغلی ها ( آقازاده ها) بوده شریک بودن  و بعد ار انتقال به روستای جدید  پسرش جیرائیل مسلمان شد و از  طایفه ما ازدواج کرد و بعدا" پسرارشد ایشان یعنی حاج علی عباس هم از طایفه ما ازدواج نموده و  آسیاب معروف ابا و اجدا ما که در کناره غربی رودخانه زولا مابین روستای گیلزان و ملحم که به " اباره" معروف بوده و هست را رونق  و آرد منطقه را تهیه و پخش میکردند ؛ میباشد. در بین  قوم ما دو طایفه بزرگ بود.طایفه ما ها که به "آقا اوغلی" ها معروف بودن ( در حدود چهارصد سال پیش در پی پاره ای از مشکلات معیشتی تعدادی از اهالی قوم ما  به طرف گنجه که اکنون جز قلمرو کشور مستقل آذربایجان است ؛ جز ایران و آذربایجان یک پارچه بوده است  مهاجرت میکنند  ودر مابین شهر گنجه وشهر مینچه چور در کناره  دریاچه قرمزی سوموخ( گول) بر کناره رودخانه " کور" سکنی گزیده و  مانند گیلزان که ( دیمان)آسیابی داشتند انجا نیز آسیابی درست کرده و کار میکنند.در حدود یک قرن انجا ماندگار میشوند که من شخصا رفته و در مزار انجا سنگ نوشته های  اقوام خود را با نام ( آقازاده) دیده ام.و تعداد کثیری از قوم خود را که  انجا هستند ملاقات کرده ام.وقتی برای  آنها از آبا و اجداد خود میگوییم خود را خاک پا و ما را سرمه چشمان خود میکنند.در سال 1990میلادی بعد از  انحلال کمونیسم  و تشکیل کشور مستقل آذربایجان از ( آقازاده ) های  گنجه نماینده مجلسی در مجلس آذربایجان  حضور پیدا میکند که هم اکنون نیز نماینده مجلس شهر گنجه میباشد.یکصد سال بعد از مهاجرت از گیلزان به گنجه و موفقیت و پیشرفت در کار متاسفانه یه دعوای بین دو فامیل رخ میدهد و چندین نفر از فامیل دیگر کشته شده و این دعوا کش میابد به طوری که دیگر زندگی در انجا سخت و حتی غیر ممکن میگردد که بزرگ خاندان ما( ابراهیم )  مجبور به فروش مایملک خود در انجا و  کوچ به طرف  سرزمین آبا و اجدادی خود در اینور آراز بنام گیلزان مینمایند که متاسفانه در گذر از آراز یکی از برادران  در رودخانه خروشان آراز  افتاده و از دنیا میرود و جد ما به گیلزان میرسد که ریشه در این خاک داشت.فامیل او رابه نام آقا اوغلی ( اسم رسمی و اصیل آذربایجانی) با جان و دل قبول میکنند و ازدواج میکند و ریشه ما تا این زمان میگردد.این اسم فامیل تا زمان زلزله و در روستای گیلزان بوده و بعد از زلزله و انتقال به روستای جدید گلوزان و ایجاد سجلی به اسم خانوادگی آقازاده گلعذانی تغییر نام دادن ( تعیین اسم فامیل در زمان  ایجاد سجلی بر اساس شغل و  کاری که اغلب بزرگان ان طایفه داشتند   به آن طایفه داده میشده است )که از خانواده های اصیل گیلزانی که  بعضی بدون تغییر و بعضی با تغییر  از گیلزان به گلوزال امده اند به شرح ذیل میباشد.

 1. آقازاده  گلعذانی

2. باقری گلعذانی(در گذر زمان و طی مسائل درون فامیلی به چهار انشعاب باقری و سلطانی اصل ؛ ببربیگی و رهبری تغییر نام دادن که باقری ها اولیه و سه خانواده منشعب بعدی هستند.)

3.مهدی زاده گلعذانی

4. علیپورها (پدر بزرگ دایی علیخان پدرم و پدر عبدالله ؛بنام علی که با دختری از طایفه ما( آقا اوغلی ها) بنام شهربانو ازدواج کرده و بعدا"در گذر زمان دختری از طایفه خود را بنام حاجیه امنیت را به پدر بزرگ من ( حاج حسین )به نشانه تثبیت و استحکام فامیلیت میدهند که نشان از ازدواجهای درون فامیلی زیاد در بین اقوام ما بوده و اگر دختری را به خانواده ای میدادند  در اینده دختری را  اگر هم شده بلاجبار از ان خانواده  به ازدواج خود در میاوردند که در استحکام فامیلیت و طایفه مداری بسیار حائز اهمیت بوده است.) در گذر زمان و طی مسائل درون خانواده ای به سه انشعاب  علیپور اصل؛ قادری؛ علیاری تغییر نام دادن که علیپور اصل اسم اولیه این فامیل بوده است و طایفه زینالزاده هم بعدا به طریق سببی با این خانواده  وصلت و جز این طایفه محسوب میشود)

 5. علی زاده  گلعذانی( این طایفه هم به دو انشعاب علی زاده و جنگجو تقسیم شدند)؛رضای ها ؛ حسن زاده ها (از دوران روستای گیلزان به طایفه قصابها معروف بودن که طایفه غریبیها بعدا" از ان منشعب و یا بخاطر عوامل سببی  به این طایفه حسن زاده متصل شدند)

6. محمدزاده گلعذانی( حاج عباسعلی  فرزندحاج محمد که او هم فرزند "علی" که علی اصالتا " اهل ترکیه  و مذهبی سنی داشت  و پسرش حاج محمد به گیلزان مهاجرت کرده  و شیعه مذهب میشود و عباسعلی پسر جاج محمد  بخاطر علاقه و عشقی که درنوجوانی به حضرت عباس پیدا میکند از شدت علاقه به خاندان علوی بنیانگذار مراسم شبیه خوانی در روستای گلعدان  شد و معروف به حاج عاباس علی  تا آخر عمر در خدمت خاندان علوی  بود و با ان عشق هم دار فانی را وداع گفت ) که پدر بزرگ مادری اینجانب بوده است. خالی از لطف نیست که چگونگی ازدواج پدر بزرگ مادریم حاج عباسعلی محمدزاده با مادر بزرگ مادریم حاجیه نظره آقا اوغلی  را بیان کنم.بعد از مهاجرت حاج محمد پدر جاج عباسعلی از ترکیه به گیلزان و بزرگ شدن عباسعلی وقت ازدواج میرسد و عباسعلی  خواستگار دختری زیبا رو بنام نظره از طایفه آقا اوغلی میشود و خواستگاری مینمایند که با جواب رد مواجه میگردد.عباسعلی جوانی برومند و  تنومندی بود بعد از این جواب و بخاطر علاقه وافرش به نظره خانم تصمیم میگیرند دو نفری به  روسیه ان زمان رفته و کار کند و با پولی فراوان برگردد  که بتواند به دختر مورد علاقش برسد که چنین هم میشود.عباسعلی بعد از دو سال کار در  روسیه ان زمان پول زیادی بدست میاورد ولی چون انتقال ان همه پول ممکن نبوده پول را تبدیل به  شمس طلا کرده و در  کف دو سطل گذاشته و روی انرا با یک رویه فلزی  مجددا میبندد و بدین طریق طلا را میتواند به ایران منتقل کند.بعد از رسیدن به دیلمقان این طلا را با دو گاو نر و یه گاو ماده بسیار بزرگ  معاوضعه و راهی گلعذان میگردد.استقبالی میشود همچون پادشاهان و کار میکند .بعد از دو ماه از امدن عباسعلی از طرف طایفه آقا اوغلی ها پیامی دریافت میکند که عباسعلی چرا به خواستگاری نظره نمیاد و اینم نشان از ارزش کار و تلاش در روستای گلعذان و طایفه آقا اوغلی ها ( آقازاده ها) بوده است.و بلاخره با خوشی و خرمی ان ازدواج انجام میشود و حاج عباسعلی صاحب فرزندان و زمینهای زیادی میگردد)

 7. مصظفی زاده گلعذانی

 8.دو خانواده از  طایفه دیگربنام " میراو لار" که بقیه اهل این طایفه که اغلب سنی مذهب بودن و گرایشان مذهبی سنگینی به مذهب خود داشتن به طرف رودخانه حرکت کردن و در روستای عبدیل آباد فعلی سکنی گزیدن که بخاطر دوری جستن و جدا شدن از هم روستائیهای خود؛ دیگر به انها اشاره نمیکنم و نیز خانواده هایی که الان در گلعذان هستند و شاید از طریق مادری و یا از یک پدر ولی با مادری  دیگر  ؛گلعذانی حساب میشوند  و نیز تعداد خانواده هایی که یک نسل یا دو نسل بعد از زلزله به گلعذان مهاجرت کرده و الان گلعذانی حساب میشوند را در این  نوشته بیان نمیکنم.فقط به نقل از بزرگان قدیمی  این خانواده های مذکور که از گیلزان به گلعذان نقل مکان کردند را به نوشته تحریر آوردیم.


آخرین ویرایش: - -

 

گلعذان در گذر تاریخ

سه شنبه شانزدهم مهر 1398 12:00نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

فئو دالیسم روستایی:

                از زمانهای دور متاسفانه زمین خوارانی در اصطلاح امروزی و فئودالهایی در اصلاح فرنگی وجود داشتند که نسل به نسل بر زمینهای زراعی تسلط پیدا کرده بودن و اصطلاح مالکان بزرگ و خرده مالکی را  توسعه داده  و کشاورزا اغلب زحمات خود را یا به انها میدادند یا حداقل با انها  شریک میشدند که این عمل در روستای قدیم گیلزان نیز بوده و اغلب زمینهای زراعی در دست چهار مالک بزرگ  بنامهای( فاطمه خانم؛ عالیه خانم؛ اختر خانم و لطیفه خانم  که میرخان ؛ اردشبر؛  دنبلی و لوطان بعد از اینها یا پسران یا شوهران یا پدران اینا بودن که (لطیفه خانم را در اواخر مالکیت خود  کردهای ترکیه  به اسرات بردند که به واسطه  طایفه حاج علی ؛پدر بزرگ حاج عباسعلی محمدزاده که اصالت ترکیه ای داشت به گیلزان بر گردانده شد) بوده است که در انتقال  محل روستا به مکان جدید خود نیز بسیار مقاومت و  دست اندازی میکردند و خوشبختانه در سال 1340قانون اصلاحات اراضی اجرا  شد  و زارعان صاحب نسق  زمینهای خود را مجددا بصورت اقساطی و بقیه زارعان نیز که نسق نداشتند بصورت استجاره صاحب زمین زراعی شدند . زارعان صاحب نسق با زارعان بدون نسق در میزان زمینی که الان در دست دارند کاملا مشخص و قابل تشخیص میباشند.

در اواسط تابستان سال1309  طایفه ما محل فعلی گلعذان را انتخاب کرده که در کناره جوی خسراوابوده و دشت همواری به نظر میرسید را انتخاب کردند.وسط روستا را درست  میدان مرگزی گلعذان که مسجد و شرکت تعاونی است و خانه پدری ما بود انتخاب نمودند  و  در مسیر شمال جنوب از این خانه پدری ما شروع به ساخت و ساز در  قسمت غربی جوی خسراوا  نمودند و.پسر عموهای طایفه ما هم در ظلع شرقی جوی  خسراوا خانه ساختند که مسلط بر جوی و رفت و امد روستا بشوند که این انتخاب در ان زمان خیلی هوشمندانه ودر زمان حاضر جز اولین و اصلی ترین اصول ژئو پلیتیکی انتخاب  و مکان یابی در ایجاد  شهر و روستا میباشد ؛ نمودند.

در سال1309پدر بزرگ من ( حاج حسین )متولد1301 متولد روستای گلیزان ؛هفت ساله بوده و خودش بیاد داشت نقل و انتقال به روستای جدید را.پدر پدر بزرگم ) حاجی بیوک) متولد 1279در ان نقل و انتقال بیست و دو ساله بود,و پسر بزرگ  پدر بزرگ پدربزرگ ( کربلایی حسین) متولد سال1238روستای گلیزان بوده و اغلب کارها بر عهده ایشون بودن که متاسفانه در اثر کار زیاد نقل و انتقال و جایگزینی چندین سال بعد دچار  مریضی شده و  مدت هفت سال  این کسالت طول کشیده  که از ارامنه و اشوریان هم طبیبان زیادی برای مداوای ایشان میان که متاسفانه چاره ساز نمیشود .پدر پدر بزرگم( حاجی بیوک) در سال 1316 به رحمت خدا میرود و قبر ایشون الان در  بالای قبرستان پیامیار( پیران پیران) جز اولین قبرهای این قبرستان میباشد  دفن شده است.بعد از ایشون مدیریت طایفه به جوانی برومند  و کارا بنام حاج حسین ( پدر بزرگ من  میرسد که مدیریت خارق العاده و هوشمندانه ای داشته و چون در ان زمان مدرسه نبوده یکی ار عمده مالکان ان زمان بنام بصورت نسل دوم از اولیه ها " اردشبر" در بیان قدرت پدر بزرگم چنین گفته که" اگر مشهدی حسین ( این بیان در 45 سالگی پدر بزرگم که مشهد رفته بوده بیان شده است) دو کلاس سواد داشت کل منطقه را میتوانست مدیریت و کنترل کند"

پدر پدر بزرگ پدر بزرگم ( ابراهیم) جد کل طایفه موجود در گلعذان که نسبی با ما رابطه دارند میباشد و متولد شهر گنجه در آذربایجان که ان زمان جز قلمرو ایران بوده است سال 1211هجری شمسی متولد شده و در سال 1233 که جوانی  برومند بوده برای زیارت کربلا  از این مسیر  با تعدادی از هم قومان خودراهی شده بوده بعلت راهزان و خطرات احتمالی مناطق اشوب زده جنوب ایران که در بدو ورود به روستای گلیزان خبردار میشود از ادامه مسیر  منصرف و در روستای گلیزان سکنی گزیده  و ماندگار میشوند که کل عمو زدگان عمه زادگان و دایی زادگان ما  از سلب ایشون میباشند.

چند سال بعد از زلزله که دامنه آن تا تفلیس و بغداد هم رسیده بود در شمال قطور و در غرب شهرهای تسوج  را هم تحت تاثیر قرار داده بود که به علت حاصلخیز بودن گلعذان و رونق دامداری و پرواربندی پروری( که از اوایل اردیبهشت برای ییلاق گوسفندان را به ییلاقهایی در مرز ایران ترکیه میبردند و  پروربندی در گلعذان به یک اسم  ایرانی تبدیل شده بود) و کشت و کشاورزی ؛ تعدادی از خانواده ها از این مکانها ( قطور ؛ ماکو؛ گون ای) هم برا کار و هم برای استفاده از امکانات دامداری این منطقه به این روستا مهاجرت و در ان سکنی گزیدند.

                روستای گیلزان قبل از زلزله  و در محل قبلی خود شامل 95خانوار)مسلمان ارمنی اشوری) و 482نفر بوده است که متاسفانه تعدادی در زلزله از دنیا رفتند و اشوریها و ارمنیها بیشتر به پتاویر  و ملحم  و چند خانواده به عبدیل اباد مهاجرت کردن و تقریبا 50 خانواده با جمعیتی نزیدک به 200 نفر   به روستای جدید گلعذان نقل مکان نمودند.در گلعذان جدید این تعداد در سایه کار و زمین حاصلخیر به سرعت رشد نمود و  خانواده های دیگری نیز به بخصوص از سه  نقطه مشخص( ماکو؛ قطور؛ گون ای) به این روستا مهاجرت کردن و تعداد خانوار و جمعیت  بیشتر شدو طبق اولین امار رسمی بجا مانده در سال 1385 تعداد خانوار 176 و تعداد جمعیت 657 نفر بوده که ده سال بعد این تعداد به 76 خانوار  با جمعیتی برابر 493  نفر کاهش شدیدی نشان میدهدکه نشانه بالا رفتن تحصیلات و مهاجرت این تحیل کردگان به شهرهای دیگر بخصوص شهر سلماس میباشد

 


آخرین ویرایش: سه شنبه شانزدهم مهر 1398 12:02

 

سیب خوش رنگ و لعاب سلماس

دوشنبه دوازدهم تیر 1396 19:41نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 
انشالله دیگه امسال از گزند این لکه سیاه سیب سلماس را تونستیم محفوظ بداریم و مثل همیشه سیب سلماس را به جایگاه همیشگی خودش  " نماد محصول اذربایجان " برسانیم.خدا را شکر کنه قرمز امسال اصلا در سیب سلماس دیده نمیشه و با مصرف کم کنه کش مسیر صادرات این محصول بی نظیر سلماس به بازارهای جهانی  هموارتر خواهد بود.قیمت پایه سیب هم امسال بنا به شنیده ها از الان رو هزاو سیصد تومن شروع شده و خدا بخواهد کشاورزان و باغداران عزیز  سلماسی جبران چند سال بی سیبی   را خواهند کشید.این مسیر نشد مگر با همکاری  سازمان جهاد کشاورزی و مهندسین ناظر و فروشگاههای سموم کشاورزی و همکاری صمیمانه و جدی کشاورزان عزیز سلماسی.خدا را بابت اینهمه لطف و محبت  شکر گذار هستیم و انشالله در طرح جشن سیب سلماس که دو سال است به همت فرمانداری بخصوص فرماندار عزیزو بسیار مردمی شهرمان جناب اقای مسعود حاج علیلو و  همکاری جهاد کشاورزی برپا میشه محصوصل ناب و درجه یک سلماسمان را مایه فخر شهرمان قرار داده و با افتخار در این جشن شرکت خواهیم کرد. عزیزان کشاورز  قدر دان زحمات شما هستیم.حرکت و رونق شهر ما با باغات سیبش مسیر خواهد شد و ما نیر بر این واقف و پشتکارمان را صد افزون خواهیم کرد.

آخرین ویرایش: دوشنبه دوازدهم تیر 1396 20:59

 

سنک گلابی

چهارشنبه دوم اردیبهشت 1394 20:01نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 
سنک گلابی یک آفت مهم و خسارتزا در باغات گلابی میباشد.طرز زندگی و زمستانگذرانی آنرا در یک فیلم کوتاه با حجم کم مشاهده فرمایید.

لینک دانلود فیلم کم حجم سنک گلابی


آخرین ویرایش: چهارشنبه دوم اردیبهشت 1394 20:06

 

نکات مهم و ظریف در مورد باغات سیب

شنبه یکم آذر 1393 18:47نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

مدیریت باغات سیب از ابتدای فصل رشد ‌

1) هر بیماری و آفتی شرایط و مكان ویژه ای برای زمستان گذرانی دارد با توجه به این امر از بین بردن پناهگاه زمستانگذرانی،  موثرترین و آسانترین روش مبارزه با آفات و بیماریها تلقی میشود برای اینكار ابتدا قبل از شروع فصل رشد ( اواخر زمستان )درز ها و  پوسته های خشك شده بر روی تنه درختان با كاردك تمیز كنید تا سمپاشی بهتر نتیجه دهد.

2)  غرقاب كردن ریشه درختان با آب در اسفند ماه میتواند در كاهش آفاتی چون كرم سفید ریشه و كرم سیب موثر باشد.

3)  شخم سطحی در پاییز در جذب بهتر آب به خاك و همچنین نابودی برگها و حشرات در كاهش آفات و بیماریها تاثیر خوبی دارد.

اصول صحیح سمپاشی : در بحث مبارزه با آفات و بیماریها اصول صحیح سمپاشی میتواند در كاهش آفات و بیماریها نقش اساسی و مهم را ایفا كند. بنابراین لازم است با استفاده از سمپاش های مناسب و بخصوص لانس های دارای قدرت مه پاشی كه بتواند قطراتی حدودا" 50 تا 60 قطره در یك سانتی متر مربع روی برگها و تنه و ساقه بخواباند ارجحیت دارند.بنابراین لازم است سموم را بصورت قطرات ریز روی درختان قرار داد و از شستشوی درختان كه علاوه بر تاثیر كم بر روی آفات و امراض موجب هدر رفتن محلول سم میشوندخودداری كرد. در سمپاشهای دارای مخزن بزرگتر بایستی بهمزن تعبیه شود بخصوص در استفاده از سموم پودر وتابل مانند دودین امكان ته نشینی وجود دارد.دیده می شود برخی مخزن بالای 1000 لیتری تهیه و اقدام به سمپاشی باغات میكنند بدون اینكه به این مسئله توجه نمایند!

بهداشت سمپاشی : با توجه به اینكه سموم كشاورزی از جمله مواد بسیار خطرناك برای جانداران بخصوص انسان بحساب میآیند رعایت نكات زیر در سمپاشی ضروری مینماید:عملیات درست كردن محلول سم ( مخلوط محلول غلیظ سمی با آب) خطرناك ترین لحظه برای سمپاش محسوب میشود چرا كه دستها ، بدن و دهان و ریه ها مستقیما" در معرض واكنش سموم خالص  با آب  قرار میگیرند. لذا از دستكش و عینك و ماسك های مخصوص سمپاشی استفاده نمایید . در هنگام سمپاشی از خوردن و آشامیدن و كشیدن سیگار اجتناب نمایید و پس از سمپاشی دست و صورت را با آب و صابون بشویید ظروف محتوی سم را دور از دسترس كودكان و حیوانات در انباری مناسب و قفسه یا صندوق قفل دار نگهداری نمایید.برای اطلاعات بیشتر در مورد سموم ، بروشور روی ظرف سم را با دقت مطالعه كنید چرا كه همه مطالب جهت استفاده شما نوشته شده است.

اختلاط سموم : سموم كشاورزی  ( قارچ كش ها و حشره كش ها  و كنه كش ها) عموما" در مبارزه تلفیقی قابلیت اختلاط با هم دارند و حتی تركیب دو قارچكش  یا دو حشره كش و دوكنه كش و حتی دو علفكش با همدیگر خاصیت سنرژیك ( اثر مضاعف و موثر) دارند و در برخی موارد هم  اثر آنتاگونیستی ( اثر ضد هم و زیان آور ) .بنابراین لازم است بانظر كارخانه سازنده و گیاهپزشك انجام گیرد.

طرز تهیه محلول سم :میزان توصیه شده از سم را در مقداری آب حل كرده و خوب بهم بزنید . این محلول را در مخزن سمپاش كه تا نیمه در آن آب ریخته شده است بریزید و در حالی كه محلول را بهم می زنید بقیه آب را به آن اضافه كنید. توصیه می شود از مصرف محلول سموم تهیه شده در روزهای قبل ، خودداری شود.

تعیین زمان سمپاشی تعیین زمان سمپاشی یكی از مهمترین اصول مبارزه با آفات می باشد. با سركشی مداوم و مرتب به باغات و مزارع ، شدت و میزان آلودگی را تعیین نموده و متناسب با آن سمپاشی را انجام دهید . تاكید میگردد برای برخی آفات مثل شته ها و كنه ها خسارت آفات باید به آستانه اقتصادی رسیده باشد. در این مورد  همواره با كارشناسان كشاورزی در تماس باشید.

 محلول پاشی : مقدار  كود سولفات روی 34%  و  اوره  و اسید بوریك  هركدام نیم كیلو در 100 لیتر آب در پاییز قبل از ریزش برگها تاقبل از جوانه زنی نتیجه رضایت بخشی در جلوگیری از ریزش گل و میوه دارند.

افزایش گرده افشانی :چون درختان سیب رقم قرمز لبنانی در گرده افشانی صد در صد  خود ناسازگار هستند ( یعنی گرده همان جنس از درخت نمیتواند مادگی همان جنس از درخت را تلقیح نماید) لازم است از گلهای سیب زرد لبنان یا از ارقام مختلف در هنگام گرده افشانی استفاده كنیدوجود زنبور عسل در صورت بودن گلهای سایر ارقام در زمان گرده افشانی صد در صد مفید خواهد بوددر صورت نبودن درخت سیب زرد ، ته شاخه گلدار رقم سیب زرد را در یك سطل كوچك یا پلاستیك محتوی آب قرار داده و در نزدیك گلهای درخت قرمز لبنانی ببندید.

پیشگیری از بیماریهای درختان هسته دار :برای مبارزه و كنترل بیماری لب شتری در هلو و غربالی در هسته دارها سمپاشی در پاییز هنگام خزان برگ و در بهار هنگام تورم جوانه ها  با تركیبات مس به نسبت  سه در هزار توصیه میگردد.هنگام حمله قارچها به شاخه ها و تنه درختان شیرابه ای بیرون می زند این عمل در بیشتر مواقع وسیله دفاعی گیاه در مقابل بیماری محسوب میشود تمیز كردن موضع و سمپاشی با قارچ كش تركیبات مس در كاهش نفوذ و حمله قارچ مؤثر میباشد.

زمان  و چگونگی هرس : زمان هرس و  یا جابجایی درخت در هنگام خواب (اواخر پاییز و زمستان ) میباشد بهترین زمان در مناطق سرد سیر ماه اسفند توصیه میشود.درختان میوه از نظر هرس تفاوت های اساسی با هم دارند تشكیل میوه در درخت هلو اكثرا" در شاخه های سال دوم انجام میگیرد ولی در درخت سیب روی میخچه و در نقاط مختلف صورت میپذیرد. و بطور حتم نتیجه یك هرس در سال بعد بروز میكند هرس فرم دهی و باردهی علاوه بر علم تئوری نیاز به تجربه كافی دارد و در كل هرس یك درخت بستگی فراوان به نوع رقم و جنس آن دارد. 

استفاده از چسب باغبانی : محل شاخه های هرس شده را با  چسب باغبانی ( نه چسب چوب نجاری ) كه برنگ قرمز بوده با برس نقاشی یا  ابر و یا چوبی كه پارچه ای به یك سر آن بسته شده كاملا" میپوشانیم تا از نفوذ قارچها در محل زخم جلوگیری كنید. اضافه كردن تركیبات مس به چسب در درختان مبتلا به شانكر تاثیر مطلوبی دارد.  توضیح : برای رقیق كردن چسب باغبانی طبق نظر كارخانه سازنده عموما" از الكل صنعتی استفاده میكنیم.

پیشگیری  و مبارزه  : بیماری لكه سیاه سیب و غربالی ،لب شتری و سفیدك هلو و نیز كرم سیب  و مینوز برگ دارای مراحل مبارزه پیشگیری میباشندبرخی آفات ازجمله شته ها و كنه ها به محض مشاهده آفت اقدام به مبارزه میشوند و بالعكس در صورت عدم بروز یا ظهور احتیاجی به سمپاشی نیست.

 مصرف كود های شیمیایی :دادن كود به درختان باید در محل سایه انداز درخت و در عمق20- 30 سانتی متری خاك انجام گیرد برای حل بهتر كودها  بهتر است در محل جویها كه به علت جریان بیشتر آب رطوبت بالایی دارد صورت پذیرد.

 مصرف كود مایع  : محلول پاشی با كود مایع كه از طریق برگ جذب میشوند میتواند در بهبود و كیفیت میوه نقش مؤثری ایفا كند كودهای مایع با درصدهای مختلف بصورت كود كامل و یا كود اختصاصی همراه با سموم قابل اختلاط بوده و در طول دوره رشد به تعداد حداقل سه دفعه توصیه میشود..

 مبارزه با شته ها : در درخت سیب  مبارزه با انواع شته ها  بخصوص شته خونی ( كه اخیرا"  نسبت به حشره كش ها مقاومت نشان داده )  به محض ظهور و طغیان آفت   با سمپاشی یكی از سموم سیستمیك مثل  كنفیدور  -  پریمور –  موسپیلان – متاسیستكس  با تمركز به محل اختفا و تجمع حشرات كه عموما" در میان شاخه ها و شكاف  پوسته قرار دارد امكان پذیر است. در زمستان بعلت سرما عموما" تجمع حشرات در پای در خت نزدیك طوقه ، اطراف پاجوشها ،شكاف پوسته های پایینی میباشد سمپاشی با غلظت بیشتر سم بهمراه روغن ولك در كاهش آفت به تجربه رسیده است.  

بیماری شانكر : برای كنترل بیماری  شانكر كه اخیرا" در باغات سیب بخصوص باغات سیب سلماس و ارومیه بیشتر شایع شده  هرس شاخه های آلوده وحذف بافتهای شانكردار در پاییز و یا اوایل بهار و انهدام آن در بیرون از باغ انتشار بیماری را كاهش میدهد اره و قیچی باغبانی را نیز باید بعد از هرس با محلول قارچ كش تركیبات مس یا  الكل ضد عفونی كنیم . برای كاهش بیماری بافتهای آلوده وشانكرهای موجود روی شاخه های اصلی را با دقت می تراشند و محلهای تراشیده شده را با خمیر محتوی قارچ كش ( تركیبات مس ) پانسمان میكنند.عموما"  سمپاشی كل درختان  به نسبت  5- 3  در هزار با قارچ كش تركیبات مس می تواند در كاهش بیمار مؤثر باشد. قارچ كش توپسین ام  وحتی بنومیل نیز برای كنترل شانكر سیتوسپورایی درختان میوه توصیه شده است.

 مبارزه با كرم سفید ریشه :برای مبارزه با كرم سفید ریشه افزودن حشره كش دیازینون پودری 40%     یا   لیندین   50 % و یا  كارباریل سوین  به خاك اطراف ریشه مطلوب میباشد    این كار بایستی بهنگام گرم شدن هوا و خاك كه لارو حشرات به سطح خاك نزدیك میشوند صورت گیرد. محلول تهیه شده از سم ( 5 قاشق غذاخوری در یك حلب آب ) را بهتر است ضمن خاك برداری اطراف ریشه بیشتر نزدیك طوقه درخت ریخته شود. جمع آوری لارو ها در بهار و همچنین آویزان كردن چراغ در شبهای اوایل تابستان جهت جمع اوری حشره كامل قبل از تخم ریزی  در كاهش خسارت و آلودگی موثر است.

پوسیدگی ریشه :پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه در بیشتر کشورهای میوه خیز جهان در باغ های میوه های دانه دار،هسته دارو خشکباری مخصوصا پسته،گردو و بادام شیوع دارد و خسارت هنگفتی به آنها وارد می سازد. نشانه ها روی اندام های هوایی،ضعف عمومی و کم برگ شدن درختان و پدیدار شدن زردی خفیف در برگها هستند. پوست طوقه و گاهی بخشی از بن تنه ترک می خورد  بافت زیر پوست بن تنه در محل شانکر به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آید. ریشه های اصلی  و فرعی تیره رنگ شده بعدا بر اثر فعالیت دیگر میکرو ارگانیزم ها به رنگ سیاه در می آیند درختهای بیمار ممکن است خشک شوند .

مبارزه :   اقداماتی  را که در کنترل بیماری موثرند می توان به شرح زیر خلاصه کرد: 

1. به حداقل رساندن مدت  اشباع خاک باغ،به ویژه   درقسمت نزدیک به سیستم ریشه. 

2. احداث باغ د ر زمین هایی بدون زه آب و نیز زهکشی و تهویه ی خاک های زه آب دار و مرطوب باغ های احداث شده

3. کاشت درختان روی خاک پشته های کم ارتفاع به گونه ای که هنگام آبیاری،آب،اطراف تنه و طوقه ی درختان را فرانگیرد.

4. استفاده از پایه های متحمل در درختهای پیوندی .

5. استفاده از قارچ کش های سیستمیک، مانند فوزتیل آلومنیوم تا اندازه ای در جلوگیری از پیدایش بیماری و کنترل آن در درختان بیمار موثر است .توضیح اینکه این قارچ کش خاصیت پیشگیری ندارد یعنی در زمان حضور عامل بیماری بر آن اثر کرده،آن را از بین می برد.برای این منظور می توان حدود120 گرم گرانول 15% فوزتیل آلومنیوم را به شعاع 5/1 متر پیرامون تنه ی هر درخت پاشید و با بیل خاک را شخم زد تا گرانول سم به زیر خاک منتقل شود و سپس درختان تیمار شده را آبیاری کرد.تیمار درختان با آلیت باید 4دفعه در سال ،3 دفعه در بهار به فاصله ی یک ماه و دفعه ی چهارم در پاییز تکرار شود.

6 - تراشیدن قسمت های پوسیده و عفونی تنه ،طوقه و ریشه ها و انهدام بقایای تراشیده شده و اندودن محل ها ی تراشیده شده با مایعی غلیظ محتوی پودر وتابل 80% آلیت، پودر تالک و آب ،جلوگیری از آب گرفتگی و خیس شدن قسمت های عفونی شده ، توسعه ی بیماری را در درختان بیمار کاهش داده، مرگ آنها را به تاخیرمی اندازد.

 افزایش انبارداری میوه : محلولپاشی كلرور كلسیم ویا انواع کلسیم های موجود در بازاردر تیر ماه به نسبت 5 در هزار حداقل دو نوبت  روی درختان سیب در افزایش انبارداری و جلوگیری از لكه تلخی و  پوسیدگی مغز میوه نقش اساسی دارد.

 بیماری لكه سیاه سیب : قارچ عامل برخی بیماریها مثل لكه سیاه سیب در روی برگهای ریزش شده در پاییز زمستانگذرانی میكنند .

چراندن برگها توسط دام و یا جمع كردن برگها و یا پخش كود ازته در پاییز روی برگها ریزش شده جهت پوسیدگی سریع تر ، میتواند در كاهش بیماری در سال بعد موثر باشد.هرچند زمان مناسب سمپاشی بر علیه این بیماری توسط پیش آگاهی انجام میشود لیكن سمپاشی در فصول مرطوب بیش از سه مرتبه با سموم قارچ كش موثر توصیه میگردد.

مبارزه با جوندگان تنه درختان : برای مبارزه با آفات جونده مثل خرگوش  در پاییز قبل از ریزش برف تنه نهال را با سم رابیتكس ( با 50% ماده موثر كربوكسین تیرام ) كه بعنوان دوركننده عمل میكند آغشته نمایید ( 500گرم سم در 2 لیتر آب ) این عمل تقریبا" دو ماه تاثیرگذاری مطلوب دارد.

" شكستن مقاومت آفات و بیماریها : مصرف بی رویه سموم موجب مقاومت حشرات و بیماریها به سم میشود استفاده از سموم بصورت تناوبی و  همچنین بالابردن تدریجی دوز مصرفی با نظر گیاهپزشك و همچنین ایجاد پناهگاه برای برخی آفات ازجمله شته ها میتواند مقاومت آفات و امراض را بشكند. برای ایجاد پناهگاه به این طریق عمل میکنند که تعدادی از درختان کم بارده را در در قسمتهای مختلف باغ انتخاب و از سمپاشی محلول سم  بر روی آن خودداری مینمایند این درختان محل پناهگاه برای آفات شده و آفات در این درختان بدون ایجاد نسل مقاوم به سموم زاد و ولد میکنند ...

 مبارزه با پوستخواران  و چوب خواران : برای مبارزه با چوبخواران و پوست خواران  سمپاشی با محلول : 250گرم سم دیپتریكس یا سم سوین -  2لیتر نفت  -  300 گرم صابون  در 100 لیتر آب توصیه میشود.

مبارزه با موش :  خسارت عمده موش صحرایی در باغات باعث هرز آب شدن گشته و مقدار آب آبیاری را كاهش میدهند. از بین بردن بوته های حاشیه باغات نیز موجب فرار مارها كه عمده دشمن موشها به حساب میآیند شده و تقریبا" میدان عمل بدست موشها میافتد. تنها راه مبارزه با موشها ریختن طعمه مسموم مثل پودر فسفر دوزنگ یا پلیت وارفارین میباشد وچون موشها چندین سوراخ برای مقاصد مختلف می سازند و ریختن طعمه مسموم در سطح وسیع مقرون به صرفه نمیباشد بهتر است با بیل جلوی سوراخها را خراب كنید بعد از دو سه روز برخی سوراخها  توسط موشها باز میشوند طعمه را فقط در جلوی این سوراخها بریزید. از دست زدن روی طعمه خودداری نمایید چون موشها بوی دست انسان را بهتر درك میكنند و از طعمه استفاده نمی نمایند  موشها در تابستان  غذای آبدار و در زمستان غذای خشك را دوست دارند . بهتر است برای درست كردن طعمه مسموم از گندم به آن روغن مایع افزوده بعدا" فسفر دوزنگ را به آن آغشته نمایید مواظب باشید پودر فسفر دو زنگ برای انسان و دام فوق العاده خطرناك بوده از نزدیك كردن آن به دهان و بینی خودداری كنید.

 


آخرین ویرایش: شنبه یکم آذر 1393 18:48

 

دستورالعمل احداث باغ سیب

چهارشنبه چهارم دی 1392 11:41نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

 

 

شرایط اقلیمی:

-         دما: حداقل دمای منطقه 25-20 درجه سانتی گراد زیر صفر و حداكثر دمای منطقه 38 درجه سانتی گراد بالای صفر.

·         اگر سردی هوا در زمستان از 40- درجه سانتی گراد تجاوز می كند، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود.

·     در مناطقی كه جمع ساعات دمای زیر 7 درجه سانتی گراد از هزار ساعت كمتر باشد، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود.

-         ارتفاع از سطح دریا: ارتفاع 1300 الی 2200 متر از سطح دریا مناسب جهت كشت سیب می باشد.

 

شرایط آبی:

-         EC آب حداكثر می تواند 2000 میكرو موس بر سانتی متر باشد.

-         مقدار آب مورد نیاز با سیستم آبیاری ثقلی 10 هزار متر مكعب در هكتار و با آبیاری قطره ای 5 الی 6 هزار متر مكعب می باشد.

* مقدار آب مصرفی بر اساس كیفیت خاك منطقه و نوع پایه سیب و شرایط آب و هوایی متغیر می باشد.

 

شرایط خاكی:

-         EC حداكثر می تواند 2 میلی موس بر سانتی متر باشد.

-         PH خاك از 5/5 – 5/6 تا حداكثر 5/7 باشد.

-          بافت خاك :آبرفتی – لوم رسی – عمیق – غنی با بافت قابل نفوذ.

 

انتخاب محل احداث باغ:

-         در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی و آبی و خاكی، انتخاب محل باغ از موارد حائز اهمیت بوده كه در توفیق باغداران بسیار مؤثر است.

* احداث باغ در دامنه های كم شیب در پناه بادهای سرد مناسب می باشد

* اگر شیب دامنه از 20 الی 30 درجه تجاوز كند، هزینه آماده سازی زمین و كاشت و ونگهداری بالاتر خواهد رفت و خطر فرسایش خاك بیشتر خواهد بود.

* درصورت احداث باغ دردامنه رعایت خطوط میزان و كاشت در خطوط تراز از ضروریات حتمی است.

 

وسعت باغ :

-         برای باغ های سیب حداقل سطح 5 هكتاری از نظر شرایط اقتصادی در اكثر مناطق كشور سطح مناسبی به نظر می رسد.

 

عملیات احداث باغ :

1-       اولین گام در احداث باغ بعد از بررسی موارد فوق الذكر انتخاب نوع پایه و نوع رقم می باشد.

·         در شرایط كنونی انتخاب یكی از پایه های رویشی پاكوتاه با توجه به شرایط منطقه و میزان سرمایه توصیه می گردد.

 

مزایای پایه های رویشی پاكوتاه نسبت به پایه های بذری :

-         تراكم بالای درخت و عملكرد بیشتر در واحد سطح

-         سهولت عملیات زراعی و مدیریت باغبانی (هرس، برداشت، مبارزه با آفات و امراض و ...)

-         دریافت نور بیشتر و تولید میوه با كیفیت بهتر

-         تسریع در باردهی و رسیدن به عملكرد اقتصادی

-         امكان استاندارد نمودن تكنیك های باغداری

-         .....

2- انتخاب نوع رقم :

با توجه به نیاز بازارهای محلی و ذائقه بازار و وجود سردخانه و انبارهای مناسب در منطقه و دوری یا نزدیكی بازار مصرف و نحوه بازار رسانی و فروش و وجود صنایع تبدیلی مرتبط در منطقه و ... می توان از ارقام پائیزه یا تابستانه سیب انتخاب نمود.

انتخاب ارقام جدید و تجاری با در نظر داشتن توصیه مؤسسات تحقیقاتی منطقه توصیه می گردد.

 

ارقام بومی موجود در كشور :

الف) ارقام تابستانه : گلاب – شفیع آباد- كهنز- شیخ احمد تبریز- قندك- قره یارپاق- تابستانه اهر- نوری مراغه- قرل آلما- عاشیق آلماسی- مربایی مشهد- علی موری خراسان

ب) ارقام پائیزه : عباسی مشهد- گلشاهی- شمیرانی- زنوز- شكی اهر- دریان- كرمانشاهی- اخلمد خراسان

 

ارقام خارجی موجود در كشور :

الف) ارقام تابستانه : گالا- دلبار استیوال- ....

ب) ارقام پائیزه : گلدن دلیشز- رد دلیشز- گرانی اسمیت- رداستار كینگ- پرایم روت جوناگلد- فوجی- برابرن- مك اینتاش

 

 

 

مشخصات نهال استاندارد سیب:

            دارای گواهی بهداشت قرنطینه و شناسه رقم- نهال ترجیحاً 2 ساله تك شاخه دارای ریشه سالم به ظاهر شاداب و عاری از ویروس، باكتری، قارچ، ریشه افشان و شادابن در صورت امكان دارای شاخه های جانبی.

در زمان فروش حداقل 75 سانتی متر ارتفاع – ارتفاع از محل پیوند تا سطح خاك 10 سانتیمتر و حداكثر 15 سانتی متر بیشتر نباشد. ارتفاع نهالهای پیوندی با پایه بذری بین 100 تا 120 سانتی متر. پس از سربرداری قطرنهال در زمان فروش بین محل پیوندك و طوقه  یك تا 5/1 سانتی متر.

 

آماده سازی زمین :

-         بعد از شخم عمیق با دیسك و لولر اقدام به تسطیح نموده تا زمین را آماده كشت نمائیم.

-         كود دامی به مقدار 20 تن در هكتار قبل از كاشت با خاك و خاك چاله مخلوط شده باشد. (كود دامی بایستی كاملاً پوسیده باشد)

-         از كشت توام درختان میوه و حتی كشت محصولات زراعی و صیفی و جالیز در باغات جدید الاحداث خودداری گردد.

 

فواصل كاشت:

در ارقام پیوندی روی پایه های بذری 7×6 متر یا 7×7 متر در نظر گرفته می شود در ارقام پیوندی روی پایه های رویشی بر حسب نوع پایه 3×1 و 3×5/1 و 4×2 و 4×5/2 در نظر گرفته می شود.

·         فاصله نهالها بر روی ردیف ها بر حسب نوع پایه متغیر است ولی در بین ردیف ها رعایت فاصله 3 متر بین الزامی است.

پس از تعیین فواصل كاشت عملیات میخكوبی را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاری برای محلهای حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقیق چاله حفر می گردد در اینصورت فواصل بین ردیف ها رعایت شده است.

 

نحوه غرس نهال :

            محل پیوند در بیرون خاك و در جهت مسیر باد قرار گیرد.

پس از خاك دهی پای بوته اقدام به متراكم نمودن خاك نموده بلافاصله پای نهالهای كاشته شده آبیاری كافی صورت گیرد تا اینكه چسبندگی بین ریشه و خاك حاصل گردد.ضمناً آب با محل طوقه در تماس نباشد.

 


آخرین ویرایش: چهارشنبه چهارم دی 1392 11:42

 

تاثیر هورمون نفتالین اسید استیک بر روی میوه سیب

یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 19:31نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

تاثیر هورمون نفتالین استیك اسید (NAA) به عنوان تنك كننده شیمیایی بر برخی مشخصات سیب رقم

گلدن دلیشز و تعیین بهترین زمان و كاربرد هورمون، و غلظتهای مختلف NAA در شهرستان سلماس بر روی میوه سیب:

اگر در دو تاریخ ده و بیست و سه روز بعد از مرحله تمام گل بر روی درختان سیب به طور جداگانه

محلولپاشی شود ؛عواملی چون درصد میوه نشینی در همان سال و سال بعد از آن، درصد ریرش، تراكم

میوه و برخی خصوصیات كمی و كیفی دیگر میوه ها تاثیر گذار خواهد بود.میوه های باقیمانده روی

درخت بعد از مرحله تمام گل افزایش مییابد.، ماده تنظیم كننده رشد NAA)) به نسبت پنج در میلیون

 بیشترین اثر را همواره در مراحل اول محلولپاشی به جای میگذارد. عامل زمان محلولپاشی تاثیر معنی

داری در قطر و حجم میوه های حاصله دارد به طوریكه در مرحله اول محلولپاشی میوه های حاصله

حجم و قطر بیشتری خواهند داشت. غلظت NAA بر درصد ریزش، تراكم گل و تبدیل آن به میوه نهایی

قطر میوه اثر بالایی دارد. اثر متقابل عامل زمان و غلظت تاثیر معنی داری بر روی طول، سفتی،

حجم، وزن و مواد جامد محلول میوه دارد. بیشترین طول میوه مربوط به مرحله اول محلولپاشی و

غلظت پنج در میلیون و كمترین طول میوه مربوط به مرحله دوم و غلظت سی در میلیون دارد كه

موجب پیدایش میوه های كوتوله میگردد. NAAتاثیری در كاهش سال آوری ندارد و نگرانی بعضیها در

این مورد بی اساس است. بهترین زمان محلولپاشی در شرایط آب و هوایی شهرستان سلماس ده روز بعد

از مرحله تمام گل و غلظت پانزده میلی گرم در میلیون مناسب میباشد.

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: پنجشنبه دوازدهم دی 1392 17:47

 

دانستنیهای مفید و کاربردی در مورد ذزت

شنبه بیست و سوم شهریور 1392 11:55نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

مقدمه

ذرت با نام علمی Zea mays یکی از غلات گرمسیری و از خانواده گندمیان (گرامینه) متعلق به گیاهان تک لپه می‌باشد. گیاه ذرت ، تنها غله‌ای است که در کشور مکزیک و گواتمالا تکامل یافته است. ذرت پرمحصول‌ترین غله دنیا به حساب می‌آید و از لحاظ مقدار تولید ، پس از گندم و برنج قرار می‌گیرد. امروزه ذرت در تغذیه بسیاری از مردمان دنیا نقش اساسی دارد.

مشخصات گیاه شناسی

ذرت گیاه تک لپه‌ای ساقه بلندی است. برگهای آن بطور متناوب و به صورت افتاده در دو طرف ساقه قرار گرفته‌اند. زاویه بین برگ و ساقه ، 90 درجه می‌باشد. در اوایل رشد گیاه ، بعضی از یاخته‌های موجود در بخش بالایی ساقه اصلی ذرت از شاخه‌های فرعی متمایز می‌شود. در انتهای این شاخه‌ها ، عضوی به نام بلال بوجود می‌آید که در واقع ، گل ماده گیاه ذرت است.

این شاخه‌ها ، میان گره‌های بسیار کوتاهی دارند که از این گره‌ها ، برگهای تغییر شکل یافته‌ای بوجود می‌آید که هم دیگر و بلال را می‌پوشانند. بیرونی‌ترین این برگها ، برگی است کامل که غلاف ، زبانک ، گوشواره و پهنک دارد. اما برگهای زیرین غیر کاملند. موقعی که ارتفاع ساقه ذرت به 80 تا 120 سانتیمتر رسید، کلاله‌های ابریشم مانند یا کاکل ذرت به تعداد دانه‌های ذرت موجود در بلال ، نمایان می‌شوند.

تولید کننده‌های ذرت

کشورهای عمده تولید کننده ذرت عبارتند از: ایالات متحده آمریکا ، یوگسلاوی و رومانی ، روسیه ، ایتالیا ، چین، آرژانتین، برزیل و آفریقای جنوبی. در ایران ذرت معمولا در گرگان و گنبد ، خوزستان ، کرمانشاه ، خراسان ، گیلان و مازندران تولید می‌گردد.

تاریخچه

بررسیهای باستان شناسی و فسیل شناسی گیاهی نشان می‌دهد که ذرت پیوسته به صورت یک گیاه زراعی عمده تقریبا از 5000 سال پیش در مکزیک و گواتمالا کشت می‌شده است و بومی این نواحی است. کریستف کلمب ، یک سال پس از ورود به قاره آمریکا ، بذر ذرت را با خود به اسپانیا برد. این گیاه از آنجا به پرتقال و سپس به دیگر کشورهای اروپایی برده شد. از آنجا هم این گیاه به قاره آفریقا و تعدادی از کشورهای آسیایی از جمله هند و ژاپن راه یافت.

انواع ذرت

ذرت نژادهای متعددی دارد که این گروهها بر اساس ویژگیهای بافت آندوسپرم دانه طبقه بندی می‌شوند.

ذرت بو داده

نوعی ذرت است که احتمالا بر اثر موتاسیون بوجود آمده است. پریکارپ آن نازک است که این صفت برای تولید ذرت شیرین با پوست لطیف مناسب است. در این نوع ذرت ، لایه ضخیمی از آندوسپرم سخت ، آندوسپرم نشاسته‌ای را دربرگرفته است. دانه‌های نشاسته آندوسپرم این نوع ذرت نسبت به انواع دیگر ، رطوبت بیشتری دارند که در موقع حرارت دادن، منبسط شده و تبدیل به بخار می‌شوند.

بخار آب حاصل شده درون دانه نمی‌تواند به راحتی از لایه بیرونی سخت آندوسپرم خارج شود. به ناچار فشار زیادی به این لایه وارد می‌آورد و دانه را منفجر نموده و دانه پف می‌کند. این ذرت معمولا برای تهیه پاپ کورن یا ذرت بو داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهترین میزان رطوبت دانه برای حداکثر پف کردن، 14 درصد می‌باشد.

ذرت سخت

تمام آندوسپرم این نوع ذرت که در مرکز دانه می‌باشد، با لایه سختی از آندوسپرم پوشیده شده است. دانه‌های رسیده این نوع ذرت ، گرد ، صاف و کهربایی هستند. دوره رشد آنها هم 80 تا 100 روز است. بلالهای بدست آمده باریک بوده و تقریبا 8 ردیف دانه دارد.

ذرت دندان اسبی

این نوع ذرت دارای مخلوطی از نشاسته نرم و سخت می‌باشد. آن قسمت آندوسپرم که دارای نشاسته سخت است، پروتئین بیشتری دارد. این نوع ذرت معمولا در نواحی ذرت خیز ایالات متحده آمریکا به عمل می‌آید. بلال ذرت دندان اسبی نسبتا بزرگ بوده و 16 تا 30 ردیف دانه دارد. از خصوصیات ظاهری دانه آن، می‌توان به وجود نقطه‌ای فرو رفته در طرف تاج دانه اشاره نمود که به دلیل خشک شدن آندوسپرم نشاسته‌ای بوجود می‌آید.

ذرت نرم یا آردی

بخش عمده آندوسپرم این نوع ذرت ، نشاسته است. تنها لایه نازکی از آندوسپرم سخت این نشاسته را دربرمی‌گیرد. دانه‌های آن بر خلاف نوع دندان اسبی فرو رفتگی ندارد. این ذرت تنها به دلیل این که به رنگهای مختلف یافت می‌شود، برای تزئین غذاها از آن استفاده می‌شود. همچنین چون آندوسپرم آن نرم است، می‌توان به همان شکل و بدون خرد و له کردن آن ، در تغذیه دام بکار برده شود.

ذرت شیرین

آندوسپرم این نوع ذرت شیرین ، قندی و براق بوده و برخلاف آندوسپرم ذرتهای دیگر ، حالت نشاسته‌ای ندارد. پریکارپ آن نازک بوده که در زمان رسیدن دانه ، مواد قندی آن به نشاسته و سپس به دکسترین تبدیل می‌شود. ذرت شیرین انواع مختلفی دارد که به صورت تازه ، کنسرو شده و منجمد مورد مصرف قرار می‌گیرد.

ذرت مومی

آندوسپرم ذرت مومی ظاهرا به شکل موم می‌باشد. برخلاف ذرتهای دیگر که نشاسته آندوسپرم آنها 71 تا 72 درصد آمیلوپکتین و 28 تا 29 درصد آمیلوز دارد، آندوسپرم ذرت مومی تماما از آمیلوپکتین تشکیل شده که حالت چسبنده‌ای دارد و نرم هم هست. ذرت مومی جدا از مصرف خوراکی ، در صنایع چسب‌سازی هم استفاده می‌شود.

شرایط لازم برای رشد گیاه

دما

ذرت با وجود آن که یک گیاه گرمسیری است، نمی‌تواند آب و هوای بسیار گرم را تحمل کند. مناسب‌ترین محیط برای کشت آن ، ناحیه‌ای است که دمای آن دست کم به مدت 3 تا 4 ماه متوالی ، 21 تا 32 درجه سانتیگراد باشد. در صورتی که دمای اواسط تابستان ناحیه کشت ذرت ، کمتر از 18 درجه سانتیگراد باشد یا میانگین دمای تابستان کمتر از 13 درجه باشد، میزان رشد گیاه کاهش یافته و در صورت طولانی شدن کاهش دما ، کشت ذرت غیر ممکن خواهد بود.

آب

معمولا در مراحل گسترش برگها ، گرده افشانی و تشکیل دانه که اغلب در ماههای گرم تابستان صورت می‌پذیرد، گیاه ذرت به آب زیادی نیاز دارد. تعداد دفعات آبیاری تحت تأثیر خاک ، آب و هوا و... قرار دارد که بین 2 تا 15 بار متغیر است. زراعت ذرت در مناطقی که بارندگی سالیانه 250 تا 2500 میلیمتر دارند به صورت دیم هم امکان‌پذیر می‌باشد.

خاک

میزان عملکرد ذرت در خاکهای عمیق ، حاصلخیز و زهکشی شده با بافت متوسط بیشتر است. ذرت نسبت به کمبود اکسیژن که ناشی از رطوبت یا وجود لایه‌های فشرده زیرزمینی می‌باشد، بسیار حساس است. همچنین ذرت قادر است در خاکهایی با PH حدود 5.5 تا 8 هم رشد نماید. البته PH مناسب برای آن 6 می‌باشد. PH کمتر از 6 معمولا میزان جذب کلسیم را در گیاه کاهش می‌دهد.

زمان کاشت ذرت

بهترین زمان برای کاشت ذرت ، زمانی است که دمای خاک در عمق 7 تا 8 سانتیمتری به مدت 3 تا 4 روز متوالی در فصل بهار ، تقریبا 13 درجه سانتیگراد باشد. اگر کشاورز قادر نیست که دمای خاک را اندازه‌گیری نماید، می‌تواند از میانگین دمای هوا در ساعت 7 صبح و 12 ظهر استفاده کند.

کود

کود شیمیایی ، بویژه کودهایی که دارای نیتروژن ، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و همچنین ، منگنز، آهن، روی و مولیبدن باشند برای بالا بردن سطح تولید ذرت بسیار ضروری هستند. مناسب‌ترین زمان برای استفاده از کود ، در بهار و قبل از بذرکاری یا هم زمان با آن است. بهترین روش برای ریختن کود ، به فاصله 5 سانتی از بذر و به عمق 3 تا 5 سانتی متری از بذر می‌باشد.

آفات و بیماریهای ذرت

از بیماریهای مهم گیاه ذرت ، سیاهک ذرت و سیاهک خوشه ذرت می‌باشد. عامل این دو بیماری به ترتیب ، U.maydis و Sphacelotheca reiliana می‌باشند. بیماری سیاهک معمولی ، برگها و ساقه‌ها را آلوده نموده و سیاهک بلال ذرت ، گل ماده یا بلال را آلوده نموده و توده‌ای از اسپورهای قارچ را جانشین بافتهای سالم گیاه می‌کند. بیماریهای عمده برگ ذرت عبارتند از: زنگ برگ و پژمردگی باکتریایی ، پوسیدگی دانه ، خوشه ، ریشه و ساقه هم از بیماریهای قارچی هستند که بندرت دیده می‌شوند. ضدعفونی نمودن بذر ذرت با تیزام ، ارتوساید و ارازان در کنترل این بیماریها مفیدند.

برداشت محصول

برای برداشت محصول ، رطوبت دانه باید بین 20 تا 25 درصد باشد. اگر قرار باشد که محصول برداشت شده را مورد مصرف دام قرار دهند، ذرت را می‌توان با رطوبت 25 تا 28 درصد هم برداشت کرد. امروزه برداشت بلال را با دستگاههای بلال چین و همچنین جدا نمودن دانه‌های ذرت را از بلال ، با دستگاه دانه کن انجام می‌دهند. دستگاه بلال چین ، بلالها را از بوته می‌چیند و غلافهای آن را جدا می‌کند. دستگاه دانه کن هم دانه‌های ذرت را از بلال جدا می‌نماید. برای انبار کردن دانه‌های بلال ، باید رطوبت آنها را به 17 درصد رساند. دمای انبار نباید بیش از 10 درجه سانتیگراد باشد. البته دانه‌های با رطوبت بیش از 17 درصد را می‌توان در دماهای بالاتر هم نگهداری نمود.

موارد استفاده از ذرت

دانه ذرت به رنگ سفید ، زرد یا مخلوطی از این دو یافت می‌شود. خوراکهایی که با ذرت سفید تهیه می‌شوند، معمولا مرغوب‌ترند. دانه ذرت دارای سه بخش آندوسپرم ، گیاهک و پریکارپ است. پروتئین موجود در دانه به عوامل مختلفی از جمله محیط ، نوع گیاه و شرایط کشت و زراعت بستگی دارد و بین 8 تا 15 درصد متغیر است. پروتئین عمده ذرت زئین می‌باشد نقش مهمی در تغذیه انسان ایفا می کنند.

میزان روغن دانه ذرت ، 4 درصد بوده که بیشتر در گیاهک قرار دارد. از گیاه ذرت استفاده‌های مختلفی می‌کنند. از آسیاب نمودن دانه ذرت ، آرد ذرت تهیه می کنند که خود در تهیه غذاهای مختلف بکار می‌رود. از ساقه و برگهای ذرت در صنایع کاغذ و مقوا سازی و همچنین تولید کاغذ دیواری استفاده می‌کنند. از آرد ذرت در تولید چسب ، صابون و از نشاسته آن در صنایع رنگرزی ، داروسازی ، مرکب سازی و پلاستیک سازی استفاده می‌نمایند.

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: شنبه بیست و سوم شهریور 1392 11:58

 

آفت کرم سیب و مبارزه با آن:

شنبه هشتم تیر 1392 12:55نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

 

کرم سیب (تخم خوار سیب) آفتی جهانی است. در ایران آفت در تمام

 

مناطق کشت سیب دیده می شود. علاوه بر سیب به درختانی چون  ،     

 

بــــه، گلابی، زردآلو، خرمالو، گردو، گوجه، آلو، آلوبالو، بادام وانار حمله

 

می کند. کرم سیب در واقع تخم خوار است وبرای رسیدن به دانه از بافت

 

میوه نیز تغذیه می کند. حمله آفت در مراحل اولیه رشد میوه باعث ریزش آن

 

میشود.

 

بیولوژی:

 

کرم سیب زمستان را به صورت لارو کامل در داخل پیله های سفیدرنگ

 

ضخیم می گذراند.لارو درون پیله، در بهارتبدیل به شفیره می شود و

 

همزمان با پایان یافتن دوره گلدهی دوران شفیرگی هم به اتمام میرسد

 

وحشرات بالغ ظاهر می شوند. حشرات بالغ از شهد گلها استفاده می

 

کنند. این حشرات روی کاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتی سرشاخه ها معمولاً

 

انفرادی(2تا3تایی) تخم می گذارند. لاروهای نسل اول از دم میوه وارد

 

میشوند و لاروهای نسل بعد از هر جای دیگر وارد میشوند.تعدادنسل کرم

 

سیب به دو عامل درجه حرارت و طول روشنایی روز بستگی دارد. در فارس 2

 

تا نسل دارد.

 

کنــتــرل آفت کرم ســــیب:

 

کاربرد( Sexpheromon Codlemon) نام تجاری فرمون کرم سیب در IPM به

 

سه روش:

 

الف. پیش آگاهی Monitoring: در این روش کپسولهای حاوی فرمون

 

مصنوعی در تله ها تعبیه می شوند و شب پره هایی که آماده جفت گیری

 

هستند را شکار می نماید. این شیوه به آماربرداری دقیق و مرتب نیاز دارد. با

 

کمک این روش تعداد دفعات سمپاشی کاهش می یابد. باید توجه داشت

 

آمار تله ها را برای دقت عمل بیشتر با فنولوژی گیاه و درجه حرارت موثر(dd

 

 ) تطبیق میدهند.

 

ب. اختلال در جفتگیری Mating disruption: در این روش سطح باغ را

 

بوسیله فرمونهای مصنوعی بصورت اشباعی پوشش می دهند. در این روش

 

پروانه های نر ازبین نرفته و تنها از جفت گیری باز می مانند.

 

ج. شکار انبوه Mass trapping: در این روش تعداد زیادی تله فرمونی بکار می

 

رود. بدین طریق تعداد زیادی از پروانه های نــــر گرفتار می شوند(کاهش

 

جفتگیری و تخم گذاری). کاربرد میکروارگانیسم های بیماری زا مانند:

 

ویروس گرانولوسیس کرم سیب C.P.G.V با نام تجاری Granupom & Carpovirusin

 

 استفاده از زنبورهای پارازیتوئید تخم کرم سیب مانند : Trichogramma cacoeciae

 

وT.evanescens و T. embryophagum

 

کنترل شیمیائی: فوزالن(زولون)EC35% 1.5 در هزار؛ آزینفوس متیل

 

(گوزاتیون)EC20% 2 درهزار؛ دیازینونEC60% 1 درهزار؛ دیازینونWP40%1.5

 

درهزار؛ اتریمفوس(اکامت) EC50% 1در هزار؛ آزینفوس متیلWP20% 2هزار.

 

توصیه: زمان مبارزه با آفت براساس اطلاعیه های پیش آگاهی(معمولاً در

 

پیک پرواز و لاروهای سنین پائین پیش از نفوذ به داخل میوه)

 

1)  پاک کردن و ازبین بردن پوسته های درخت (از بین بردن پناهگاه

 

زمستانی آفت)

 

2) بستن گونی دور تنه درخت و بازدید مرتب آن وازبین بردن لاروهایی که

 

جهت شفیره شدن به این محلها پناه می آورند.

 

3)  از بین بردن میوه های آلوده در سراسر سال.


آخرین ویرایش: شنبه هشتم تیر 1392 12:57

 

خسارت شدید سرمازدگی در شهرستان سلماس

شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 09:40نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 
در یک شب از شبهای اواخر فروردین سال جاری درجه حرارت هوا به مدت تنها سه ساعت به زیر صفر رسید و این کافی بودتا بین (30-100) درصدمحصول سیب باغات را از بین ببردو کشاورزان را برای برداشت محصول سیب به مدت نوزده ماه دیگر در انتظار نگه دارد.کشاورزانی که با امید و تلاش فراوان اقدامات اولیه برای اماده سازی باغات را از اواسط اسفند سال قبل شروع کرده بودند با کمال ناباوری امیدهای خود را بر باد رفته دیده و در کل اقتصاد سلماس که وابسته به تولید این محصول است به مدت نوزده مال به حال رکود کامل رفت.در سلماس در حدود هشت الی نه هزار هکتار باغ سیب کاشه شده است که با یک حساب سر انگشتی میتوان به ابعاد خسارت وارده پی برد.هر هکتار باغ سیب در رنج سی الی هفتاد تن محصول میدهد .اگر متوسط این رقم را در نظر بگیریم و چهل تن را برای هر هکتار در نظر داشته باشیم بطور متوسط تولید متوسط سالانه سلماس سیصد و شصت هزار تولید سیب مرغوب صادراتی میشود که با قیمت پایه هزار تومان برای هر کیلو سیب عدد سیصد و شصت میلیارد تومان حاصل میشودو اگر این رقم در اقتصاد شهر کوچکی مثل سلماس حذف شده کل اقتصاد بازار که وابسته به این محصول است حال خوبی نخواهد داشت.سردخانه داران که با دریافت وامهای کلان زیر قرض بدهی و بهره های سنگین آن هستند از حالا به فکر دیرکرد وامهای خود افتاده اند.تولید کنندگان سبدهای پلاستیگی هم همچنین .در کل حالت رکود در کل بازار سلماس اعم از بازار ملک و زمین و ماشین و تجارت به خوبی مشهود است.و ما جز شکر خدا و اینکه هر چی خدا بخواهد مصلحتی در ان است به امید الطاف خداوند خواهیم نشست.

خدا زحکمت گر ببندد دری را......زرحمت گشاید درای دیگری را

آخرین ویرایش: شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 10:54

 

سرخرطومی برگ یونجه:

چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 19:23نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

یونجه یکی از مهمترین گیاهان علوفه ای  جهانی است که به دلیل بالابردن ارزش غذایی و امکانات کاشت در اقلیم های  مختلف به ملکه نباتات  علوفه ای مهم مشهور شده است.از مهم ترین آفات یونجه درایران واکثر نقاط جهان سرخرطومی یونجه می باشد .

خسارت این آفت  مربوط به مرحله لاروی می باشد این حشره چهار سن لاروی  دارد  که بیشترین خسارت را  سن سوم وچهارم وارد می آورد .

 زمستان گذرانی این آفت زمستان را به صورت تخم وحشره بالغ  در زیر علف های هرز مزارع و شکاف های خاک اطراف خاک واطراف جویبار  به سر می برد و اواخر زمستان یا اوایل بهار هم زمان با بالارفتن دما  ی محیط  و درجه حررات روزانه به 17 در جه سانتی گراد رسد از پناهگاه های زمستانی خود خارج می شود و پس از تغذیه از جوانه ها وبرگ ها ی لطیف یونجه، جفت گیری می کند .

 چندروز بعد حشره ماده ساقه های جوان یونجه را برای تخم ریزی انتخاب می کند. ابتدا سوراخی توسط خرطومش درون آن ایجاد کرده ودر هر سوراخ تا 40 عدد تخم می گذارد. فاصله زمانی بین تخم تا حشره کامل در دمای 20 در جه سانتی گراد حدود  6 هفته می باشد حشره کامل از قدرت باروری بائی برخوردار است و ظرف مدت زمانی تا بیش از 3   ماه قادر است 500- 2000 تخم بگذارد.

 این آفت با تغذیه از برگ ها باعث سوراخ ومشبک شدن آنها شده وبا تغذیه از جوانه  انتهائی ومرکزی موجب توقف رشد گیاه ودر نهایت به نابودی کامل محصول درچین اول را منجر می شود.

گفتنی است در سال هایی  که بهار گرم باشد خسارت سرخرطومی قابل توجه خواهد بود  ودر سال هایی که بهار خنک باشد رشد گیاه بیش از میزان خسارت سرخرطومی برگ بوده   و در نتیجه خسارت آفت چشمگیر نخواهد بود.

کنترل این آفت به روش های زراعی :

1.       چون این آفت دشمنان طبیعی زیادی در طبیعت  دارد  ودرصورت مشاهده فعالیت دشمنان طبیعی در بعضی از مناطق  نیاز به مبارزه شیمیایی نخواهد بود.

2.       برداشت زود هنگام یونجه درچین اول  زمانی که نزدیک گلدهی باشد  این عمل تعداد زیاد ی لارو که هنوز کامل نشده اند به علت کمبود مواد غذایی از یک طرف وتابش آفتاب از طرف دیگر از بین خواهند رفت این روش همچنین در کنترل علف های هرز مزرعه نیز نقش چشمگیری را ایفا  کند .

3.       درمناطقی که امکان سوزاندن نیست می توان از چرای پائیزه یا زمستانه مزارع یونجه توسط گوسفند استفاده کرد . این روش برای ارقامی که دارای حساسیت به چرا هستند یا در مناطقی که سابقه آلودگی به بیماری های یونجه وجود دارد توصیه نمی شودانجام چرا ی مستمر  توسط گاو وگوسفند در اواخر پائیز واوایل بهار می تواند از تراکم  لارو های آفت در مزرعه بکاهد با توجه به اینکه در پائیز آفت برای تخم گذاری به مزرعه برمی گردد چرای پائیزه می تواند در کاهش میزان تخم های آفت که درون ساقه های یونجه گذاشته می شود تاثیر قابل توجهی داشته باشد. به شرطی که یونجه کشت اول و دوم نباشد وزمین رطوبت داشته باشد.

4.       در مناطقی که زمستان گذرانی حشره به صورت تخم و حشره کامل است از روش سوزاندن سطحی مزرعه استفاده گردد  به شرطی که سن یونجه 2 سال  نباشد بهترین زمان استفاده از دستگاه شعله افکن اواخر زمستان واوایل بهار است شعله افکن تاثیر نامطلوبی بر یونجه نمی گذارد ، تنها در چند روز اول پس از شعله دهی رشد گیاه کند می شود و چین بعدی سه تا پنج روز به تعویق می افتد . سرعت تراکتور در هنگام شعله دهی به دمای محیط بستگی دارد و هرچه  هوا سرد تر باشد سرعت باید کمتر باشد  سرعت معمول حدود هشت کیلومتر در ساعت است ودر زمان سوزاندن خاک باید دارای رطوبت کافی باشد تا به بافت آن آسیبی نرسد.

5.       یخ آب زمستانه  در مناطقی که آب در دسترس کشاورزان باشد می توانند  بمنظور تکمیل عملیات  مبارزه زراعی زمستانه اجراء که  این عمل ضمن  از بین رفتن آفات زمستانگذرانی در خاک می گرددو همچنین ذخیره رطوبت کافی وجلوگیری از تنش خشکی در اوایل فصل سال آینده خواهد شد  به شرطی که یونجه کشت اول و دوم نباشد.

6.       استفاده از ارقام مقاوم .

7.       برداشت نزدیک به سطح ساقه های یونجه (پائین تر از محل تخم گذاری آفت ) درکاهش انبوهی تخم مؤثراست.

8.       انجام دیسک سطحی در اواخر پائیز.

9.       مبارزه شیمیایی به عنوان آخرین روش است و تنها زمانی که دیگر روش ها ی ذکرشده در بالا نتواند جمعیت آفت را به زیر آستانه زیان اقتصادی کاهش دهد قابل توصیه است و چون یونجه محل اجتماع حشرات گرده افشان وبه خصوص زنبور عسل است واز طرفی سمپاشس می تواند به طغیان شته ها بیانجامد لذا در مبازره شیمیایی چند نکته قابل توصیه است .

10.     هنگامی که میزان خسارت در جوانه های انتهایی یونجه به 30-50 درصد رسید (بسته به ارزش محصول وهزینه مبارزه ) باید مبارزه شیمیایی صورت گیرد.

موارد لازم قبل از سمپاشی:

1.       تنظیم سمپاش قبل از مبارزه.

2.       مبارزه  شیمایی باید در زمان گلدهی صورت نگیرد.

3.       محدود کردن سمپاشی به حاشیه مزارع یونجه در زمان ورود حشرات کامل به مزرع در پائیز ونیز در صورت سمپاشی کامل مزرعه  باقی گذاشتن بعضی از ردیف ها به منظور تامین پناهگاه برای حشرات مفید می توان اثرات سوء آفت کش ها را کاهش دهد .

4.       رعایت کردن دوره کارنس سم وزمان برداشت محصول.

5.       سمپاشی در صبح خیلی زود ویادر غروب آفتاب انجام شود تا به گرده افشان ها کمتر  خسارت وارد   گردد.

6.       قبل از اقدام به سمپاشی به زنبورداران محلی اطلاع داده شود.

7.       بهترین موقع مبارزه با این آفت در اوایل بهار وهنگامی است که حشرات کامل از پناهگاه های زمستانی خارج شده اند .

8.       بطور کلی می توان گفت وقتی طول رشد یونجه 5- 10 سانتی متر می رسد بهترین زمان مبارزه شیمیایی است .

9.       سمومی که برعلیه این آفت بکار برده می شود باید علاوه بر  دارا  بودن  تأثیر کافی ، دوام زیادی نداشته باشند وازنظر باقیماندن روی یونجه یا سایر گیاهان علوفه ای ، تولید اشکال نکنند.

10.     معمولاً با یك نوبت سمپاشی آفت كنترل می شود، ولی درصورت بارندگی و بالا بودن تراكم آفت ، سمپاشی دوم نیز توصیه می شود. و بایستی آخرین سمپاشی ۱۵ الی ۲۰ روز قبل از برداشت انجام گیرد.

کنترل به روش  شیمیایی  :

اكامت ( اتریمفوس ) ، امولسیون ۵۰ درصد به میزان یك لیتر در هكتار.

 فوزالن ( زولن ) ، امولسیون ۳۵ درصد به میزان 5/2 لیتر در هكتار

 مالاتیون ، امولسیون ۵۷ درصد به میزان ۳ لیتر در هكتار

سوین ( كارباریل ) ، پودر و تابل ۸۵ درصد به میزان ۳ كیلوگرم در هكتار

دیازینون 2 لیتر در هکتار

آندوسولفان   2 لیتر در هکتار

سومسیدین 1 لیتر در هکتار

 


آخرین ویرایش: - -

 

ادعاى آلودگى محصولات، خیانت به کشاورزان است

چهارشنبه هفتم فروردین 1392 18:19نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

  در شرایطى که همواره ادعاهاى بسیارى مبنى بر آلوده بودن محصولات کشاورزى ایران از نظر میزان باقى مانده هاى شیمیایى و دارویى مطرح مى شود، رییس سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد: ادعاى آلوده بودن محصولات کشاورزى خیانت به کشاورزان است. به گزارش ایسنا، استفاده بیش از حد از سموم و مواد شیمیایى در تولید محصولات کشاورزى چندى است که به موضوع روز تبدیل شده است؛ به گونه اى که وزیر جهادکشاورزى به این بهانه چندین بار میهمان نمایندگان مجلس در خانه ملت بود و به ابهامات آن ها پاسخ داد.گرچه بهارستانى ها از اظهارات صادق خلیلیان قانع نشدند و براى رفع این ابهام فرصت چند ماهه اى براى این وزیر دولت تعیین کردند اما میزان باقى مانده هاى شیمیایى و دارویى محصولات کشاورزى هنوز درهاله اى از ابهام قرار دارد. رضا فتوحى، رییس سازمان حفظ نباتات، با تاکید بر اینکه هیچ آلودگى در محصولات کشاورزى وجود ندارد، تصریح کرد: هر کسى چنین ادعایى را مطرح مى کند، به کشاورزان و مردم خیانت مى کند. وى گفت: سیستم نظارتى دقیقى براى استفاده از سموم و مواد شیمیایى در روند تولید محصولات کشاورزى وجود دارد و بر این اساس با هر کشاورزى که محصول آلوده تولید کند به صورت جدى برخورد مى شود. رییس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: محصولات کشاورزى ایران از نظر میزان باقى مانده هاى شیمیایى و دارویى از جمله سالم ترین محصولات کشاورزى جهان هستند.
منبع:www.ppo.ir


آخرین ویرایش: چهارشنبه هفتم فروردین 1392 18:23

 

در آستانه فصل بهار و كوددهی درختان "چالكود " روشی موثر در افزایش بهره وری باغات

شنبه دوازدهم اسفند 1391 19:29نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

  گیاه نیز همانند انسان، موجود زنده حساس و آگاهی است. چطور در محدودهایی که انسان زندگی می کند اگر غذای گرمی وارد شود، از طریق بوی غذا انسان متوجه شده و برای تأمین نیاز غذایی خود به آن سمت حرکت مینماید، گیاه نیز تقریبا همین احساس را داشته و اگر در محلی غذای خوب و آماده ای در اختیار درخت بگذارند به آن جهت ریشه دهی خواهد داشت تا نیاز آبی و غذایی خود را تأمین نماید.

به دلیل حضور آهک فعال در خاکهای آهکی، زیادی بیکربنات در آبهای آبیاری، کمی مواد آلی در خاکهای باغی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان و با عنایت به کمی تحرک اثر کودهای مصرفی، به ویژه کودهای فسفاته و سولفاته و عدم رعایت مصرف صحیح و بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتا دچار عدم تغذیه صحیح هستند. به همین دلیل روشن کود دهی درباغهای میوه اولویت خاص یافته است. یکی از بهترین و سادهترین روشهای درست کود دهی اعمال روش چالکود است.

 ویژه گیها و برتریهای چالکود را میتوان به شرح زیر بیان نمود:

1.   گیاه نیز همانند انسان، موجود زنده، حساس و آگاهی است. چطور در محدودهای که انسان زندگی مینماید اگر غذای گرمی وارد شود، از طریق بوی غذا انسان متوجه شده و برای تأمین نیاز غذایی خود به آن سمت حرکت

مینماید، گیاه نیز تقریبا همین احساس را داشته و اگر در محلی غذای خوب و آمادهای در اختیار درخت بگذارند به آن جهت ریشه دهی خواهد داشت تا نیاز آبی و غذایی خود را تأمین نماید.

2.   چون غذای آماده شده در چالکود با مصرف کودهای آلی، کودهای سولفاته و گوگرد اسیدیمیباشد، تحت چنین شرایطی، حضور یونهای بیکربنات فراوان در آب آبیاری به لحاظ حضور فراوان یون هیدروژن در محیط چالکود، مسئله ساز نبوده،به عبارت دیگر با اسیدی کردن محیط غذایی درخت، جذب مواد غذایی با سهولت بیشتری انجام میگیرد. 

3.  به دلیل کمی مواد آلی و زیادی کربنات کلسیم، خاکهای زیر کشت باغها از نفوذ پذیری کمی برخوردار بوده و ریشه دوانی درختان فعال نمیباشد. با اسیدی کردن چالکود در فاصله متناسب از طوقه درخت میوه، نفوذ

ریشههای فعال با سرعت بیشتری انجام گرفته و غذا با سهولت بیشتری در اختیار گیاه قرار میگیرد.

4.   در روش چالکود، بهدلیل تهویه مطلوب، ریشهها از رشد بهتری برخوردار بوده و رنگ ریشههای فعال، سفید و خوش رنگ و با تراکم فراوان خواهد بود.

5.   در روش چالکود دیگر نیازی به پای بیل درختان میوه که هزینه بری فراوانی داشته و گاهی در اثر بی مبالاتی و نبود دقت کارگران، ریشههای فعال درختان شدیدا آسیب پذیر میگردد، از نظر اقتصادی نیز این روش به صلاح و خیر باغدار است. باغدار برای هر چند سال یکبار با احداث دو الی چهار چالکود، درسالهای بعد نیازی به پای بیل خاک باغ یا پای درخت نخواهد داشت.

6.   راندمان و کارایی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی میباشد. چون ریشهها مستقیما غذای مطلوب خود را تأمین میکنند و غذای سالم برای چند سالی بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود.

چگونگی اجرای روش چالکود در باغهای میوه:

1– محل حفر چاله : در ابتدا بایستی چالههایی در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چالهها در 3/1 قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر شود. علت حفر چالهها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت آن است که بیشتر ریشههای جوان و فعال در آن منطقه قرار میگیرند توانایی ریشههای جوان و فعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشههای اصلی و قطور درختان میباشد. در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشههای اصلی و قطور درختان صدمه نمیرساند. محل چاله باید در جایی باشد که آب آبیاری حتما به طریقی آن را خیس کند.

2– تعداد چاله : در صورتی که تعداد چاله کم باشد، تماس ریشه درختان با مناطق اصلاح شده خاک کم بوده و اثر بخشی روش کامل نیست. افزایش تعداد چاله نیز هزینه بر و پرخرج خواهد بود. در مجموع برای درختان میوه بیش از 10 سال دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه میشود. در باغ های پرتراکم به تعداد به یک چاله بین هر دو درخت محدود میگردد.

3– قطر و عمق چاله : در باغها حفر چالهها با وسایل معمولی چون بیل و کلنگ انجام میشود. در چنین حالتی قطر چالهها بین 30 تا 50 سانتیمتر خواهد شد. در صورتیکه از مته پشت تراکتوری استفاده شود. قطر چاله حدود 35 سانتیمتر خواهد بود. عمق چاله بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد در عمل بهطور معمول عمق 40 تا 50 سانتیمتری مناسب میباشد.

4– چگونگی پر کردن چاله ها : خاک خارج شده از چاله ها را به صورت یکنواخت در فاصله بین ردیفهای درختان پخش و از باز گرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداری کنید چالهها را با مخلوطی از ماده آلی (کود دامی یا خاک برگ یا کمپوست) و کود کامل ماکرو باغبانی پر کنید. هنگامی که برای اولین بار چاله را پر میکنید بهتر است ابتدا کود دامی مورد نیاز برای پر کردن چاله را با کود ماکرو کامل باغبانی به خوبی مخلوط نموده و سپس درون چاله بریزید با لگد کردن کود در داخل چاله تا حدی آن را بفشارید و درصورت نشست، مجددا کود دامی بیفزایید تا هم سطح خاک باغ شود. راجع به نوع و مقدار مصرف کودهای شیمیایی با متخصصین تغذیه گیاه مشورت نمایید ولی در مورد مصرف بهینه کود به صورت چالکود به برگه توصیه عمومی ضمیمه این متن عمل نمایید.

5– نگهداری از چاله­ها : در صورتی که از چالهها به خوبی نگهداری شود، حفر آن یک بار برای چندین سال کافی خواهد بود. هرسال نشست توده کود در داخل چاله را با افزودن مجدد کود دامی یا سایر کودهای آلی جبران کنید از پر شدن چالهها بهوسیله خاک جلوگیری نمایید. خیسی بیش ازحد و خشکی توده کود دامی داخل چالکود از کارایی روش میکاهد. رطوبت و تهویه متعادل، رشد ریشه را در داخل چالکود تقویت میکند. در سالهای بعد، افزودن کودهای شیمیایی متحرک و غیر متحرک بر سطح چالهها امکانپذیر است. حرکت این کودها به همراه آب آبیاری در داخل کود دامی به راحتی انجام میشود و نیازی به صرف هزینه جهت پای بیل و زیر خاک کردن کودهای شیمیایی غیر متحرک نیست. در مورد کودهای ازت دار از آنجا که مسئله تثبیت در خاک کمتر مطرح میباشد، نیمی از آن را داخل چاله­ها ریخته و نیم دیگر را به صورت پخش سطحی در اختیار درخت قرار دهید در صورتیکه آبیاری تحت فشار باشد، چالهها در زیر قطره چکانها حفر شود. امکان مصرف کلیه کودها در سیستم وجود دارد مشروط بر آنکه از نظر گرفتگی قطره چکانها مشکلی ایجاد نشود و یا اینگونه مشکلات به طریقی برطرف شود.

اثرات مصرف بهینه (متعادل) کودها

1 – افزایش تولید محصولات زراعی و باغی در واحد سطح

2 – بهبود کیفیت و بازار پسندی محصولات (افزایش پروتئین دانه گندم ، سفتی سیب، افزایش طول عمر انباری پیاز و سیب زمینی و خوش خوراکی محصولات)

3 – غنی سازی (Fortification) محصولات کشاورزی (افزایش غلظت آهن، روی، منگنز، مس، منیزیم، پتاسیم و...) به منظور ارتقاء سطح سلامتی جامعه

4 – تولیدبذرهای قوی از نظرجوانه زنی و رشد اولیه گیاه

5 – کاهش غلظت آلایندههایی نظیر نیترات و کادمیوم در محصولات کشاورز 

6 – کاهش سمیت درگیاه در اثر مصرف کودهای غیر ضروری و تک عنصری 

7 – افزایش استحکام گیاه و در نتیجه کاهش مصرف سموم شیمیایی

8 – کنترل شیوع بیماریهای گیاهی نظیر آسپرویولوس (مولد آفلاتوکسین پسته)، بلاست برنج، ورس غلات، آتشک، شانکر و سفیدک مو 

9 – افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفاتی نظیر تریپس پیاز، چوبخوارها.. 

10 – کاهش نیاز به کود آهن وارداتی و جایگزینی آن با تولیدات داخلی کشور

11 – صرفه جویی در مصرف آب (افزایش WUE) و افزایش بازدهی کودها

12 – افزایش طول عمر میوده دهی درختان میوه 

13 – افزایش فعالیتهای زیستی در خاک و تجدید حیات خاک

14 – بهبود همزیستیهای مفید بین میکرو ارگانیسمهای خاک و گیاهان (همزیستیهای تثبیت کننده ازت، همزیستیهای میکوریزی و...)

15 – زودرسی محصولات کشاورزی بهویژه انگور 

16 – کاهش اسید فیتیک دانه گندم که برای ارتقاء سلامتی جامع ضروری است. 

17 – سیاه نشدن سیب و سیب زمینی پوست کنده شده به دلیل حضور فعال روی (آنتی اکسیدان) 

قابل توجه باغداران گرامی (بسیارمهم)

1 – به باغداران عزیز توصیه میشود که کودهای مورد نیاز درختان میوه خود را چالکود (مصرف عمقی) که چال آن در زیر قطره چکالهای سیستم آبیاری تحت فشار و یا کنار نهر آبیاری خواهد بود مصرف نمایند. 

2 – باغداران گرامی تحت هیچ شرایطی کودها را با روش سطحی مصرف نکنند، چون انجام این کار جزء اتلاف وقت و انرژی ثمری نخواهد داشت.

3 – برای افزایش باز یافت کود و آب، در صورت نبود سیستم آبیاری تحت فشار، آبیاری به طریق تشتکی انجام گیرد.

4 – کودهای مورد نیاز درختان میوه برای چند سال اول بهتر است قبل از کاشت در زیر ریشه (با فاصله 15

سانتیمتری) جاسازی شود. 

5 – نظر به اینکه در چالکود، تمامی کودهای مورد نیاز درختان میوه بر اساس نتایج تجزیه برگی تعیین و با همدیگر بهطور یکجا با کودهای سولفاته ، مواد دیگر کشاورزی (پودری) مخلوط میگردند، محیط اسیدی در این گودالها بوجود آمده و تحت چنین شرایطی حتی اگر آب آبیاری بیکربنات فراوان نیز داشته باشد یون هیدروژن برای انجام تبادل غذایی به مقدار کافی حضور خواهد داشت و بدین ترتیب نیاز تغذیهای درختان میوه به بهترین وجه و به مقدار نیاز درخت تأمین خواهد گردید.

6 – نظر به اینکه در باغ های میوه در گذشته متأسفانه به غیر از اوره و فسفر ، از کودهای دیگر چندان استفادهای نشده است، پیشنهاد میشود برای سال اول مقدار مصرفی کودهای پتاسیمی و ریز مغذی ها در مقایسه با کود ازته افزایش داده شود بدیهی است در سال­های بعد مقادیر کودهای ریز مغذی علی الخصوص روی و آهن کاهش خواهد یافت.

مثلا در سال اول احداث چالکود برای درخت سیب 15 ساله که تا کنون سولفات روی مصرف نشده است، بهتر است همراه کود آلی دو کیلوگرم سولفات پتاسیم ، 500 گرم سولفات روی و پانصد گرم کود کامل میکرو مصرف نمود، بدیهی است تحت چنین شرایطی تا دو سال دیگر نیازی به مصرف مجدد کودهای محتوی عناصر ریز مغذی نخواهد بود و در صورت نیاز مجدد، این بار مقدار آن از 250 گرم به ازاء هر درخت تجاوز نخواهد نمود، چون اثرات باقیماندههای کودهای محتوی عناصر ریز مغذی بسیار دراز مدت (حتی تا ده سال) میباشد.

7 – در روش چالکود، در صورت رعایت اصول مصرف بهینه کود و آب، سولفات آهن ساخت داخل و ارزان قیمت به سهولت جایگزین آهن 138 (Fe-EDDHA) میگردد که علاوه بر جنبههای صرفه جویی اقتصادی مقادیر قابل توجهی گوگرد به صورت یون سولفات قابل جذب در اختیار گیاه قرار خواهد گرفت.

 


آخرین ویرایش: شنبه دوازدهم اسفند 1391 19:31

 

طغیان کنه قرمز اروپائی در شهرستان سلماس

یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 21:22نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 
در شهرستان سلماس که تقریبا" میشه گفت قطب کشاورزی در آذربایجان غربی بخصوص در زمینه سیب و باغداری است چندین سال است که کنه قرمز اروپایی معظل بسیار شدید در این شهرستان بوجود آورده و بعلت اینکه کنه ها نسبت به سموم تکراری مقاومت پیدا کرده اند باز هم به نظر میرسد عامل دیگری در ازدیاد این کنه ها موثر میباشد.در حالت معمولی در باغات سیب سلماس رقم " رد " از باغات حذف شده است.به این خاطر باغداران چندین سال است برای گرده افشانی اقدام به بریدن شاخ های سیب رد از باغهای دیگر و انتقال آنها بر روی رقمهای گلدن مینمایند.این امر باعث میشه تخم زمستانی کنه های یک باغ به باغ دیگر انتقال یابد.تخم کنه های زمستانی هم که خیلی مقاوم هستند.با انتقال از باغات دیگر این کنه ها که تفریق میشوند با کنه های باغ مقصد تلفیق شده و کنه های بسیار مقاومی را بوجود میاورند که واقعا" میشه گفت مقاومت کامل به کلیه سموم بوجود میاید.کشاورزان هم که زمینه شایعه پراکنی در قشر آنها بسیار مساعد است تصور میکنند سموم چینی که اکنون در بازار به وفور پیدا میشود عامل این طغیان کنه ها میباشد.در حالی شوخی را به جایی میرسانند که می گویند چینیها تخم کنه ها را از طریق سموم به ایران انتقال میدهند.ولی به نظر میرسد که اگر بخواهیم جوابی علمی و قانع کننده به این معظل بدهیم مطلب بالا می تواند قانع کننده باشد.

آخرین ویرایش: یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 21:47

 

سیب معجزه الهی.در مصرف آن کوتاهی نکنیم.

چهارشنبه سوم خرداد 1391 18:11نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 
در طب چینی اعتقاد بر این است که سیب حرارت را می زداید و اثر خنک کننده در ریه ها دارد. " اسید مالیک " و" تار تاریک " در سیب سبب مهار رشد باکتریهای بیماریزا در لوله گوارش می شود.

در هندوستان ، خوردن میوه سیب برای جلوگیری از یبوست ، متداول می باشد. سیب مانع تشکیل اسید اوریک در پوست می شود و خوردن آن برای نقرس، روماتیسم و تصلب شریانها مفید است. ویتامینهای سیب ، بیشتر در پوست آن قرار دارد ، بنابراین اگر سیب با پوست خورده شود (البته برای اشخاصی که از لحاظ وضع معده، اجازه خوردن پوست سیب خام را داشته باشند) مفیدتر است. در مناطق خاور دور در جوشانده های برگ سیب از پوست میوه سیب به صورت خشک شده یا تازه نیز می ریزند تا آنرا مطبوع سازد.

مصرف سیب رسیده آبدار تازه برای ورم حاد روده اطفال، اسهال خونی و تبهای حصبه ای مفید است.

پوست سیب خشک شده به صورت جوشانده برای رفع ورم مفاصل، روماتیسم و ناراحتیهای کلیه که منجر به کاهش ادرار می شود بسیار مفید است ، زیرا مدر بوده و دفع اسید اوریک را تسهیل نموده و فعالیت دستگاه گوارش را تنظیم می کند .

برای تهیه جوشانده پوست خشک میوه سیب ، 10گرم پوست برای 100 گرم آب که در 15 دقیقه جوشیده شود، مصرف می شود.

خوردن سیب پس از صرف غذا، برای تقویت لثه ها مفید است.
در طب چینی اعتقاد براین است که سیب حرارت را می زداید واثر خنک کننده درریه ها دارد. " اسید مالیک " و" تار تاریک " درسیب سبب مهار رشد باکتریهای بیماریزا درلوله گوارش می شود.

در هندوستان ،خوردن میوه سیب برای جلوگیری از یبوست ،متداول می باشد. سیب مانع تشکیل اسید اوریک در بدن می شود وخوردن آن برای نقرس، روماتیسم وتصلب شریانها مفید است. ویتامینهای سیب ، بیشتر در پوست آن قرار دارد،بنابراین اگر سیب با پوست خورده شود (البته برای اشخاصی که ازلحاظ وضع معده، اجازه خوردن پوست سیب خام را داشته باشند) مفیدتر است. درمناطق خاور دور در جوشانده های برگ سیب از پوست میوه سیب به صورت خشک شده یا تازه نیز می ریزند تا آنرا مطبوع سازد.

مصرف سیب رسیده آبدار تازه برای ورم حاد روده اطفال، اسهال خونی وتبهای حصبه ای مفید است.

پوست سیب خشک شده بهصورت جوشانده برای رفع ورم مفاصل، روماتیسم وناراحتیهای کلیه که منجر به کاهش ادرارمی شود بسیار مفید است ،زیرا مدر بوده ودفع اسید اوریک را تسهیل نموده وفعالیت دستگاه گوارش را تنظیم می کند .

برای تهیه جوشانده پوست خشک میوه سیب ،10گرم پوست برای 100گرم آب که در15دقیقه جوشیده شود، مصرف می شود.

خوردن سیب پس از صرف غذا، برای تقویت لثه ها مفید است.

- مصارف ویژه:

- بیماری قلبی:
تعداد زیادی از مطالعات نشان داده است که غذاهای حاوی مقادیر زیاد(کوئرستین) از قبیل سیب ، سبب بهبود فالعیت آنتی اکسیدانی خون وکاهش میزان تخریب کلسترولldl به علت اکسیداسیون می گردند. این تحقیقات همچنین ثابت نموده اند که افراد دارای مصرف بالای کوئرستین، کمتر درخطر ابتلا به بیماری قلبی وسکته مغزی قرار دارند.این مشاهدات به اثرات ضد تصلب شرایین وضدلختگی خون درکوئرستین سیب تصریح نموده است.

- بالا بودن کسترول خون:
سیب حاوی مقادیر خوبی از نوعی فیبر به نام (پکتین) است پکتین ازدسته فیبرهای محلول است. یعنی زمانی که مرطوب می شود، چسبنده وغلیظ میگردد. مطالعات کنترل شده مختلف نشان داده است که افزودن پکتین به رژیم غذایی منجر به کاهش متوسطی در سطح کلسترول خون می شود. علت این امر ممکن است اتصال یافتن پکتین سیب به اسیدهای صفراوی باشد که به کاهش کلسترول خون کمک می کند.البته باید توجه شود که تنها پکتین نمایانگر قدرت کاهش کلسترول سیب نیست وسیب صرف نظر از داشتن پکتین،با سایرموادی که دارد،خود یک کاهنده نیرومند کلسترول است وحتی نیروی کلسترول زدایی آن ، ازتمام پکتینی که از یک سیب خارج می شود بیشتر است.

- سرطان:
مطالعات تجربی بر روی نمونه های سلول تومور انسانی چنین پیشنهاد می کند که مقادیر نسبتا"زیاد کوئرستین می تواند برخی از سرطانها رامتوقف نماید.مطالعات جمعیتی در دنیا،با این وجود ، تاکنون تأثیر حفاظتی رژیمهای غنی از این ماده را برابر سرطانها نشان نداده است .در عین حال ،برخی تحقیقات چنین نشان می دهد که کوئرستین به طورخاصی می تواند برای افراد سیگاری مفید باشد مواد سرطان زای تنباکو سبب تخریب دیواره مثانه می شوند و بدین ترتیب موجب رشد سلولهای سرطانی می گردند. چنین کشف شده است که افراد سیگاری که مصرف کننده مقدار زیادی فلاونوئیدهاازجمله کوئرستین موجود در سیب هستند ،از تخریب دیواره مثانه ناشی از تنباکوحفاظت می شوند .

دیابت:پکتین موجود درسیب می تواند کمک به حفظ سطح قند خون به طور ثابت نماید. قندهای طبیعی موجود در سیب به آهستگی هضم و جذب می شوند، بخشی از این امر می تواند ناشی از تأثیرپکتین باشد که دردستگاه گوارش تشکیل ژل می دهد.افزایش آهسته در سطوح قند خون پس ازمصرف سیب ،به این معناست که سیب "شاخص گلیسمیک" پایینی دارد. بنابراین برای افراد مبتلا به بیماری دیابت ، سیب به طور خاص مفید است.لازم به توضیح است که شاخص گلیسمیک اندازه ای است که تعیین می کند،پس از خوردن غذا قند خون با چه سرعتی بالا می رود.این امر نشان می دهد که به رغم وجود قند طبیعی در سیب،خوردن سیب در افزایش سریع قند خون اثر نمی گذارد.

- فشار خون بالا:
سیب در کاهش فشار خون نیز موثر است .یکی از مطالعات علمی جالب که در این زمینه به عمل آمده نشان می دهد که حتی بوییدن آن نیز فشار خون را کاهش می دهد.- سرماخوردگی:بررسیهای علمی نشان داده است که ویروسها نمی توانند در عصاره سیب مدت زیادی زنده بمانند. برای مقایسه قدرت ویروس کشی سیب با عصاره 18نوع میوه دیگردرآزمایشی معلوم شد که عصاره سیب،انگور وچای دارای قویترین امکان نابودی ویروسها هستند.پژوهشگران متوجه شده اند اشخاصی که بیشتر از دیگران سیب می خورند ،کمتر به سرماخوردگی وناراحتیهای قسمت فوقانی دستگاه تنفسی شامل عفونتهای مربوط به بینی،حنجره ونای مبتلا می شوند.

آخرین ویرایش: - -

 

مشکل گرده افشانی در درختان سیب شهرستان سلماس

شنبه نهم اردیبهشت 1391 19:40نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

در شهرستان سلماس در باغات سیب چندین سال است که کشاورزان دانسته یا ندانسته اقدام به قطع درختان ارقام( کلدن دلیشز) نمودند که مسائل اقتصادی و عدم بازار خوب و قیمت مناسب و هزینه های داشت و برداشت سیب (کلدن دلیشز)باعث اینکار گردید وبارندگیهای بهاره هم که متاسفانه درست در موقع گلدهی باغات انجام میشودو گرده افشانی رامختل می نماید مزید بر علت می گردد و باعث نا امیدی باغداران از برداشت خوب میوه می گردد.حال بعد از چند سال که مردم متوجه عدم گرده افشانی درختان سیب شده اند اقدام به پیوند جوانه های رقم( کلدن دلیشز) روی درختان ارقام (رد) در فصل بهارویا اقدام به بریدن شاخه های درختان سیب پایه (کلدن) نموده و در پلاستیک های نایلونی از شاخه های درختان ( رد )آویزان می کنند که باعث گرده افشانی شود.به این خاطر در صدد بر آمدم توضیح مختصری از پرسه گرده افشانی در درختان و به اصطلاح ابتکار بعد از؛ از دست دادن اصل موضوع را برای تنفیر افکار عمومی بخصوص کشاورزان عزیز ارائه دهم.امیدوارم که مثمر ثمر بوده و قابل استفاده باشد.ابتکار باغداران سلماسی در گرده افشانی دستی باغات سیب

با عرض معذرت از اینکه عکسها روی یک هاست سرور کانادائی آپلود شده ؛ در صورت عدم مشاهده عکسها می توانید از فیلتر شکن و یا وی پی ان استفاده کنید.


Photobucket

Photobucket

Photobucket

PhotobucketPhotobucket

Photobucket


گرده‌افشانی


گرده‌افشانی فرآیندی مهم در چرخه تولید مثل در گیاهان دانه دار است. بطور خلاصه گرده افشانی به انتقال دانه‌های گرده ز پرچم یک گل که عضو نر گیاه به حساب می‌آید به روی کلاله گیاه مادگی همان گل یا گل دیگری از همان گونه گفته می‌شود

خود گرده‌افشانی حالتی است که در آن گرده از پرچمهای موجود در گلهای یک گیاه به کلاله‌های گلهای همان گیاه منتقل شود. دگر گرده‌افشانی هنگامی اتفاق می افتد که گرده‌های یک گیاه به کلاله‌های گیاهان دیگر از همان جنس منتقل شودگرده افشانی توسط زنبور عسل


نگاه کلی


گرده افشانی عبارت است از انتقال دانه گرده از پرچم‌ها به کلاله. چنانچه پرچم‌ها و کلاله در یک گل باشند اصطلاحا خود گرده افشانی (Self pollination) نامیده می‌شود. وقتی که آنها در گل‌های مختلف بویژه در گیاهان مجزا از هم بوده باشند اصطلاحا دگر گرده افشانی (Cross pollination) نامیده می‌شود. نتیجه مهم گرده افشانی، بالا بردن شانس ایجاد تنوع در مواد ژنتیکی فرزندان است. در دگر گرده افشانی حقیقی، کروموزوم‌ها، اختلاطی تازه را از کروموزو مهای دو والد دریافت می‌کنند.


Photobucket


ساختمان گل نر ماده
 
از آنجایی که دانه‌های گرده قدرت تحرک ندارند گرده افشانی بوسیله حشرات یا بوسیله باد و یا طرق دیگر منتقل می‌شود. اکثریت قریب به اتفاق گلها دارای مکانیسمهایی هستند که از پدیده خود گرده افشانی ممانعت به عمل می‌آورند. اما وقتی دانه گرده از گونه‌های همنوع دریافت می‌کند دانه گرده می‌تواند بر روی کلاله رویش کند و ناسازگاری احتمالی موجود را هم که از رشد لوله گرده ممانعت به عمل می‌آورد، برطرف نماید.Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucketانواع گرده افشانی

گرده افشانی مستقیم در گرده افشانی مستقیم دانه‌های گرده یک گل به روی مادگی همان گل یا گل دیگری که برروی همان گیاه قرار دارد انتقال می‌یابد. این نوع گرده افشانی بطور معمول در یک گل هرمافرودیت که پرچمها و مادگی آن با هم می‌رسند، انجام می‌شود. همچنین در مواردی مانند گل نخود که گلبرگها فضای مسدودی بوجود آورده و پرچمها و مادگی در آن جای می‌گیرند اجبارا گرده افشانی مستقیم انجام می‌دهند. در گرده افشانی مستقیم تنها یک والد در پدید آوردن گیاهان جدید نقش دارد. به همین مناسبت نسل حاصل به هم و به والد خود شباهت بیشتری دارند و تنوع و گوناگونی بین آنها کم است. چنین گیاهانی در برابر شرایط متحول شانس بقای کمتری دارند. به همین مناسبت این نوع گرده افشانی در طبیعت کمتر است.
 نحوه گرده افشانیعلل و عوامل گرده افشانی مستقیم1.گرده افشانی پرچم یک گل همزمان با آمادگی کلاله همان گل برای پذیرش گرده انجام می‌گیرد.
2.حرکات طبیعی پرچمها (در گیاهان تیره گزنه) یا حرکات گل توسط باد و حشرات دانه گرده گل را بر روی کلاله همان گل قرار می‌دهد. گرده افشانی غیر مستقیم هر گاه گرده افشانی بین دو گل (تک جنسی یا هرمافرودیت) از یک گونه که در روی دو گیاه مجزا قرار دارند انجام گیرد گرده افشانی را غیر مستقیم می‌نامند. در این حالت دو والد پیدایش نسل جدید شرکت می‌کنند و در نتیجه نسل حاصل متنوع‌تر بوده موقعیت مناسب‌تری برای سازش با محیط را دارا هستند. گرده افشانی غیر مستقیم به کمک حشرات، باد، آب، جانوران دیگر و بطور مصنوعی بوسیله آدمی انجام می‌گیرد. اما گرده افشانی بوسیله حشرات و باد عمومیت بیشتری دارد.
گرده افشانی بوسیله حشرات گرده افشانی بوسیله حشرات در بین گیاهان بسیار رایج است. گلهایی که به کمک حشرات گرده افشانی می‌کنند، سازگاریهای خاصی حاصل کرده‌اند. این گلها با رنگ، بو و نوش یا شهد خود حشرات را به سوی خود جلب می‌کنند. نوش در نوشگاه ساخته می‌شود. نوشگاه در نقاط مختلف از جمله در پای گلبرگها، پرچمها، و بر روی بخشهایی از نهنج و غیره قرار دارند. نوش از ترشحات گیاهی است و در آن مواد قندی وجود دارد. پروانه‌ها، زنبوران بویژه زنبور عسل غذای خود را از نوش گلها تامین می‌کنند. اندازه گلها اغلب با جثه حشره هماهنگی دارد. بطوری که حشره به راحتی در درون گل به گونه‌ای جای می‌گیرد که بدنش با دانه‌های گرده و مادگی تماس پیدا می‌کنند.
گرده افشانی بوسیله باد بسیاری از گیاهان بوته‌ای و درختان برای عمل گرده افشانی به حشرات نیاز ندارند. دانه‌های گرده گل این گیاهان در هوا پخش شده، بوسیله باد حمل می‌شوند. اما در این حال بیشتر دانه‌های گرده هدر می‌روند. با وجود این بعضی به دام کلاله‌های گلهای رسیده می‌افتند. گرده افشانی بوسیله باد بیشتر در گیاهانی صورت می‌گیرد که دارای گلهای نر و ماده هستند و این گلها روی درختان جداگانه قرار دارند. در این قبیل گلها، پرچمها که اغلب خارج از گل قرار دارند بوسیله باد تکانده شده، دانه‌های گرده خود را آزاد می‌سازند.
دانه‌های گرده این گلها بسیار فراوان بوده، صاف و سبک‌اند و مسافتهای طولانی را همراه باد طی می‌کنند. کلاله‌ها اغلب دارای انشعابات پر مانند بوده و خارج از گل قرار می‌گیرند این وضعیت شانس کلاله را برای به دام انداختن دانه‌های گرده که بوسیله باد حمل می‌شوند را افزایش می‌دهد. در گلهایی که بوسیله باد گرده افشانی می‌کنند گلبرگها یا وجود ندارند و یا بسیار کوچکند و نوش گل وجود ندارد.
رویش دانه گرده
پس از گرده افشانی، دانه گرده بر سطح مرطوب و چسبناک کلاله قرار می‌گیرد و با جذب مایع سطح کلاله، متورم می‌شود. سپس در محل منافذ دانه گرده، برآمدگیهایی به نام لوله گرده ایجاد می‌کند که فقط یکی از آنها سبقت گرفته و رشد می‌کند و خود را از راه خامه به تخمدان می‌رساند. در دانه گرده دو هسته روینده و زاینده وجود دارند.

Photobucket

Photobucket

لقاح
آمیزش دو یاخته نر و ماده را با یکدیگر لقاح گویند. شکل و اندازه یاخته‌های نر و ماده در گیاهان گلدار متفاوت است و آنها را به ترتیب اسپرم و تخمزا می‌نامند. از ترکیب هسته هاپلوئید اسپرم با هسته هاپلوئید تخمزا یک هسته دیپلوئید به نام یاخته تخم بوجود می‌آید. دومین اسپرم با هسته ثانویه (یاخته مادر آندوسپرم) ترکیب می‌شود و آندوسپرم نخستین را تشکیل می‌دهد. که دارای 3n کروموزوم است ترکیب همزمان دو یاخته نر، یکی با تخمزا و دومی با یاخته مادر آندوسپرم، را لقاح مضاعف می‌گویند.
تخم، پس از تقسیمهای متوالی، جنین کوچکی را تشکیل می‌دهد که در یک سوی آن گیاهک دانه بوجود می‌آید. یاخته آندوسپرم نخستین در همه گیاهان بافت آندوسپرم را تولید می‌کند. این بافت در تغذیه گیاهک هنگام رشد نقش مهمی دارد. هر دانه شامل گیاهک و مقداری غذای اندوخته جهت تامین رشد آن است. آندوسپرم نخستین دارای 3n کروموزوم و در نتیجه تریپلوئید است ولی ضمن رشد جنین به مصرف آن می‌رسد و بدین ترتیب در تعداد کروموزومهای سایر بخشهای گیاه اثر نمی‌گذارد.


آخرین ویرایش: چهارشنبه سوم خرداد 1391 09:20

 

بیماری باكتریایی آتشك درختان میوه و روشهای كنترل آن

سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 11:12نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

بیماری آتشک یا همان فایر بلایت که توسط یک نوع باکتری ایجاد می شود یکی از شدیدترین  ومخرب ترین بیماری درختان میوه دانه دار محسوب می شوند که بیشترین خسارت رابه درختان گلابی، سیب وارد می کند .انتخاب نام آتشک یاسوختگی آتشین  برای این بیماری ظاهرا به جهت توصیف وضعیت درختان مبتلا بهترین انتخاب بوده است چراکه با داشتن شاخه ها وبرگهای سیاه شده، ظاهری کاملاً مشابه به یک درخت آتش گرفته به خود می گیرد .بیماری آتشک نه تنها منجر به کاهش سالیانه محصول درخت می گردد بلکه به واسطه انهدام شاخه های کوچک میوه دهنده وشاخه های اصلی وگاه تمام درخت باعث کاهش محصول در سالهای بعد نیز می شود ونهالهای مبتلا در خزانه ها به علت آلودگی به باکتری غیر قابل فروش شده و آلودگی درخت منجر به مرگ آن می گردد به همین جهت خسارت شدیدی در باغات میوه ایجاد می کند .

 

علائم بیماری :

 

علائم بیماری آتشک بجز در موارد استثنایی براحتی قابل تشخیص بوده وبه آسانی می توان از علائم سایر بیماریهای سیب وگلابی تمیز داد .بارزترین علائم این بیماری برروی درختان گلابی، به و سیب ،وجود برگها وشکوفه های به ظاهر سوخته برروی شاخه ها است  هنگامیکه شاخه های تازه وجوان آلوده باشند انتهای شاخه ها خم شده وحالت عصایی به خود میگیرند که به آن سر عصایی شدن شاخه هامی گویند .اولین علائم بیماری معمولاًبرروی گلها ظاهرمی شود بطوریکه ابتدا گلها حالت آب سوخته پیدا کرده وآنگاه پژمرده وچروکیده می شوند وبه رنگ قهوه ای تیره تا سیاه در می آیند . شکوفه های آلوده ممکن است بیفتند ولی معمولا بصورت آویزان وچسبیده باقی می مانند پس از شکوفه ها شاخه های جوان وتُرد وآبدار ویا جوشهای اطراف درختان حساسیت بیشتری به این بیماری نشان داده وآلوده می شوند واغلب انتهای این شاخه ها خم شده وبه شکل عصا در می آید وآلودگی بر روی برگها نیز از محل رگبرگها ایجاد و به تدریج برگها آب سوخته وخشک شده وچسبیده به شاخه های آلوده باقی می ماند و این تغییر رنگ در درختان گلابی به رنگ سیاه،در درختان (به)به رنگ قهوه ای تیره ودردرختان سیب به رنگ قهوه ای روشن ظاهر می شود .

 

عوامل موثر در کسترش وتوسعه بیماری :

 

یکی از عوامل مهم وتاثیر  گذار بر توسعه بیماری آتشک شرایط آب وهوایی حاکم بر منطقه است .درجه حرارت (29-24درجه) و مقدار رطوبت محیط نیز که به اشکال باران،شبنم یا رطوبت نسبی بسیار زیاد دیده می شود از عوامل باکتری این بیماری محسوب میشود. دومین عامل که مهمترین عامل انتقال و انتشار این بیماری میباشد حشرات،مخصوصا“ زنبور عسل است که این حشرات از یک طرف با حمل عامل بیماری بر روی بدن خود انتشار باکتری می گردند و از طرف دیگر به واسطه تغذیه از گیاهان ،میزبان ورود باکتری به درون گیاه میشوند.

 

روشهای مبارزه وکنترل :

 

کنترل این بیماری به روش شیمیایی وبا استفاده از سم به تنهایی مشکل ویا غیر ممکن می باشد .بنابراین استفاده از روشهای پیشگیری ورعایت نکات زیر لازم وضروری است :

 

1- نظر به اینکه انتقال بیماری از منطقه ای به منطقه ای دیگر معمولا از طریق نهال، قلمه ویا پیوندک صورت می گیرد بنابراین نهال وقلمه ویا پیوندک مورد نیاز از مناطق سالم و عاری از بیماری تهیه گردیده وسعی شود از ارقا م مقاوم استفاده گردد.

 

2 باغات از نظر تغذیه مورد توجه قرا گیرند واز مصرف زیاد کود ازته که سبب افزایش رشد و رویشی وابدار شدن شاخه شده وحساسیت درختان را نسبت به این بیماری افزایش میدهد خودداری شود

 

3- اندام های آلوده هرس و منهدم گردند وعلفهای هرز باغ واطراف درختان حذف شوند.

 

4- وسایل کار اعم از قیچی ،چاقو ،اره وغیره با الکل یا مایع ضد عفونی کننده پس از هرس هر درخت ضد عفونی گردند

 

5- نظربه اینکه زنبور عسل مهمترین عامل انتقال این بیماری در زمان گلدهی است از استقرار کندوهای زنبور عسل در باغات ومناطق آلوده جدا خودداری گردد.

 

6- از آنجایی که حشرات (همچون شته ها ،زنجره ها وپسیلها )به همراه کنه ها از عوامل انتقال بیماری در طول فصل رویشی محسوب میگردند مبارزه موثر با این حشرات در زمان رشد رویشی درختان ضرورت دارد

 

7- باغات آلوده با محلول سمی بردو یکبار در پاییز وسه بار در بهار در زمان گل دهی درختان، یک نوبت در موقعی که 5 درصد شکوفه باز شده است ،یک نوبت در زمانی که 50 درصد شکوفه ها ویک نوبت در زمان باز شدن تمام گلها سمپاشی گردند.

 

انتخاب نهال سالم وعاری از بیماری، گام اساسی در احداث وتوسعه ی باغات و تولید اقتصادی محصولات باغی می باشد


آخرین ویرایش: سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 11:13

 

انواع درختان میوه و نحوه كاشت آنها

یکشنبه بیست و پنجم دی 1390 17:46نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

      با عنایت خداوند رحمان؛ كم كم داریم به فصل بهار و كشت انواع نهالها نزدیك می شویم.بنابر این بهتر دیدم چند نمونه از درختان و نحوه كشت و یا پیوند  زدن آنها را خدمت دوستان عرض كنم تا شاید با كاشت نهالی ؛  زندگی را در جهان خاكی معنی دهیم.

    فهرستی از درختان میوه و میوه هایی که از ایام گذشته در ایران وجود داشته و یا امروزه در کشورمان کشت می شود .

    میوه ها را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد .

 

    · میوه های استوایـــــــی (گرمسیری)

 

    · میوه های مدیترانه ای

 

    · میوه های مناطق معتدل

 

    · میوه های بومی

 

    · میوه های مغزدار

 

    · میوه های وحشی

 

    · میوه های غیرخوراکی

 

    آلبالو : بهترین راه تکثیر خوابانیدن است ولی با قلمه نیز تکثیر می شود .

    ازگیل : جزء میوه های شفت دار و زمان برداشت پائیز است .

    انار : میوه انار یک سته است  که کاسبرگ لایه بیرونی و یا پوست میوه را تشکیل می د هد و بهترین راه تکثیر؛ خوابانیدن است ولی با قلمه نیز تکثیر می شود .

    آلو : شامل چندین گونه وحشی و کشاورزی و میوه های هسته دارشفتهای نوع ( آلو بخارا ؛آلو برقانی ؛ آلو قطره‌طلا و آلوکک )

    انجیر: نیمه گرمسیری میوه در شاخه سال جاری تشکیل می شود و انواع دیگر( انجیرهندی هلو انجیری )

    آناناس : جزء میوهای استوایـی

    انبه : جزء میوهای همیشه سبز واستوایـی(گرمسیری)

    آووکادو : جزء میوهای استوایـی

    انگور ( مو) : نیاز به هرس زیاد دارد ؛ میوه مو به صورت جوانه های مخلوط جانبی روی شاخه های سال جاری تشکیل می شود .

    آگلی : پیوندی از پرتقال ، نارنگی و گریپ فروت , ( جزء مرکبات استوایی)

    بادام : جهت جلوگیری از سرمازدگی شکوفه از هورمون جیبرلین استفاده کنید .

    بالنگ :  جزء سیتروسهاست

    به : ؛ دانه دار وجزء میوه های شفت دار

    پاپایا (خربزه درختی)

    پرتقال : دارای گونه های شیرین و ترش است ؛ جزء مرکبات استوایی

    پسته : مقاوم به خشکی و شوری

    تمرهندی : ؛ جزء میوهای استوایـی

    تمشک ؛ تمشک سیاه : دارای گونه های متعدد است از طبقه

    توت فرنگی : میوه ای کاذب است به هیچ وجه میوه محسوب نمی شوند اما در آشپزی به شکل میوه کاربرد دارد

    خربزه : علائم رسیدگی نوک میوه نرم ؛ در ناحیه دم شیار به وجود بیایید وشبکه پوست برجسته شود و گیاهی از خانواده کدوئیان است

    خرما : ؛ ( تامار- رطب- خلال و کال مراحل مختلف رشدی میوه خرماست ) ؛ مقاوم به خشکی و شوری و تکثیر از پاجوش

    خرمالو : ؛ از میوههای بومی آسیاست

    زرشک : نیمه گرمسیری

    زیتون : نیمه گرمسیری

    زالزالک : ؛ جزء میوه های شفت دار

    زردآلو : ؛ میوه های هسته دارشفتهای نوع  و دارای واریته هائی از جمله شکرپاره ؛ نادری و شاه پسند مشهد می باشد

    سیب : جزء میوه های شفت دار ؛ دانه دار ؛ به چهارپایه تقسیم می شوند : خیلی پاکوتاه EM9 . پاکوتاه EM7,EM26 . قوی EM2 . خیلی قوی . EM 16

    کوکبی (میوهٔ ستاره)

    کیوی : سفرس چینی

    گواوا (زیتون محلی) ؛ جزء مناطق نیمه حاره ای

    گیلاس : میوه های هسته دارشفتهای نوع گلها روی شاخه های 2 ساله و 2 سال به بالا تشکیل می شود

    گریپ‌فروت : جزء مرکبات استوایی

    گلابی : ؛ جزء میوه های شفت دار ؛ گلها روی اسپورهای 2 ساله تشکیل می شود ؛ دانه دار ؛ پیوند مناسب اسکنه ؛ دارای گونه های اروپا و آسیای و تخمدان گلابی اپی جین است

    لایچی : ؛ جزء مناطق نیمه حاره ای

    لیموشیرین : حساس به سرما و جزء مرکبات استوایی

    موز : جزء میوهای استوایـی

    نارگیل : ؛ جزء میوهای استوایـی

    نارنج : مقاومت به امراض و نسبت به سرما بیش از پرتقال

    هلو :برای کشت هلو در اراضی قلیایی وآهکی پایه زرد الو اراضی سنگین گوجه اراضی سنگلاخی بادام استفاده می شود البته از خود هلو نیز می توان برای پایه استفاده کرد و میوه های هسته دارشفتهای نوع ؛ واریته های زودرس هلو قرمز رضائیه ؛ شاه پسند و انجیری دانشکده می باشد 0

    هندوانه : طالبی . بادام ‌زمینی . بلوط ؛ توت . خیار .

    دارابی . ذغال‌اخته . شاه‌توت . شفتالو . شلیل . فندق . کُنار . لیمو

    ترش . نارنگی . بلوط .گوجه . گردو

    البته در ایران میوه های متعدد دیگری نیز وجود دارد که بصورت وحشی پرکنده اند و به دلایل مختلف استفاده نمی شوند و یا در مناطق محلی استفاده میشود .

 


آخرین ویرایش: یکشنبه بیست و پنجم دی 1390 17:51

 

برداشت سیب در باغات سیب شهرستان سلماس

دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1390 20:00نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 
با عنایات خداوند متعال کم کم فصل برداشت محصول سیب درختی در باغات سیب شهرستان سلماس(قطب سیب ایران) با 6500 هکتار باغ سیب و برداشت 260000 هزار تن سیب شروع می شود.معمولا" برداشت سیب از 5 مهر ماه شروع می گردد.انشالله با عنایات الهی و توجه دولت گرامی قیمت سیب امسال قیمت جهانی خود را به دست آورده و کشاورزان را بیش از این به ضرر و زیان نیندازد.امسال روی هم رفته قیمت هر کیلو سیب قرمز لبنانی مرغوب در باغات سیب این شهرستان از 750 تومان شروع شده و تا 950 تومان هم فروش می رود.تعداد کمی از باغات نیز قیمت را از مرز 1000 تومان گذرانده و نشان کیفیت و مرغوبیت سیب سلماس را دوباره سر زبانها می اندازند.انشالله سیب صنعتی نیز قیمت پایه خود را از 230 تومان شروع کرده و انتظار می رود تا 380 تومان هم بالا برود.امید که کشاورز زحمت کش از دسترنج خود بهترین استفاده را نماید و با امید و ارزوی فراوان به امر تولید  ادامه داده و جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی یک بار دیگر به ثبوت برساند.دستبوس دستهای پینه بسته شما باغداران عزیز هستیم.

آخرین ویرایش: دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1390 20:21

 

علت عدم گرده افشانی و بار آوری درختان سیب

چهارشنبه چهارم خرداد 1390 09:48نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 
سال 1389 در اثر سرمای دیر هنگام بهاره و بارشهای بی موقع در موقع گرده افشانی درختان سیب در شهر ما کل محصول سیب شهرستان از دست رفت و سرمای سال پیش در درختان اثر بسیار منفی بر جای گذاشت.امسال هم در اثر تاثیر سرمای سال پیش و عدم تلقیح در حد خوب درختان سیب بار محصول سیب بسیار کم است.درختان سیب زرد بسیار کم بار دارند و می خواهم کمی در باره علت این موضوع بنویسم.درختان سیب پایه زرد لبنانی نسبت به درختان سیب پایه قرمز در برابر سرما مقاومت کمتری دارند.زمستان امسال هم هوا ؛ هوای زمستانی نبود و تقریبا" هر روز مثل افتابگردان به یک رو میشد.چند ساعت گرم و چند ساعت بعد سرد میشد و این اختلاف درجه حرارات اجازه نمیداد که درختان به خواب عمیق زمستانی بروند.این عدم خواب عمیق زمستانه باعث میشد که شیره پرورده در حد بسیار کم در درختان جاری میشد و تنشهای بسیار جدی به درختان وارد میشد.مثل این می ماند که ما در اتوبوس در حال سفر هستیم و می خواهیم بخوابیم ولی چون استرس داریم و حرکت اتوبوس و لرزشهای جاده باعث می شود ما اگر هم به ظاهر می خوابیم ولی به خواب عمیق نمی توانیم برویم و با کوچکترین لرزش ماشین از خواب می پریم.درختان هم دقیقا" این حالت را دارند.در موجودات  زنده بلاخص درختان به خواب عمیق در حد نیاز سالانه خود برای بازسازی ترکیبات وخود نیاز دارن و اگر این خواب عمیق صورت نگیرد استرس ناشی از این امر باعث میشود درختان به یک صورت استرس خود را نمایان کنند.چون در زمستان نمیتوانند به خواب عمیق بروند در بهار نیز بیش از زمان بیدار شده و سرمای بهاره نیز تاثیر خود را میگذارد.بارانهای بهاره نیز باعث میشود رطوبت هوا بلا رفته و گرده های گل در هوا نتوانند پراکنده شوند و حالت خیس بودن گرده ها باعث لزج شدن تخمدان میوه میشود و گرده افشانی صورت نمیگیرد.در حد پایین نیز زنبورها و دیگر حشرات نیز نمی توانند در هوای بارانی حرکت کرده و باعث انتقال گرده شوند.به علت تغییر نسبتا" قابل محسوس آب و هوا در سالهای اخیر به نظر می رسد متاسفانه هر سال این مشکل را خواهیم داشت.سیب زرد نیز که به علت قیمت پایین در سالهای گذشته از باغات حذف شده اند مزید بر علت شده و عدم گرده افشانی را تشدید کرده است.حال مردم در صدد پیوند سیب زرد بر روی سیبهای قرمز هستند و تازه فهمیدند که این کار را باید آن سالها که درختان سیب زرد را از باغات حذف میکردندبه فکرش بودند ولی در صورت سمپاشی عناصر روی و بر  در پاییز و قبل از گل در دختان سیب در ماندگاری و گرده افشانی تاثیر بالایی دارد.

آخرین ویرایش: چهارشنبه چهارم خرداد 1390 10:21

 

همه چیز در باره میوه بهشتی (سیب )

شنبه ششم فروردین 1390 12:46نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

حال که شروع فصل زراعی شده و باغداران شروع بکار میکنند  بهتر است بدانیم که با چه نوع میوه ای سرو کار داریم و اصلا" سیب  و سیبکاری چیست .شهرستان سلماس هم که با سیبش در جهان شهرت بین المللی دارد مزید بر علت میشود که در باره این میوه بهشتی و اشرافی مطالبی که شاید به ذهن بعضی از ما هم خطور نمی کند را بدانیم.

تاریخچـــــه

در کلیه مناطق آب و هوایی خنک ، سیب غذای بسیار مهمی بوده است . نسبت به سایرمیوه های درختی ( احتمالا" بجز مرکبات) سیب را می توان برای ماهها انبار نمود درحالیکه همچنان ارزش غذایی خود را حفظ می کند. سیبهای زمستانی که در اواخر پاییز چیده شده و در دمای بالای انجماد در سردخانه یا اتاق سیب نگهداری می کنند از سال 1800 غذای مهمی در اروپا و آمریکا به شمار می رفته است .

گونه های سیب

بیش از 7500 گونه سیب شناسایی شده است . این گونه ها در نقاط فراشمالگانی ، نیمه حاره و معتدل وجود دارند. چون درختان سیب به شرایط خنک کننده نیازدارند در آب و هوای استوایی گل نمی دهند.

در بین رایج ترین گونه های تجاری سیب می توان به این موارد اشاره کرد ( نیوزیلند) ، سیب نارنجی «بریتانیا گونه قدیمی که امروزه محبوبیت گذشته را ندارد) ، فوجی ( آسیا، استرالیا) ، گالا( نیوزیلند) ، سیب طلائی( آمریکا ، اروپا) ، گرانی اسمیت ( استرالیا و کالیفرنیا) ، جونا گلد( آمریکا) ، جوناتــــان ( آمریکا) ، مکین تــاش ( کانــادا) ، سیب قرمـز( آمریکا) و نوعی سیب زمستانی ( آمریکا). تمامی این سیبها بجز نوع آخر شیرین و رنگین هستند. گرانی اسمیت ترش است و بعضی از مردم آنرا بصورت تازه می خورند در ضمن برای آشپزی هم مطلوب هستند. پوست آن سبز روشن خالدار است . این گونه سیب برای رشد کامل نیازمند آب و هوایی گرم بوده و فصل رشد طولانی مدتی دارد اگرچه میوه های نامرغوب تر در مناطق نامناسب رویش می کنند. ] تصویر معروفی از سیب گرانی اسمیت بر روی آرم وجود دارد) یک شرکت سازنده ترانه که آهنگهای گروه را منتشر می کند .

طعم سیبهـــــــا

مزه سیبها برای اشخاص متفاوت است و در طول زمان تغییر می کند. مثلا" شهر واشنگتن ( آمریکا) به کشت سیب قرمز شهرت داشت اما در سالهای اخیرکشت گونه های دیگرنیز محبوبیت یافته است ؛ بعضی از مردم آمریکا سیب قرمز را بعنوان سیبی نا مرغوب با طعمی بسیار ملایم و ساختاری نرم به حساب می آورند. این افراد به سیبهای ترد مثل فوجی و گالا تمایل یافته اند.

معمولا" سیبهای جدید شیرین تر از انواع قدیمی هستند. بیشتر سیبهای آمریکای شمالی و اروپا طعمی شیرین و ملس دارند اما سیبهای ترش طرفداران بسیار اندکی دارند. سیبهای خیلی شیرین با طعم کم ترش در آسیا محبوبیت دارند. تمامی گونه سیبهای جدید نرم ولی ترد هستند. سایر موارد مورد نیاز در پرورش سیب عبارت است از پوست رنگین ، عدم وجود رنگ قهوه ای ، راحتی حمل ونقل ، امکان انبار، محصول فراوان ، مقاومت در برابر بیماریها، نمونه شکل سیب قرمز واشنگتن ، ساقه بلند( تا آفت کشها امکان نفوذ به تمامی قسمتهای میوه را داشته باشند) و طعمی قابل قبول برای میانگین افراد. گونه های قدیمی اغلب ترش ، دارای شکلهای نابهنجارو قهوه ای هستند و دارای رنگ وساختار گوناگون می باشند. امروزه تعداد بسیار کمی از گونه های قدیمی در سطح کلان تولید می شود اما بسیاری ازاین گونه ها توسط باغداران خانگی و کشاورزانی که مستقیما" محصولشان را در بازارهای محلی عرضه می کنند به عمل می آیند.بسیاری از گونه های خارق العاده و از نظربومی مهم ، با طعم و ظاهر منحصر به فردشان برای کشف وجود دارند ؛ مبارزاتی برای حفظ سیب در سراسر جهان آغاز شده تا ازانقراض چنین میراث بومی جلوگیری شود.

گونه هایی از سیب را بخصوص برای تولید آب سیب کشت می کنند . سیبهای آب گیری قطعا" برای خوردن بسیار ترش وزننده هستند اما با آنها یک نوشیدنی خوش طعمی تولید می شود که با سیبهای خوراکی معمولی نمی توان تهیه نمود.

پرورش سیب

سیبها مانند بیشتر گیاهان چند ساله معمولا" بصورت لقاح غیر جنسی واز طریق پیوند تکثیر می شوند. سیبهای بذری گاهی اوقات بطور اساسی با درخت مادرتفاوت دارند. بیشتر گونه های جدید سیب بصورت سرچشمه بذری دارند که یا شانسی رشد کرده اند ویا از طریق باروری عمدی گونه های پرآتیه پرورش یافته اند. اصطلاحات بذری ، دانه سیب و تخم که در نان گونه سیب وجود دارد بیانگر منشاء بذری سیب می باشد. همچنین سیبها می توانند جوانه هایی غیرعادی بوجود آورند( جهشهایی بر روی یک شاخه مجزا) . بعضی از جوانه های غیرعادی منجر به نسلهایی بهتر از گونه های مادریشان می شوند. بعضی از آنها به قدری از درخت مادر متفاوت می شوند که دیگر گونه هایی جدید به حساب می آیند.

بعضی از پرورش دهندگان سیبهای معمولی را با سیبچه یا سیبهای غیر عادی مقاوم در برابر سرما پیوند می زنند تا گونه های مقاوم تری بوجود آورند. مثلا" از دهه 40 مرکز آزمایشات در دانشگاه مینه سوتا و ویسکانسین پیشرفت دائمی را در سیبهای مقاوم مهم که هم از نظر تجاری و هم باغداری خانگی رشد گسترده ای دارند در سراسر مینه سوتا و ویسکانسین ایجاد کرده اند . مهمترین ابداع آنها شامل فراوان ترین سیب کشت شده در مینه سوتا ، و می باشد. شیرینی و ساختار به قدری مورد علاقه مصرف کنندگان است که باغداران مینه سوتا درختان پاگرفته و پربار خود را قطع می کنند تا برای این نوع سیب انبار احداث کنند عملی که تاکنون انجام نشده بود.

شروع به احداث باغ

باغهای سیب را با کاشت درختان دو یا سه ساله احداث می کنند. این درختان کوچک معمولا" از گلخانه که در آنجا درختان را با روش پیوند جوانه تولید می کنند تهیه می شود. ابتدا با استفاده از کشت بافت یا خوابانیدن شاخه یک گیاه پیوندی بصورت بذری یا کلون شده بعمل می آورند که برای رشد آن ، یک سال وقت لازم است . سپس بخش کوچکی از شاخه یک درخت بالغ ( قلمه) از گونه مورد نظررا تهیه می کنند. ساقه بالایی و شاخه های گیاه پیوندی را بریده و به جای آن قلمه را قرار می دهند. دیر یا زود این دو قسمت با هم رشد کرده و درخت سالمی را بوجود می آورند.

گیاهان پیوندی دراندازه نهایی درخت تاثیر دارند . در حالیکه بسیاری برای پرورش دهندگان ،دارای گیاهان پیوندی زیادی هستند ، این گیاهان پیوندی به صاحبان خانه فروخته می شود که فقط به داشتن چند درخت از یک یا دو گونه مختلف تمایل دارند : گیاه پیوندی بذری معمولی که یک درخت کامل بوجود می آورد یا گیاه پیوندی نیمه کوتاه که درخت تاحدی کوچکتربه بار می آورد. گیاهان پیوندی کوتاه عموما" در برابر آسیبهای ناشی از سرما و باد آسیب پذیرترهستند. درختان کوتاه کامل اغلب بوسیله پایه و داربست تثبیت شده و در باغهای چگالی بالا کاشته می شوند این باغات برای کشت آسانتر بوده و و حاصلخیزی هر واحد از زمین را تا حد زیادی افزایش می دهد.

بعضی از درختان از طریق پیوند" بین ساقه ای" بین گیاه پیوندی راست ساقه و درخت که نتیجه رشد هر دو پیوند است بوجود می آیند.

پس از کاشت درخت کوچک درباغ ، باید قبل ازکسب توانایی تحمل مقدار زیادی غذا 3 تا 5 سال ( نیمه کوتاه) یا 4 تا 10 سال ( درختان معمولی) بزرگتر شوند .در طول این مدت پرورش مناسب شاخه های بزرگ و چیدن جوانه هایی که رشد نا درست دارندازاهمیت زیادی برخوردار می باشد همچنین ساخت داربستی مناسب که در آینده سنگینی بار میوه را تحمل کند.

موقعیـت

درختان سیب نسبتا" به شرایط خاک بی تفاوت هستند و در دامنه گسترده ای ازمقادیر PH و سطوح حاصلخیزی رشد می کنند. آنها حتما" باید در مقابل باد مراقبت شده ونباید در مناطق پست که در معرض آخرین سرماهای بهاری می باشند کاشته شوند. برای این درختان زهکشی مناسب ضروری بوده و خاکهای سنگین یا زمین مسطح باید به گونه ای محکم شود تا از عدم قرار گرفتن سیستم ریشه ها درخاک اشباع شده با آب مطمئن شویم.

گرده افشانـــــــی

درختان سیب با خود آمیزش پذیر نیستند ونیازبه گرده افشانی بصورت دگرگشنی دارند. مدیریت گرده افشانی بخش مهمی از پرورش درخت سیب محسوب می شود. قبل از کاشت درخت مرتب کردن تولید کنندگان گرده بسیار مهم است ( گونه های سیب یا سیبچه که تامین کننده گرده هایی فراوان ، رستنی و آمیزش پذیر هستند). ممکن است باغهای میوه دارای ردیفهای یک در میان گونه های گشنی پذیریا درختان سیبچه متناوب ویا شاخه های پیوند خورده سیبچه باشند. بعضی گونه ها گرده های بسیارمعدود یا گرده های نابارورتولید می کنند بنابراین گرده افشانان خوبی به حساب نمی آیند. پرورشگاههای گل و گیاه خوب دارای لیست گشنی پذیری گرده افشانان هستند.

گاهی اوقات پرورش دهندگانی که دارای باغستانهای قدیمی با یک گونه درخت هستند برای گرده افشانی ، دسته هایی از گلهای سیبچه را درون بشکه یا سطلهایی فراهم می کنند. پرورش دهندگان خانگی که دارای یک درخت بوده و فاقد گونه های دیگر در همسایگی اشان هستند نیز می توانند از این روش البته در مقیاس کوچک تر استفاده کنند.

 

پرورش دهندگان درخت هر سال هنگام گل دادن معمولا" از گرده افشانهایی را برای جابجایی گرده تهیه می کنند. عموما"از کندو زنبور عسل استفاده می شود و انجام این کار توسط زنبوردارانی صورت می گیرد که در ازاء مزد به تهیه کندو مبادرت می ورزند. در باغات تجاری از زنبورهای کارگر باغی نیزبعنوان گرده افشانهــــــای مکمل استفاده می شود. چون آنها نیش نمی زنند احتمالا" پرورشدهندگان خانگی در مناطق حومه ازاین زنبورها استفاده می کنند. بعضی زنبورهای وحشی مثل زنبورهای درودگر و زنبورهای تک زی دیگر ممکن است به این امر کمک کنند. بعضی مواقع ملکه های زنبورهای درشت در باغات حضور دارند اما معمولا" تعدادشان به قدری نیست تا گرده افشانهای با اهمیتی به حساب آیند.

گرده افشانی ناکافی علائمی بسیارکم داشته و برای سیبها ناگوار است و موجب کندی رسیده شدن میوه می گردد. برای ارزیابی گرده افشانی باید دانه ها را شمرد. سیبهایی که به خوبی گرده افشانی شده اند دارای 7 تا 10 دانه بابهترین کیفیت می باشند. سیبهایی که کمتر از 3 دانه دارند معمولا" نمی رسند و در اوایل تابستان از روی درخت خواهند افتاد. گرده افشانی نا مناسب یا نتیجه کمبود گرده افشانها و یا کمبود گرده تولید شده ویا به سبب شرایط آب و هوایی نامناسب برای گرده افشانی در زمان گلدهی می باشد.

سرما هنگام گل دهی

یک مشکل کلی ، سرمای دیرهنگام است که موجب نابودی ساختارخارجی ظریف گل می شود. بهتر است برای فیلتر سازی هوا درختان درزمینهای شیبدارکاشته شوند اما شیب نباید رو به جنوب باشد ( در نیمکره شمالی) چون این کار موجب گل دادن زودرس درخت ودرنتیجه افزایش آسیب آن در برابرسرما خواهد شد. اگر سرما زیاد جدی نباشد می توان صبح قبل از تابش خورشید روی شکوفه ها روی درخت آب پاشید با این کار امکان نجات شکوفه ها وجود دارد. آسیبهای ناشی از سرما را می توان 24 ساعت پس از سرما تخمین زد. اگر مادگی گیاه به سمت عقب برگشته بود نشان دهنده ازبین رفتن گل و عدم تولید میوه خواهد بود.

وجود منبع آب در نزدیکی محل پرورش سیب موجب تاخیر گرمای بهار می شود که نتیجه این مزیت به تاخیرافتادن شکوفایی تا زمان به حد اقل رسیدن احتمال سرما می گردد. مناطقی از آمریکا مثل ساحل شرقی دریاچه میشیگان ، ساحل جنوبی دریاچه انتاریو و اطراف برخی دریاچه های کوچکتر که این تاثیر خنک کنندگی آب به همراه خاک مناسب و خوب زهکشی شده وجود دارد پرورش سیب را در این نواحی ممکن ساخته است .

پرورش دهندگان خانگی سیب احتمالاً امکان استفاده از منبع آب را ندارند اما آنها می توانند از شیبهای رو به شمال یا سایر ویژگیهای جغرافیایی برای تاخیراندازی شکوفایی در بهار استفاده کنند. درختان سیب ( یا هر میوه دیگر) که در آمریکا در شیبهای رو به جنوب کاشته شوند خیلی زود شکوفه داده و دربرابر سرمای بهار بسیار آسیب پذیر خواهند بود.

 

کاستن از بار درخت

درختان سیب هر دوسال مستعد باردهی است. اگر میوه را در مواقعیکه درخت محصول زیادی دارد ،بار آن را کم نکنند موجب کاهش گل دهی در سال بعد خواهد شد. کم کردن از بار درخت حتی خارج از زمان آن ، به برداشت محصول قابل توجه درهرسال کمک می کند.

آفــــــــــات

درختان سیب در مقابل تعداد از بیماریهای قلرچی و باکتریایی و آفات حشره ای آسیب پذیر هستند. تقریباً در تمامی باغات میوه برنامه های فعال سمپاشی برای حفظ کیفیت خوب میوه ها ، سلامتی درخت و محصول زیاد انجام می شود. یکی از جریانات در حال انجام در مدیریت باغها ، استفاده از IPM یا کنترل یکپارچه آفات است که سمپاشیهای غیر ضروری را هنگام عدو وجود آفت یا ( محتمل تر) هنگام کنترل طبیعی آنها کاهش می دهد.

سمپاشی برای آفات حشره ای نباید زمان شکوفه دهی انجام شود چون این امرموجب مرگ گرده افشانها می شود. و نیز در باغاتی که در آنها ازآفت کشها استفاده می شود نباید اجازه رشد گیاهانی که مورد توجه زنبورها هستند داده شود. شبدر سفید هلندی یکی از انواع فراوان علفها هستند که بسیاری از زنبورها در زمان تماس با گلهای آن در سطح باغات مسموم می شوند.

از بین بیشترین بیماریهـــــای خطرناک می توان به ( بیماری باکتریایــی (و دو بیماری قارچی به نامــــهای وخال زدگی سیب اشاره کرد.

جدی ترین آفت حشره ای محسوب می شود. سایر این آفات عبارتند از : کرم حشره و کرم سیب .

پرورش سیب بدون استفاده از مواد شیمیایی بسیار دشوار است اگرچه در تعداد معدودی باغ با استفاده از گونه های مقاوم در برابربیماری و کنترلهای پرورشی بسیارخوب این کاربصورت تجاری موفق ، انجام شده است. آخرین ابزاردر پرورش طبیعی ، اسپری کردن لایه نازکی ازخاک معدنی کائولین است که موجب تشکیل مانعی طبیعی در مقابل بعضی آفات شده و مانع آفتاب سوختی سیب می گردد.

برداشت

بیشتر درختان بالغ هر سال معمولاً 10-5 بوشل ( 200-100 کیلوگرم) محصول سیب دارند. سیبها را با استفاده از نردبانهای سه شاخه که بگونه ای طراحی شده اند تا بین شاخه ها ثابت شوند، برداشت می کنند. گونه های کمی که چیده نمی شوند ضمن رشد بسیار زیاد محصول فراوانی می دهند که تقریباً برداشت آن ممکن نیست. درختان کوتاه هر سال تقریبا" 5-3 بوشل ( 100-50 کیلوگرم) محصول ببار می آورند.

گونه های مختلف براساس محصولشان و اندازه نهایی درخت متفاوتند حتی اگرپیوند یکسانی داشته باشند.


آخرین ویرایش: - -

 

تعداد کل صفحات ( 7 ) 1 2 3 4 5 6 7
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات