تبلیغات
طوبی سلماس - نکات مهم و ظریف در مورد باغات سیب

امروز:

نکات مهم و ظریف در مورد باغات سیب

مدیریت باغات سیب از ابتدای فصل رشد ‌

1) هر بیماری و آفتی شرایط و مكان ویژه ای برای زمستان گذرانی دارد با توجه به این امر از بین بردن پناهگاه زمستانگذرانی،  موثرترین و آسانترین روش مبارزه با آفات و بیماریها تلقی میشود برای اینكار ابتدا قبل از شروع فصل رشد ( اواخر زمستان )درز ها و  پوسته های خشك شده بر روی تنه درختان با كاردك تمیز كنید تا سمپاشی بهتر نتیجه دهد.

2)  غرقاب كردن ریشه درختان با آب در اسفند ماه میتواند در كاهش آفاتی چون كرم سفید ریشه و كرم سیب موثر باشد.

3)  شخم سطحی در پاییز در جذب بهتر آب به خاك و همچنین نابودی برگها و حشرات در كاهش آفات و بیماریها تاثیر خوبی دارد.

اصول صحیح سمپاشی : در بحث مبارزه با آفات و بیماریها اصول صحیح سمپاشی میتواند در كاهش آفات و بیماریها نقش اساسی و مهم را ایفا كند. بنابراین لازم است با استفاده از سمپاش های مناسب و بخصوص لانس های دارای قدرت مه پاشی كه بتواند قطراتی حدودا" 50 تا 60 قطره در یك سانتی متر مربع روی برگها و تنه و ساقه بخواباند ارجحیت دارند.بنابراین لازم است سموم را بصورت قطرات ریز روی درختان قرار داد و از شستشوی درختان كه علاوه بر تاثیر كم بر روی آفات و امراض موجب هدر رفتن محلول سم میشوندخودداری كرد. در سمپاشهای دارای مخزن بزرگتر بایستی بهمزن تعبیه شود بخصوص در استفاده از سموم پودر وتابل مانند دودین امكان ته نشینی وجود دارد.دیده می شود برخی مخزن بالای 1000 لیتری تهیه و اقدام به سمپاشی باغات میكنند بدون اینكه به این مسئله توجه نمایند!

بهداشت سمپاشی : با توجه به اینكه سموم كشاورزی از جمله مواد بسیار خطرناك برای جانداران بخصوص انسان بحساب میآیند رعایت نكات زیر در سمپاشی ضروری مینماید:عملیات درست كردن محلول سم ( مخلوط محلول غلیظ سمی با آب) خطرناك ترین لحظه برای سمپاش محسوب میشود چرا كه دستها ، بدن و دهان و ریه ها مستقیما" در معرض واكنش سموم خالص  با آب  قرار میگیرند. لذا از دستكش و عینك و ماسك های مخصوص سمپاشی استفاده نمایید . در هنگام سمپاشی از خوردن و آشامیدن و كشیدن سیگار اجتناب نمایید و پس از سمپاشی دست و صورت را با آب و صابون بشویید ظروف محتوی سم را دور از دسترس كودكان و حیوانات در انباری مناسب و قفسه یا صندوق قفل دار نگهداری نمایید.برای اطلاعات بیشتر در مورد سموم ، بروشور روی ظرف سم را با دقت مطالعه كنید چرا كه همه مطالب جهت استفاده شما نوشته شده است.

اختلاط سموم : سموم كشاورزی  ( قارچ كش ها و حشره كش ها  و كنه كش ها) عموما" در مبارزه تلفیقی قابلیت اختلاط با هم دارند و حتی تركیب دو قارچكش  یا دو حشره كش و دوكنه كش و حتی دو علفكش با همدیگر خاصیت سنرژیك ( اثر مضاعف و موثر) دارند و در برخی موارد هم  اثر آنتاگونیستی ( اثر ضد هم و زیان آور ) .بنابراین لازم است بانظر كارخانه سازنده و گیاهپزشك انجام گیرد.

طرز تهیه محلول سم :میزان توصیه شده از سم را در مقداری آب حل كرده و خوب بهم بزنید . این محلول را در مخزن سمپاش كه تا نیمه در آن آب ریخته شده است بریزید و در حالی كه محلول را بهم می زنید بقیه آب را به آن اضافه كنید. توصیه می شود از مصرف محلول سموم تهیه شده در روزهای قبل ، خودداری شود.

تعیین زمان سمپاشی تعیین زمان سمپاشی یكی از مهمترین اصول مبارزه با آفات می باشد. با سركشی مداوم و مرتب به باغات و مزارع ، شدت و میزان آلودگی را تعیین نموده و متناسب با آن سمپاشی را انجام دهید . تاكید میگردد برای برخی آفات مثل شته ها و كنه ها خسارت آفات باید به آستانه اقتصادی رسیده باشد. در این مورد  همواره با كارشناسان كشاورزی در تماس باشید.

 محلول پاشی : مقدار  كود سولفات روی 34%  و  اوره  و اسید بوریك  هركدام نیم كیلو در 100 لیتر آب در پاییز قبل از ریزش برگها تاقبل از جوانه زنی نتیجه رضایت بخشی در جلوگیری از ریزش گل و میوه دارند.

افزایش گرده افشانی :چون درختان سیب رقم قرمز لبنانی در گرده افشانی صد در صد  خود ناسازگار هستند ( یعنی گرده همان جنس از درخت نمیتواند مادگی همان جنس از درخت را تلقیح نماید) لازم است از گلهای سیب زرد لبنان یا از ارقام مختلف در هنگام گرده افشانی استفاده كنیدوجود زنبور عسل در صورت بودن گلهای سایر ارقام در زمان گرده افشانی صد در صد مفید خواهد بوددر صورت نبودن درخت سیب زرد ، ته شاخه گلدار رقم سیب زرد را در یك سطل كوچك یا پلاستیك محتوی آب قرار داده و در نزدیك گلهای درخت قرمز لبنانی ببندید.

پیشگیری از بیماریهای درختان هسته دار :برای مبارزه و كنترل بیماری لب شتری در هلو و غربالی در هسته دارها سمپاشی در پاییز هنگام خزان برگ و در بهار هنگام تورم جوانه ها  با تركیبات مس به نسبت  سه در هزار توصیه میگردد.هنگام حمله قارچها به شاخه ها و تنه درختان شیرابه ای بیرون می زند این عمل در بیشتر مواقع وسیله دفاعی گیاه در مقابل بیماری محسوب میشود تمیز كردن موضع و سمپاشی با قارچ كش تركیبات مس در كاهش نفوذ و حمله قارچ مؤثر میباشد.

زمان  و چگونگی هرس : زمان هرس و  یا جابجایی درخت در هنگام خواب (اواخر پاییز و زمستان ) میباشد بهترین زمان در مناطق سرد سیر ماه اسفند توصیه میشود.درختان میوه از نظر هرس تفاوت های اساسی با هم دارند تشكیل میوه در درخت هلو اكثرا" در شاخه های سال دوم انجام میگیرد ولی در درخت سیب روی میخچه و در نقاط مختلف صورت میپذیرد. و بطور حتم نتیجه یك هرس در سال بعد بروز میكند هرس فرم دهی و باردهی علاوه بر علم تئوری نیاز به تجربه كافی دارد و در كل هرس یك درخت بستگی فراوان به نوع رقم و جنس آن دارد. 

استفاده از چسب باغبانی : محل شاخه های هرس شده را با  چسب باغبانی ( نه چسب چوب نجاری ) كه برنگ قرمز بوده با برس نقاشی یا  ابر و یا چوبی كه پارچه ای به یك سر آن بسته شده كاملا" میپوشانیم تا از نفوذ قارچها در محل زخم جلوگیری كنید. اضافه كردن تركیبات مس به چسب در درختان مبتلا به شانكر تاثیر مطلوبی دارد.  توضیح : برای رقیق كردن چسب باغبانی طبق نظر كارخانه سازنده عموما" از الكل صنعتی استفاده میكنیم.

پیشگیری  و مبارزه  : بیماری لكه سیاه سیب و غربالی ،لب شتری و سفیدك هلو و نیز كرم سیب  و مینوز برگ دارای مراحل مبارزه پیشگیری میباشندبرخی آفات ازجمله شته ها و كنه ها به محض مشاهده آفت اقدام به مبارزه میشوند و بالعكس در صورت عدم بروز یا ظهور احتیاجی به سمپاشی نیست.

 مصرف كود های شیمیایی :دادن كود به درختان باید در محل سایه انداز درخت و در عمق20- 30 سانتی متری خاك انجام گیرد برای حل بهتر كودها  بهتر است در محل جویها كه به علت جریان بیشتر آب رطوبت بالایی دارد صورت پذیرد.

 مصرف كود مایع  : محلول پاشی با كود مایع كه از طریق برگ جذب میشوند میتواند در بهبود و كیفیت میوه نقش مؤثری ایفا كند كودهای مایع با درصدهای مختلف بصورت كود كامل و یا كود اختصاصی همراه با سموم قابل اختلاط بوده و در طول دوره رشد به تعداد حداقل سه دفعه توصیه میشود..

 مبارزه با شته ها : در درخت سیب  مبارزه با انواع شته ها  بخصوص شته خونی ( كه اخیرا"  نسبت به حشره كش ها مقاومت نشان داده )  به محض ظهور و طغیان آفت   با سمپاشی یكی از سموم سیستمیك مثل  كنفیدور  -  پریمور –  موسپیلان – متاسیستكس  با تمركز به محل اختفا و تجمع حشرات كه عموما" در میان شاخه ها و شكاف  پوسته قرار دارد امكان پذیر است. در زمستان بعلت سرما عموما" تجمع حشرات در پای در خت نزدیك طوقه ، اطراف پاجوشها ،شكاف پوسته های پایینی میباشد سمپاشی با غلظت بیشتر سم بهمراه روغن ولك در كاهش آفت به تجربه رسیده است.  

بیماری شانكر : برای كنترل بیماری  شانكر كه اخیرا" در باغات سیب بخصوص باغات سیب سلماس و ارومیه بیشتر شایع شده  هرس شاخه های آلوده وحذف بافتهای شانكردار در پاییز و یا اوایل بهار و انهدام آن در بیرون از باغ انتشار بیماری را كاهش میدهد اره و قیچی باغبانی را نیز باید بعد از هرس با محلول قارچ كش تركیبات مس یا  الكل ضد عفونی كنیم . برای كاهش بیماری بافتهای آلوده وشانكرهای موجود روی شاخه های اصلی را با دقت می تراشند و محلهای تراشیده شده را با خمیر محتوی قارچ كش ( تركیبات مس ) پانسمان میكنند.عموما"  سمپاشی كل درختان  به نسبت  5- 3  در هزار با قارچ كش تركیبات مس می تواند در كاهش بیمار مؤثر باشد. قارچ كش توپسین ام  وحتی بنومیل نیز برای كنترل شانكر سیتوسپورایی درختان میوه توصیه شده است.

 مبارزه با كرم سفید ریشه :برای مبارزه با كرم سفید ریشه افزودن حشره كش دیازینون پودری 40%     یا   لیندین   50 % و یا  كارباریل سوین  به خاك اطراف ریشه مطلوب میباشد    این كار بایستی بهنگام گرم شدن هوا و خاك كه لارو حشرات به سطح خاك نزدیك میشوند صورت گیرد. محلول تهیه شده از سم ( 5 قاشق غذاخوری در یك حلب آب ) را بهتر است ضمن خاك برداری اطراف ریشه بیشتر نزدیك طوقه درخت ریخته شود. جمع آوری لارو ها در بهار و همچنین آویزان كردن چراغ در شبهای اوایل تابستان جهت جمع اوری حشره كامل قبل از تخم ریزی  در كاهش خسارت و آلودگی موثر است.

پوسیدگی ریشه :پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه در بیشتر کشورهای میوه خیز جهان در باغ های میوه های دانه دار،هسته دارو خشکباری مخصوصا پسته،گردو و بادام شیوع دارد و خسارت هنگفتی به آنها وارد می سازد. نشانه ها روی اندام های هوایی،ضعف عمومی و کم برگ شدن درختان و پدیدار شدن زردی خفیف در برگها هستند. پوست طوقه و گاهی بخشی از بن تنه ترک می خورد  بافت زیر پوست بن تنه در محل شانکر به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آید. ریشه های اصلی  و فرعی تیره رنگ شده بعدا بر اثر فعالیت دیگر میکرو ارگانیزم ها به رنگ سیاه در می آیند درختهای بیمار ممکن است خشک شوند .

مبارزه :   اقداماتی  را که در کنترل بیماری موثرند می توان به شرح زیر خلاصه کرد: 

1. به حداقل رساندن مدت  اشباع خاک باغ،به ویژه   درقسمت نزدیک به سیستم ریشه. 

2. احداث باغ د ر زمین هایی بدون زه آب و نیز زهکشی و تهویه ی خاک های زه آب دار و مرطوب باغ های احداث شده

3. کاشت درختان روی خاک پشته های کم ارتفاع به گونه ای که هنگام آبیاری،آب،اطراف تنه و طوقه ی درختان را فرانگیرد.

4. استفاده از پایه های متحمل در درختهای پیوندی .

5. استفاده از قارچ کش های سیستمیک، مانند فوزتیل آلومنیوم تا اندازه ای در جلوگیری از پیدایش بیماری و کنترل آن در درختان بیمار موثر است .توضیح اینکه این قارچ کش خاصیت پیشگیری ندارد یعنی در زمان حضور عامل بیماری بر آن اثر کرده،آن را از بین می برد.برای این منظور می توان حدود120 گرم گرانول 15% فوزتیل آلومنیوم را به شعاع 5/1 متر پیرامون تنه ی هر درخت پاشید و با بیل خاک را شخم زد تا گرانول سم به زیر خاک منتقل شود و سپس درختان تیمار شده را آبیاری کرد.تیمار درختان با آلیت باید 4دفعه در سال ،3 دفعه در بهار به فاصله ی یک ماه و دفعه ی چهارم در پاییز تکرار شود.

6 - تراشیدن قسمت های پوسیده و عفونی تنه ،طوقه و ریشه ها و انهدام بقایای تراشیده شده و اندودن محل ها ی تراشیده شده با مایعی غلیظ محتوی پودر وتابل 80% آلیت، پودر تالک و آب ،جلوگیری از آب گرفتگی و خیس شدن قسمت های عفونی شده ، توسعه ی بیماری را در درختان بیمار کاهش داده، مرگ آنها را به تاخیرمی اندازد.

 افزایش انبارداری میوه : محلولپاشی كلرور كلسیم ویا انواع کلسیم های موجود در بازاردر تیر ماه به نسبت 5 در هزار حداقل دو نوبت  روی درختان سیب در افزایش انبارداری و جلوگیری از لكه تلخی و  پوسیدگی مغز میوه نقش اساسی دارد.

 بیماری لكه سیاه سیب : قارچ عامل برخی بیماریها مثل لكه سیاه سیب در روی برگهای ریزش شده در پاییز زمستانگذرانی میكنند .

چراندن برگها توسط دام و یا جمع كردن برگها و یا پخش كود ازته در پاییز روی برگها ریزش شده جهت پوسیدگی سریع تر ، میتواند در كاهش بیماری در سال بعد موثر باشد.هرچند زمان مناسب سمپاشی بر علیه این بیماری توسط پیش آگاهی انجام میشود لیكن سمپاشی در فصول مرطوب بیش از سه مرتبه با سموم قارچ كش موثر توصیه میگردد.

مبارزه با جوندگان تنه درختان : برای مبارزه با آفات جونده مثل خرگوش  در پاییز قبل از ریزش برف تنه نهال را با سم رابیتكس ( با 50% ماده موثر كربوكسین تیرام ) كه بعنوان دوركننده عمل میكند آغشته نمایید ( 500گرم سم در 2 لیتر آب ) این عمل تقریبا" دو ماه تاثیرگذاری مطلوب دارد.

" شكستن مقاومت آفات و بیماریها : مصرف بی رویه سموم موجب مقاومت حشرات و بیماریها به سم میشود استفاده از سموم بصورت تناوبی و  همچنین بالابردن تدریجی دوز مصرفی با نظر گیاهپزشك و همچنین ایجاد پناهگاه برای برخی آفات ازجمله شته ها میتواند مقاومت آفات و امراض را بشكند. برای ایجاد پناهگاه به این طریق عمل میکنند که تعدادی از درختان کم بارده را در در قسمتهای مختلف باغ انتخاب و از سمپاشی محلول سم  بر روی آن خودداری مینمایند این درختان محل پناهگاه برای آفات شده و آفات در این درختان بدون ایجاد نسل مقاوم به سموم زاد و ولد میکنند ...

 مبارزه با پوستخواران  و چوب خواران : برای مبارزه با چوبخواران و پوست خواران  سمپاشی با محلول : 250گرم سم دیپتریكس یا سم سوین -  2لیتر نفت  -  300 گرم صابون  در 100 لیتر آب توصیه میشود.

مبارزه با موش :  خسارت عمده موش صحرایی در باغات باعث هرز آب شدن گشته و مقدار آب آبیاری را كاهش میدهند. از بین بردن بوته های حاشیه باغات نیز موجب فرار مارها كه عمده دشمن موشها به حساب میآیند شده و تقریبا" میدان عمل بدست موشها میافتد. تنها راه مبارزه با موشها ریختن طعمه مسموم مثل پودر فسفر دوزنگ یا پلیت وارفارین میباشد وچون موشها چندین سوراخ برای مقاصد مختلف می سازند و ریختن طعمه مسموم در سطح وسیع مقرون به صرفه نمیباشد بهتر است با بیل جلوی سوراخها را خراب كنید بعد از دو سه روز برخی سوراخها  توسط موشها باز میشوند طعمه را فقط در جلوی این سوراخها بریزید. از دست زدن روی طعمه خودداری نمایید چون موشها بوی دست انسان را بهتر درك میكنند و از طعمه استفاده نمی نمایند  موشها در تابستان  غذای آبدار و در زمستان غذای خشك را دوست دارند . بهتر است برای درست كردن طعمه مسموم از گندم به آن روغن مایع افزوده بعدا" فسفر دوزنگ را به آن آغشته نمایید مواظب باشید پودر فسفر دو زنگ برای انسان و دام فوق العاده خطرناك بوده از نزدیك كردن آن به دهان و بینی خودداری كنید.

 


نوشته شده در : شنبه یکم آذر 1393  توسط : مهندس محبوب آقازاده.    نظرات() .

بذر پالونیا شن تونگ
شنبه بیست و یکم مرداد 1396 12:32
در صورتی که به دنبال یک سرمایه گذاری مطمئن و سود آور در زمین و باغ خود هستید. ما کاشت درخت پالونیا را به شما توصیه می کنیم. رشد بیش از 12 متری در 7 سال و کنده 35 سانتیمتری از ویژگی های منحصربفرد این درست است.
بهترین واریته بذر پالونیا در پلنت بازار موجود است.
جهت توضیحات بیشتر و تهیه بذر حتما به سایت ما سر بزنید
با تشکر
شمیم
دوشنبه بیست و ششم بهمن 1394 15:15
سلام وبلاگ خیلی خوبی دارین ممنون از شما
Akbar Noori
پنجشنبه بیست و ششم شهریور 1394 08:49
سلام من یه باغدارم میخوام کمکم کنید
شبکه اجتماعی فیس پلاک
سه شنبه سیزدهم مرداد 1394 14:34
سلام
لطفا این متنو تا اخر بخونین
از وبلاگتون دیدن کردم مطالب خوبی توشه
ما یه شبکه اجتماعی داریم به نام فیس پلاک میخوایم توش فعالیت مفید کنیم و با بقیه شبکه ها متفاوت باشیم
ازتون دعوت میکنیم که مارو توی این راهمون همراهی کنین و توی سایتمون عضو و فعال باشید
منتظر حضورتون هستیم
www.facepalak.ir
با تشکر
شبکه اجتماعی فیس پلاک
مریم
شنبه دهم مرداد 1394 20:11
سلام !

وبلاگ خیلی زیبایی داری!


کرمی
چهارشنبه بیستم خرداد 1394 04:53
من یک درخت سیب یکساله در حیات دارم. امسال بهار درخت سیب شکوفه نزد.
بهنگام کاشت دزخت نصف خاک نصف کود در چاله قراردادم.
ایا شمل می دانید علت چیست؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر