سال آوری

دوشنبه نوزدهم فروردین 1387 07:04نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

سال آوری

مشکل مربوط به گیاهان چند ساله می باشد که محصول سنگین در طول یک سال دارند و به دنبال آ ن محصول سال بعد کمتر می شود  این یک پدیده طبیعی است که به دنبال بار سنگین محصول رخ می دهد در طول سال وقتی گیاه میوه خیلی زیادی تولید می کند این تولید بالای محصول تمام مواد فتوسنتزی ( قند ) ذخیره شده در بافت چوبی را کاهش می یابد و این باعث کمبود مواد قندی برای رشد سر شاخه و سر آغازه تولید جوانه جدید برای محصول سال بعد می شودکه بسیاری از این جوانه ها در اثر گرسنگی و کمبود مواد غذایی ذخیره شده در بافت ذخیره ای گیاه دچار مرگ می شوند. مواد فتوسنتزی در برگ ها سا خته می شود قسمتی از این مواد قندی از برگ ها به سمت بافت ذخیره ای ( چوبی ) منتقل می شود . هر چقدر مواد فتوسنتزی بیشتری در برگ ها ساخته شود مقدار غذای بیشتری هم برای میوه های در حال رشد ،رشد سر شاخه های جدید،رشد ریشه وسر انجام جوانه های در حال نمو برای تولید محصول سال بعد قابل دسترس می باشد . به شدت مورد نیاز می باشد که برگ ها مواد فتوسنتزی بیشتری را بسازند و همچنین این مواد فتوسنتزی (قندی ) از برگ ها به سمت بافت ذخیره ای منتقل و ذخیره شوندوقتی گیاه بار میوه سنگینی دارد از قند های ذ خیره شده بافت چوبی به منظور رشد و توسعه استفاده می نماید . بنا بر این می توان نتیجه گرفت که در سالی که درخت بار سنگین دارد از مواد ذخیره ای قندی به منظور رشد میوه ها استفاده می کند و مقدار کمی برای رشد ریشه و رشد جوانه های سال آینده باقی می ماند و رشد ریشه محدود و جوانه سال بعد ضعیف می شود . تعداد میوه هایی که امسال تولید می شود در واقع بستگی به جوانه ای داشته است که در طول سال قبل تولید شده است


آخرین ویرایش: - -

 

مقابله با سرمازدگی در كلزا

دوشنبه دوازدهم فروردین 1387 09:03نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

مقابله با سرمازدگی در كلزا

كلزا محصول مناطق معتدل می باشد و در اثر اصلاح و سازگاری كه انجام گرفته است كشت آن در سایر مناطق میسر می باشد . بیش از 90 درصد بذور كلزا در دمای 25-20 درجه سانتی گراد در مدت 2-1 روز جوانه می زند در حالیكه در درجه حرارتهای 14-11 روز و دمای مطلوب (25-20) یك روز می باشد. درجه حرارت پایه برای این گیاه 5 درجه سانتی گراد و درجه حرارت مطلوب 30-25 درجه می باشد. درجه حرارت 40 درجه سانتی گراد را این گیاه برای مدت كوتاهی می تواند تحمل كند و چنانچه درجه حرارت مرحله رویشی بالاتر از مرحله گلدهی و دانه بستن باشد عملكرد نهایی افزایش می یابد. چرخه زندگی كلزای پاییزه دارای دو مرحله می باشد. مرحله رویشی كه اندامهای رویشی در پاییز شكل می گیرند و با گذشت مرحله خواب زمستانه در اوایل بهار رشد مجدد را آغاز كرده كه مراحل رشد زایشی انجام می شود. كلزا در پاییز به تدریج سازگاری خود را با سرما افزایش می دهد. ركود زمستانه از زمانی كه درجه حرارت روزانه زیر 2 درجه می رسد شروع و در بهار وقتی كه هوا 5 درجه سانتی گراد شد پایان می پذیرد. ولی اگر در بهار گرم شد و سپس یخبندان رخ داد باعث خسارت به این محصول می شود (6- تا 12- درجه سانتی گراد) . بستگی به مرحله رشدو نمود و درجه سازگاری و رقم كلزا ، این محصول سرمای 20- تا 15- را تحمل می كند و در حالتی كه زمین از برف پوشیده شده است تحمل به سرما در دمای پاییز تر نیز می باشد. دمای 7- تا 15- درجه سانتی گراد برای برگها كشنده است. اما گیاهانی كه سیستم ریشه ای توسعه یافته ای دارند و نقاط رشدی توسط برگه پوشیده شده است، در دمای پایین نیز زنده میمانند.


آخرین ویرایش: - -

 

مكانیسم های بیولوژیكی پاسخ به تنش سرمایی در گیاهان از دیدگاه ملكولی

یکشنبه یازدهم فروردین 1387 09:03نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

مكانیسم های بیولوژیكی پاسخ به تنش سرمایی در گیاهان از دیدگاه ملكولی

یكی از اصلی ترین چالش های محیطی در رشد و توزیع گیاه، تنش هایی ناشی از عوامل غیر زنده محیطی مثل یخ زدگی، خشكی وشوری است كه منجر به نقصان آب سلولی می شود. تنش سرمایی با رشد گیاهان در دماهای پایین یا اقلیم های سرد مورد بررسی قرار گرفته است. مقاومت یا حساسیت به تنش بستگی به گونه، ژنوتیپ ومرحله ی رشد گیاه دارد. (Bray et al, 2000) دمای زیر اپتمیم می تواند خسارتهای زیادی را برای گیاه به وجود بیاورد اما با این وجود گونه های مختلف گیاهی در تحمل به تنش دمایی پایین سطوح متفاوتی از تحمل را نشان می دهند.تنش یخ زدگی یك تنش تركیبی است كه به وسیله ی دمای پایین و نیز تنش مكانیكی كه باعث شكل گرفتن یخ در بافت ها ایجاد میشود صورت می گیرد. تنش یخ زدگی باعث آسیب دیدن غشاء ها و نیز مانند سایر تنشها (خشكی و شوری بالا) باعث كمبود آب سلولی می شود. آشكارسای مسیرهای پیام رسانی و اجزای درگیر در كنترل تنظیم كننده های پاسخ به تنش یكی از مهمترین مسایل كلیدی در تحقیقات مربوط به تنش گیاهی می باشد. هدف كلی ما در این تحقیق روشن سازی این مطلب است كه گیاهان چگونه پیام های محیطی را در اثر تطابق یافتن درك می كنند و چگونه این پیام ها منجر به بیان ژنهای هدف می شود.

 


آخرین ویرایش: - -

 

راهكارهای مهندسی ژنتیك برای تحمل سرما

شنبه دهم فروردین 1387 11:03نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

 

سازش فیزیولوژیكی و مولكولی گیاهان به سرما: راهكارهای مهندسی ژنتیك برای تحمل سرما

گیاهان مكانیسمهای سازشی مختلفی برای تحمل اثرات زیانبار انواع تنشهای غیر زیستی از جمله سرما، شوری و خشكی دارند. سرمازدگی (Chilling injury) بیانگر تغییرات فیزیكی و فیزیولوژیكی است كه در نتیجه برخورد گیاه با سرما اتفاق می افتد تنش سرما یك سری از مسیرهای سازشی را در گیاهان تحریك نموده و در نهایت باعث افزایش تحمل گیاه به این تنش می شود. این مرحله سازشی با فعال سازی انواع تنظیم كننده های پاسخهای سازشی و تغییرات فیزیولوژیكی و متابولیكی حاصل از تنش همراه می باشد. بررسیهای انجام شده ارتباط مواد بیولوژیكی (مانند اسمولیتها و مواد محلول سازگار، لپیدهای غشائی و ...) و عوامل سم زدایی اكسیژنهای كنشگر و نقش آنها در تحمل تنش سرمایی گیاهان را ثابت نموده است. در ادامه ضمن مرور كلی بر نقش این تركیبات در تحمل سرمائی گیاهان، راهكارهای مهندسی ژنتیك جهت اصلاح سازش پذیری گیاهان به تنشهای سرمائی (با تفسیر میزان تركیب این مواد در موجودات زنده) و دیدگاه های آینده در زمینه اصلاح مولكولی گیاهان برای تحمل تنش سرمائی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 


آخرین ویرایش: - -

 

مروری بر یافته های اخیر مطالعات سرمازدگی محصولات زراعی و باغی

شنبه دهم فروردین 1387 06:03نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

مروری بر یافته های اخیر مطالعات سرمازدگی محصولات زراعی و باغی

آسیب ناشی از یخ زدگی مساله بسیار پیچیده ای است كه حل آن مستلزم تلاش های دسته جمعی و همكاری های گروهی است (11). یك تیم تحقیقاتی متشكل از متخصصین علوم باغبانی، اصلاح گران نباتات، فیزیولوژیست های گیاهی، بیوشیمیست ها، اقلیم شناسا و زیست شناسان مولكولی برای بررسی كلیه ابعاد مرتبط با پدیده مقابله با مساله آسیب شناسی از یخ زدگی مورد نیاز است. روش های تحقیقاتی مدرن اغلب نیازمند تجهیزات ، نیروی انسانی متخصص و هزینه بسیار زیادی است. همكاری بین متخصصین وموسساتئ موجب بهره برداری مشترك از این تجهیزات گران قیمت و انتقال تجارب به سایر محققین می شود به اشتراك گذاشتن منابع بیولوژیكی نیز می تواند در پیشبرد سریع برنامه ها تاثیر زیادی داشته باشد. برای مثال تولید مواد بیولوژیكی از قبیل كاوشگرهای (DNA) و آنتی بادی ها كار بسیار پر هزینه و وقت گیری است. در حالی كه استفاده مشترك همه اعضا یك تیم از این مواد می تواد به شناسایی ژن ها و پروتئین های مسئول تحمل به یخ زدگی ، خواب گیاه و زمستان گذرانی آنها را در گیاهان مختلف به راحتی كمك كند.

 


آخرین ویرایش: - -

 

زیانهای اقتصادی سرما ویخبندان به محصولات كشاورز

جمعه نهم فروردین 1387 10:03نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

زیانهای اقتصادی سرما ویخبندان به محصولات كشاورزی

 

زیانهای اقتصادی سرما ویخبندان به محصولات كشاورزی به خصوص درختان میوه همه ساله در ایران به مراتب بیشتر از خسارتهایی است كه در اثر آفات و بیماریها و سایر پدیده های مخرب جوی وارد میشود و ا زآنجا كه درختان ازاهمیت اقتصادی بیشتری برخوردار می باشند چاره جویی و یافتن راه حل عملی در كاهش خسارت سرما به خصوص سرماهای جبهه ای بهاره می تواند برای باغداران از اهمیت خاصی برخوردار باشد. بیشترین خسارت در درختان میوه زمانی حادث میشود كه جوانه ها متورم شده و گلهای نرو ماده در حال باز شدن باشند ویا گلها كاملاً باز شده و برگهای اولیه نیز ظاهر شده اند در این موقع با ورود و ریزش یك جبهه هوای سرد حتی اگر مدت زمان كمی نیز در منطقه پایدار باشند سرمازدگی به دلیل كاهش ناگهانی درجه حرارت به زیر صفر و حساس بودن گل و برگهای اولیه اتفاق می افتد.


آخرین ویرایش: - -

 

بیماری شانكر باكتریائی درختان میوه و ارتباط آن با سرمازدگی بهار بر روی درختان میوه

پنجشنبه هشتم فروردین 1387 06:03نویسنده : مهندس محبوب آقازاده گلعذانی

 

بیماری شانكر باكتریائی درختان میوه و ارتباط آن با سرمازدگی بهار بر روی درختان میوه

بیماری شانكر باكتریایی درختان میوه یكی از بیماریهای مهم درختان میوه هسته دار (Stone fruits) در ایران میباشد. از مهمترین علائم این بیماری بر روی درختان هسته دار (بادام، زردآلو، گیلاس، هلو، گلابی و ...) نكروزه شدن جوانه های تازه درخت بوده كه آنها را از بین می برد و روی تنه و شاخه درخت تولید زخم یا canker و ایجاد ضمع و شیره می كند. عامل این بیماری باكتری است بنام (Pseudomonas syringae pv syringae Pss) كه توانایی ایجاد هسته بیولوژیكی (Heterogeneotis) یخ را در این درختان دارد. بنحوی كه در غیاب این باكتری و سایر باكتریهای هسته یخ INA+ (Ice Nucleation Active bacteria) گیاه قادر به مقاومت در مقابل سرمازدگی (supercooling) در دمای زیر 10- درجه سانتی گراد نیز می باشد و درصورت وجود باكتریهای مولد هسته یخ در دمای نسبت بالا (1- تا 5- درجه سانتی گراد )بلورهای یخ تشكیل می شود و باعث ایجاد خسارت بر روی درخت میشوند


آخرین ویرایش: - -

 

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic